Join Sai Baba Announcement List

DOWNLOAD SAMARPAN - APRIL 2016Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
Sai Baba Prayers and Naam Jaap / Re: SHUBHRAATRI AUR CHARAN SPARSH BABA!
« Last post by Aina on Today at 01:24:40 PM »
Jai sai ram
Shubhraatri or charansparsh mere baba
2
Sai Ram
3
Sai Ram
4
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
5
Sai Baba Prayers and Naam Jaap / Re: Prayers for ALL DEITIES
« Last post by kamp_kamp on Today at 04:03:28 AM »
OM BHUR BHUWAH SWAHA TAT SAVITUR VARENYAM BHARGO DEVASAYA DHEEMAHI DHIYO YO NAHA PRACHODAYAAT!
OM BHUR BHUWAH SWAHA TAT SAVITUR VARENYAM BHARGO DEVASAYA DHEEMAHI DHIYO YO NAHA PRACHODAYAAT!
OM BHUR BHUWAH SWAHA TAT SAVITUR VARENYAM BHARGO DEVASAYA DHEEMAHI DHIYO YO NAHA PRACHODAYAAT!

OM SHREEM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
OM SHREEM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
OM SHREEM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
6
Sai Baba Prayers and Naam Jaap / Re: Akhanda Sai Naam Japa - 1,00,000 times
« Last post by saib on Today at 02:34:24 AM »
om sham shanicharaya namah
om sham shanicharaya namah
om sham shanicharaya namah
om sham shanicharaya namah
om sham shanicharaya namah
om sham shanicharaya namah
om sham shanicharaya namah
om sham shanicharaya namah
om sham shanicharaya namah
om sham shanicharaya namah
om sham shanicharaya namah
om sham shanicharaya namah!
7
Sai Baba Prayers and Naam Jaap / Re: Akhanda Sai Naam Japa - 1,00,000 times
« Last post by saib on Today at 02:30:16 AM »
om hanu hanumate namah
om hanu hanumate namah
om hanu hanumate namah
om hanu hanumate namah
om hanu hanumate namah
om hanu hanumate namah
om hanu hanumate namah
om hanu hanumate namah
om hanu hanumate namah
om hanu hanumate namah
om hanu hanumate namah!
8
om sai ram
om sai ram
om sai ram
om sai ram
om sai ram
om sai ram
om sai ram
om sai ram
om sai ram!
9
Sai Baba Prayers and Naam Jaap / Re: Akhanda Sai Naam Japa - 1,00,000 times
« Last post by saib on Today at 02:18:48 AM »
om sai sri sai jayajaya sai
om sai sri sai jayajaya sai
om sai sri sai jayajaya sai
om sai sri sai jayajaya sai
om sai sri sai jayajaya sai
om sai sri sai jayajaya sai
om sai sri sai jayajaya sai
om sai sri sai jayajaya sai
om sai sri sai jayajaya sai!

Thank You Baba Sai for Being with Us, Always!
10
Prathamam Sainathaya
Dwithiyam Dwarakamayiney
Thritheeyakam Theertharajaya
Chathurthakam Bhaktavatsale
Panchamam Paramatmaaya
Shashtamam Shirdivasaya
Saptamam Sadgurunathaya
Ashtamam Aanadanathaya
Navamam Niraadambaraaya
Dashamam Dattaavatharaya
Ethani Dasha namani Trisandyam
Yaha Patenneraha Sarva Kashto
Bhayanmukto Sainatha Guru Kripa
Bow to Shri Sai-Peace be to all !!!
Pages: [1] 2 3 ... 10