Join Sai Baba Announcement List


DOWNLOAD SAMARPAN - Nov 2018

Author Topic: Namami Nithyam Navaneetha Krishnam  (Read 1818 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline pramanisa

 • Member
 • Posts: 1178
 • Blessings 0
Namami Nithyam Navaneetha Krishnam
« on: June 09, 2007, 09:39:29 PM »
 • Publish


 • Nandadmajam Nithyakisora Roopam,
  Vrindvanaraditha Venuganam,
  Anantha,maananda Mahaasamudram,
  Namami Nithyam Navaneetha Krishnam.

  Maanikya Ratnojwala Salkkireetam,
  Ma,valsalalamkritha Vaksha Desam,
  Sanadhanam, Saaswathamaprameyam ,
  Namami Nithyam Navaneetha Krishnam.

  Mithyajagad Bandhana Mukthihetu,
  Sathyaswaroopi, Sakalanthrathma,
  Jagadvidadha, Jagadekasakhi,
  Namami Nithyam Navaneetha Krishnam.

  Nithyam Bhajey, Nirmalmadvitheeyam,
  Mukthipradam, Mohanapadapadmam,
  Gangatharangothbhav A Punya Bhoomi,
  Namaminithym Navaneetha Krishnam.

  Narapriyam Sarvahitha Pradayee,
  Naaryanam, Pannaga Thalpa Sayee,
  Manaprashanthi: Prada Kamadenu
  Namami Nithyam Navaneetha Krishnam

  Vande Yasodha Vasudevaputhram,
  Vande Kujelapriya, Mindu Vakthram,
  Vande Khansyamala Komalngam,
  Namami Nithyam Navaneetha Krishnam.

  Neelolpalaksham, Karunakataksham,
  Niramaym, Nirmada, Madvideeym,
  Suradiparaditha, Maprameyam,
  Namaminithyam Navaneetha Krishnam

  Thapa: Prasadam, Bhuvana Prakasham,
  Thamapharam Tharunaswaroopam,
  Ananthasowbhagya Samridhidada,
  Namami Nithyam Navneethakrishnam

  Krishnam Bhajey, Vrishni Kulapradeepam,
  Krishnam Bhajey, Pankaja Saarnga Panim,
  Krishnam Bhajey, Sree Sukha Vasadesam,
  Namaminithyam, Navaneetha Krishnam

   


  Facebook Comments