DwarkaMai - Sai Baba Forum

Indian Spirituality => Bhajan Lyrics Collection => Topic started by: sai ji ka narad muni on July 04, 2016, 12:59:25 PM

Title: मराठी bhajans/Abhangas being played in vitthal mandir, Pandharpur
Post by: sai ji ka narad muni on July 04, 2016, 12:59:25 PM
।। अनंतकोटी ब्रम्हांडनायक राजाधिराज योगिराज परब्रंम्ह श्री सच्चीदानंद सद्गगुरु साईनाथ महाराज की जय ।।


श्रीगुरुसारिखा सता पाठी राखा | इतरांचा लेखा
कोण करी || राजयाची कांता काय भिक मागे |
मनाचिया जोगे सिध्दी पावे || कल्पतरु तळवटी
जो कोणी बैसला | काय वाणी त्याला सांगिजो
जी|| ज्ञानदेव म्हणे तरलो तरलो | आतां उद्धरलो
गुरुकृपा ||
-------------------------------
Click on the link below to Download this beautiful abhang avghachi sansaar :

https://drive.google.com/file/d/0By88EOrUo4A9TGk3bGZJTWVCb2s/view?usp=docslist_api

अवघाचि संसार सुखाचा करीन ।
आनंदें भरीन तिन्ही लोक ॥१॥

जाईन गे माये तया पंढरपुरा ।
भेटेन माहेरा आपुलिया ॥२॥

सर्व सुकृतांचे फळ मी लाहीन ।
क्षेम मी देईन पांडुरंगी ॥३॥

बाप रखुमादेविवरु विठ्ठलेचे भेटी ।
आपुले संवसाटी करुनी राहे ॥४॥

--------------------------------

देवा तुझा मी कुम्भार

Title: Re: मराठी bhajans/Abhangas being played in vitthal mandir, Pandharpur
Post by: sai ji ka narad muni on July 04, 2016, 01:03:01 PM
Title: Re: मराठी bhajans/Abhangas being played in vitthal mandir, Pandharpur
Post by: sai ji ka narad muni on July 04, 2016, 01:05:15 PM
Title: Re: मराठी bhajans/Abhangas being played in vitthal mandir, Pandharpur
Post by: sai ji ka narad muni on July 05, 2016, 05:40:30 AM

Title: Re: मराठी bhajans/Abhangas being played in vitthal mandir, Pandharpur
Post by: sai ji ka narad muni on July 15, 2016, 08:51:06 PM
http://www.songmirror.co/search.php?q=raghunath+khandalkar+bhajan

[Ajit Kadkade Marathi Bhajans - free mp3 download - Mp3Lio.com] is good,have a look at it! http://mp3lio.rip/ajit-kadkade-marathi-bhajans
Title: Re: मराठी bhajans/Abhangas being played in vitthal mandir, Pandharpur
Post by: sai ji ka narad muni on July 17, 2016, 01:19:01 AM
ॐ साईं राम
जय साईं राम
हरी ॐ
 हरिचिया भक्ता नाहीं भयचिंता । दुःखनिवारिता नारायण ॥१॥

न लगे वाहणें संसारउद्वेग । जडों नेदी पांग देवराया ॥ध्रु.॥

असों द्यावा धीर सदा समाधान । आहे नारायण जवळी च ॥२॥

तुका म्हणे माझा सखा पांडुरंग । व्यापियेलें जग तेणें एकें ॥३॥

Vithu Dinacha Dayala - Classical Music - Sumeet Music - Sooranjan Kandalkar - Child Artist - YouTube
--


लहानपण दे गा देवा ।
मुंगी साखरेचा रवा ॥१॥

ऐरावत रत्‍न थोर ।
त्यासी अंकुशाचा मार ॥२॥

जया अंगीं मोठेपण ।
तया यातना कठीण ॥३॥

तुका ह्मणे बरवे जाण ।
व्हावे लहानाहून लहान ॥४॥

(महापूरे झाडे जाती ।
तेथे लव्हाळ वाचती ॥५॥)
Title: Re: मराठी bhajans/Abhangas being played in vitthal mandir, Pandharpur
Post by: sai ji ka narad muni on November 28, 2016, 12:05:02 AM
[Download Dev Majha Vithu Savla Marathi Mp3 Songs by Hridayanath Mangeshakar Mp3 Songs Download - Mr Jatt] is good,have a look at it! http://mr-jatt.com/album/marathi/hridayanath-mangeshakar-dev-majha-vithu-savla-oeu.html