Join Sai Baba Announcement List

DOWNLOAD SAMARPAN - APRIL 2016Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
Sai Baba Prayers and Naam Jaap / Re: Happy Sai Baba Day - Jan 11, 2017
« Last post by praspai on Yesterday at 11:37:24 PM »
OM SRI SAI RAM
2
Group Parayana / Re: SSC GROUP PARAYAN - Thursday, 18th January 2018 - WEEK 42
« Last post by vanshi on Yesterday at 11:37:16 PM »
Om sai ram,
By grace of baba I completed my parayana.
Sai bless all.
3
ॐ नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय
4
Sai Baba Prayers and Naam Jaap / Re: Prayers for ALL DEITIES
« Last post by praspai on Yesterday at 11:36:39 PM »
Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Tryambake Devi Narayani Namostute

Nilanjana Samabhasam Raviputram Yamagrajam
Chaya Martanda Sambhutam Tam Namami Shanaishcharam

Om Sham Shanishcharaye Namaha
Om Sham Shanishcharaye Namaha
Om Sham Shanishcharaye Namaha
Om Sham Shanishcharaye Namaha
Om Sham Shanishcharaye Namaha
Om Sham Shanishcharaye Namaha
Om Sham Shanishcharaye Namaha

Himakunda mrinalabham
Daityanam Paramam Gurum
Sarvashastra pravaktharam
Bharghavam pranamamyaham

Sri Rama Rama Rameti, Rame Rame Manorame
Sahasranama tattulyam, Rama Nama Varanane

Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

Om Hum Hunumathe Namaha

Om Gam Ganapataye Karyasiddhi kuru kuru swaha

Om Gopalaya Uttara Dwajaya Namaha

Om Namo Nareyanaya Namaha

OM SRI SAI RAM
5
Sai Baba Prayers and Naam Jaap / Re: Maha Mrutunjay Mantra Chanting
« Last post by praspai on Yesterday at 11:36:07 PM »
Om Trayambakam Yajaamahe
Sugandhim Pushtivardhanam
Urvaarukamiva Bandhanaan
Mrityor Muksheeya Maamritaat

OM SRI SAI RAM
6
Sai Baba Prayers and Naam Jaap / Re: SHUBHPRABHATAM AUR CHARAN SPARSH BABA!
« Last post by praspai on Yesterday at 11:35:44 PM »
OM SRI SAI RAM
7
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
8
Sai Baba Prayers and Naam Jaap / Re: Akhanda Sai Naam Japa - 1,00,000 times
« Last post by praspai on Yesterday at 11:34:56 PM »
OM SRI SAI RAM
9
Sai Baba Help Me / Re: write 3 times 'om sai ram' and yr wish will come true
« Last post by praspai on Yesterday at 11:33:54 PM »
om sri sai ram om sri sai ram om sri sai ram
10
OM SAIRAM
OM SAIRAM
OM SAIRAM
Pages: [1] 2 3 ... 10