Join Sai Baba Announcement List


DOWNLOAD SAMARPAN - Nov 2018

Author Topic: Get rid of worries - Sankashtnashana Sthothra  (Read 76472 times)

0 Members and 3 Guests are viewing this topic.

Offline kamp_kamp

 • Member
 • Posts: 3163
 • Blessings 6
Re: Get rid of worries - Sankashtnashana Sthothra
« Reply #15 on: September 07, 2017, 04:04:06 AM »
 • Publish


 • OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
  OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
  OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
  « Last Edit: September 09, 2017, 11:18:42 AM by kamp_kamp »
  Om shreem shroum shree sai rama hreem hroum namah shivayaa shivaya namaha Aum aing sai maa hum sah: Om shreem hroum shree dram hreem hroum shree sai rama dattatreya hari govindaya namah shivaya hreem hroum shreem shroum aing sai maa sastha dum durgaye hum sah: hari govindaya namah shivaya hum hanumate bam bhairavaya sham veerbhadraya namo namaha Aum
  Om Bhur Bhuvah Swaha Om Shirdi Vasaya Vidhmahe sat-chit-ananda dheemahi Tanno Sainathaya Prachodayaath  Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum Aing Sai Maa Hum Sah Om Shreem Shraum Sai Maa
  gam  Ganapathi glaum aim hrim krim chamunde vicche sam  Shree Sai Rama Sarvanabhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim  Sai Maa Hum Sah Aum Hari Aum shrim shree Sai Rama  Venkateswara  shrim hreem hroum Guru Sai Dutta RajaRama Om Shree Sai Rama hreem hroum  namah Shivaya Shivayaa Namaha Om Aing Sai Maa Hum Sah : Om  hreem hroum shreem shroum Sai Maa Shastaa Om aing Sai Maa Hum Sah Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat

  Offline kamp_kamp

  • Member
  • Posts: 3163
  • Blessings 6
  Re: Get rid of worries - Sankashtnashana Sthothra
  « Reply #16 on: September 08, 2017, 09:16:58 AM »
 • Publish


 • OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
  OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
  OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
  Om shreem shroum shree sai rama hreem hroum namah shivayaa shivaya namaha Aum aing sai maa hum sah: Om shreem hroum shree dram hreem hroum shree sai rama dattatreya hari govindaya namah shivaya hreem hroum shreem shroum aing sai maa sastha dum durgaye hum sah: hari govindaya namah shivaya hum hanumate bam bhairavaya sham veerbhadraya namo namaha Aum
  Om Bhur Bhuvah Swaha Om Shirdi Vasaya Vidhmahe sat-chit-ananda dheemahi Tanno Sainathaya Prachodayaath  Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum Aing Sai Maa Hum Sah Om Shreem Shraum Sai Maa
  gam  Ganapathi glaum aim hrim krim chamunde vicche sam  Shree Sai Rama Sarvanabhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim  Sai Maa Hum Sah Aum Hari Aum shrim shree Sai Rama  Venkateswara  shrim hreem hroum Guru Sai Dutta RajaRama Om Shree Sai Rama hreem hroum  namah Shivaya Shivayaa Namaha Om Aing Sai Maa Hum Sah : Om  hreem hroum shreem shroum Sai Maa Shastaa Om aing Sai Maa Hum Sah Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat

  Offline kamp_kamp

  • Member
  • Posts: 3163
  • Blessings 6
  Re: Get rid of worries - Sankashtnashana Sthothra
  « Reply #17 on: September 09, 2017, 11:15:25 AM »
 • Publish
 • OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
  OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
  OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
  Om shreem shroum shree sai rama hreem hroum namah shivayaa shivaya namaha Aum aing sai maa hum sah: Om shreem hroum shree dram hreem hroum shree sai rama dattatreya hari govindaya namah shivaya hreem hroum shreem shroum aing sai maa sastha dum durgaye hum sah: hari govindaya namah shivaya hum hanumate bam bhairavaya sham veerbhadraya namo namaha Aum
  Om Bhur Bhuvah Swaha Om Shirdi Vasaya Vidhmahe sat-chit-ananda dheemahi Tanno Sainathaya Prachodayaath  Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum Aing Sai Maa Hum Sah Om Shreem Shraum Sai Maa
  gam  Ganapathi glaum aim hrim krim chamunde vicche sam  Shree Sai Rama Sarvanabhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim  Sai Maa Hum Sah Aum Hari Aum shrim shree Sai Rama  Venkateswara  shrim hreem hroum Guru Sai Dutta RajaRama Om Shree Sai Rama hreem hroum  namah Shivaya Shivayaa Namaha Om Aing Sai Maa Hum Sah : Om  hreem hroum shreem shroum Sai Maa Shastaa Om aing Sai Maa Hum Sah Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat

  Offline kamp_kamp

  • Member
  • Posts: 3163
  • Blessings 6
  Re: Get rid of worries - Sankashtnashana Sthothra
  « Reply #18 on: September 10, 2017, 10:39:54 AM »
 • Publish
 • OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
  OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
  OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
  Om shreem shroum shree sai rama hreem hroum namah shivayaa shivaya namaha Aum aing sai maa hum sah: Om shreem hroum shree dram hreem hroum shree sai rama dattatreya hari govindaya namah shivaya hreem hroum shreem shroum aing sai maa sastha dum durgaye hum sah: hari govindaya namah shivaya hum hanumate bam bhairavaya sham veerbhadraya namo namaha Aum
  Om Bhur Bhuvah Swaha Om Shirdi Vasaya Vidhmahe sat-chit-ananda dheemahi Tanno Sainathaya Prachodayaath  Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum Aing Sai Maa Hum Sah Om Shreem Shraum Sai Maa
  gam  Ganapathi glaum aim hrim krim chamunde vicche sam  Shree Sai Rama Sarvanabhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim  Sai Maa Hum Sah Aum Hari Aum shrim shree Sai Rama  Venkateswara  shrim hreem hroum Guru Sai Dutta RajaRama Om Shree Sai Rama hreem hroum  namah Shivaya Shivayaa Namaha Om Aing Sai Maa Hum Sah : Om  hreem hroum shreem shroum Sai Maa Shastaa Om aing Sai Maa Hum Sah Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat

  Offline kamp_kamp

  • Member
  • Posts: 3163
  • Blessings 6
  Re: Get rid of worries - Sankashtnashana Sthothra
  « Reply #19 on: September 11, 2017, 11:07:39 AM »
 • Publish
 • OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
  OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
  OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
  Om shreem shroum shree sai rama hreem hroum namah shivayaa shivaya namaha Aum aing sai maa hum sah: Om shreem hroum shree dram hreem hroum shree sai rama dattatreya hari govindaya namah shivaya hreem hroum shreem shroum aing sai maa sastha dum durgaye hum sah: hari govindaya namah shivaya hum hanumate bam bhairavaya sham veerbhadraya namo namaha Aum
  Om Bhur Bhuvah Swaha Om Shirdi Vasaya Vidhmahe sat-chit-ananda dheemahi Tanno Sainathaya Prachodayaath  Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum Aing Sai Maa Hum Sah Om Shreem Shraum Sai Maa
  gam  Ganapathi glaum aim hrim krim chamunde vicche sam  Shree Sai Rama Sarvanabhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim  Sai Maa Hum Sah Aum Hari Aum shrim shree Sai Rama  Venkateswara  shrim hreem hroum Guru Sai Dutta RajaRama Om Shree Sai Rama hreem hroum  namah Shivaya Shivayaa Namaha Om Aing Sai Maa Hum Sah : Om  hreem hroum shreem shroum Sai Maa Shastaa Om aing Sai Maa Hum Sah Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat

  Offline kamp_kamp

  • Member
  • Posts: 3163
  • Blessings 6
  Re: Get rid of worries - Sankashtnashana Sthothra
  « Reply #20 on: September 13, 2017, 04:23:34 PM »
 • Publish

 • OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
  OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
  OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
  Om shreem shroum shree sai rama hreem hroum namah shivayaa shivaya namaha Aum aing sai maa hum sah: Om shreem hroum shree dram hreem hroum shree sai rama dattatreya hari govindaya namah shivaya hreem hroum shreem shroum aing sai maa sastha dum durgaye hum sah: hari govindaya namah shivaya hum hanumate bam bhairavaya sham veerbhadraya namo namaha Aum
  Om Bhur Bhuvah Swaha Om Shirdi Vasaya Vidhmahe sat-chit-ananda dheemahi Tanno Sainathaya Prachodayaath  Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum Aing Sai Maa Hum Sah Om Shreem Shraum Sai Maa
  gam  Ganapathi glaum aim hrim krim chamunde vicche sam  Shree Sai Rama Sarvanabhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim  Sai Maa Hum Sah Aum Hari Aum shrim shree Sai Rama  Venkateswara  shrim hreem hroum Guru Sai Dutta RajaRama Om Shree Sai Rama hreem hroum  namah Shivaya Shivayaa Namaha Om Aing Sai Maa Hum Sah : Om  hreem hroum shreem shroum Sai Maa Shastaa Om aing Sai Maa Hum Sah Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat

  Offline kamp_kamp

  • Member
  • Posts: 3163
  • Blessings 6
  Re: Get rid of worries - Sankashtnashana Sthothra
  « Reply #21 on: October 24, 2017, 09:19:42 AM »
 • Publish
 • OM SHREEM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
  Om shreem shroum shree sai rama hreem hroum namah shivayaa shivaya namaha Aum aing sai maa hum sah: Om shreem hroum shree dram hreem hroum shree sai rama dattatreya hari govindaya namah shivaya hreem hroum shreem shroum aing sai maa sastha dum durgaye hum sah: hari govindaya namah shivaya hum hanumate bam bhairavaya sham veerbhadraya namo namaha Aum
  Om Bhur Bhuvah Swaha Om Shirdi Vasaya Vidhmahe sat-chit-ananda dheemahi Tanno Sainathaya Prachodayaath  Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum Aing Sai Maa Hum Sah Om Shreem Shraum Sai Maa
  gam  Ganapathi glaum aim hrim krim chamunde vicche sam  Shree Sai Rama Sarvanabhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim  Sai Maa Hum Sah Aum Hari Aum shrim shree Sai Rama  Venkateswara  shrim hreem hroum Guru Sai Dutta RajaRama Om Shree Sai Rama hreem hroum  namah Shivaya Shivayaa Namaha Om Aing Sai Maa Hum Sah : Om  hreem hroum shreem shroum Sai Maa Shastaa Om aing Sai Maa Hum Sah Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat

  Offline kamp_kamp

  • Member
  • Posts: 3163
  • Blessings 6
  Re: Get rid of worries - Sankashtnashana Sthothra
  « Reply #22 on: October 25, 2017, 11:42:56 AM »
 • Publish


 • OM SHREEM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
  OM SHREEM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
  OM SHREEM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
  Om shreem shroum shree sai rama hreem hroum namah shivayaa shivaya namaha Aum aing sai maa hum sah: Om shreem hroum shree dram hreem hroum shree sai rama dattatreya hari govindaya namah shivaya hreem hroum shreem shroum aing sai maa sastha dum durgaye hum sah: hari govindaya namah shivaya hum hanumate bam bhairavaya sham veerbhadraya namo namaha Aum
  Om Bhur Bhuvah Swaha Om Shirdi Vasaya Vidhmahe sat-chit-ananda dheemahi Tanno Sainathaya Prachodayaath  Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum Aing Sai Maa Hum Sah Om Shreem Shraum Sai Maa
  gam  Ganapathi glaum aim hrim krim chamunde vicche sam  Shree Sai Rama Sarvanabhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim  Sai Maa Hum Sah Aum Hari Aum shrim shree Sai Rama  Venkateswara  shrim hreem hroum Guru Sai Dutta RajaRama Om Shree Sai Rama hreem hroum  namah Shivaya Shivayaa Namaha Om Aing Sai Maa Hum Sah : Om  hreem hroum shreem shroum Sai Maa Shastaa Om aing Sai Maa Hum Sah Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat

  Offline kamp_kamp

  • Member
  • Posts: 3163
  • Blessings 6
  Re: Get rid of worries - Sankashtnashana Sthothra
  « Reply #23 on: November 07, 2017, 10:09:02 AM »
 • Publish
 • Sankat Nashan Ganesh (Ganapati )Stotram

   

  Sankat Nashan Ganesha Stotram is taken from the Narada Purana  and is one of the most effective Stotra  of Lord Ganesh. As I said above It eliminates all sorts of problems. Chanting this Stotra daily frees a person from all kinds of impediments and destroy all sorrows.

   

  Here is the Sankata NasHana Ganesh (Ganapati) Stotram along with English Meaning of each stanza.  Narada Uvacha:

  Sage Narada told

   

  Pranamya Sirasa Devam,
  Gauri Putram, Vinayakam,
  Bhakthya Vyasa Smaren Nithya,
  Mayu Kama Artha Sidhaye.

   

  The learned one, who wishes,
  For more life, wealth and love,
  Should salute with his head,
  Lord Ganapathi who is the son of Goddess Parvathi

   

  Prathamam Vakra Thundam Cha,
  Ekadantham Dveethiyakam,
  Trithiyam Krishna Pingalaksham,
  Gajavakthram Chathurthakam.

   

  Think him first as god with broken tusk,
  Second as the Lord with one tusk,
  Third as the one with reddish black eyes,
  Fourth as the one who has the face of an elephant

   

  Lambhodaram Panchamam Cha,
  Sashtam Vikatameva Cha,
  Sapthamam Vignarajam Cha,
  Dhoomra Varnam Thadashtamam

   

  Fifth as the one who has a very broad paunch,
  Sixth as the one who is cruel to his enemies,
  Seventh as the one who is remover of obstacles,
  Eighth as the one who is of the colour of smoke.

   

  Navamam phala chandram cha,
  Dasamam thu Vinayakam,
  Ekadasam Ganapathim,
  Dwadasam the gajananam.

   

  Ninth as the one who crescent in his forehead,
  Tenth as the one, who is the leader of remover of obstacles,
  Eleventh as the leader of the army of Lord Shiva,
  And twelfth as the one who has the face of an elephant.

   

  Dwathasaithani Namani,
  Trisandhyam Ya Paden Nara,
  Na Cha Vigna Bhayam Thasya,
  Sarva Sidhi Karam Dhruvam.

   

  Any one reading these twelve names,
  At dawn, noon and dusk,
  Will never have fear of defeat,
  And would always achieve whatever he wants.

   

  Vidyarthi Labhadhe Vidhyam,
  Danarthi Labhathe Danam,
  Puthrarthi Labhathe Puthran,
  Moksharthi Labhathe Gatheem.

   

  One who pursues education will get knowledge,
  One who wants to earn money will get money,
  One who wishes for a son, will get a son,
  And one who wants salvation will get salvation.

   

  Japeth Ganapathi Sthothram,
  Shadbhir Masai Phalam Labeth,
  Samvatsarena Sidhim Cha,
  Labhathe Nathra Samsaya.

   

  Results of chanting this prayer,
  Of Ganapati will be got within six months,
  And within a year, he would get all wishes fulfilled,
  And there is no doubt about this.

   

  Ashtanam Brahmanam Cha,
  Likihithwa Ya Samarpoayeth,
  Thasya Vidhya Bhaveth
  Sarvaa Ganesasya Prasadatha.

   

  One who gives this prayer,
   In writing to Eight wise people,
  And offers it to Lord Ganesha,
  Will become knowledgeable,
  And would be blessed with all stellar qualities,
  By the grace of Lord Ganesh.

   

  Ithi Sri Narada Purane Samkashta Nasanam Ganesh Stotram Sampoornam

  Thus ends the prayer from Narada Purana to Ganesh which would destroy all sorrows.

   

   

  Importance of Sankat Nashan Ganesha Stotram

   

  Based on my own experience let me reiterate the importance of this Stotra cannot be overemphasized. In this stotra, Narada explains the magnificence of Lord Ganesh. Narada says that every person should bow his head and worship Lord Ganesh to ask for longevity and elimination of all problems.

   

  Lord Ganesha’s different names should be called out including Vakratund, Ekdant, Krishna Pingaksh, Gajvakra, Lambodar, Chata Vikat, Vighna Rajendra, Dhumravarna, Bhalchandra, Vinayak, Ganpati etc. These twelve names should be worshipped in all three time periods of the day. This frees a person from any sort of fear.

   

  Lord Ganesha’s worship fulfills all desires. A person looking for money becomes rich, a person looking for knowledge acquires it and a person looking for salvation attains it. It is believed that this stotra provides results within six months. In one year, a person receives auspicious results.

   

  HAPPY GANESH (VINAYAKA) CHATURTHI TO YOU AND YOURS!!!


  OM SHREEM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
  OM SHREEM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
  OM SHREEM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
  Om shreem shroum shree sai rama hreem hroum namah shivayaa shivaya namaha Aum aing sai maa hum sah: Om shreem hroum shree dram hreem hroum shree sai rama dattatreya hari govindaya namah shivaya hreem hroum shreem shroum aing sai maa sastha dum durgaye hum sah: hari govindaya namah shivaya hum hanumate bam bhairavaya sham veerbhadraya namo namaha Aum
  Om Bhur Bhuvah Swaha Om Shirdi Vasaya Vidhmahe sat-chit-ananda dheemahi Tanno Sainathaya Prachodayaath  Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum Aing Sai Maa Hum Sah Om Shreem Shraum Sai Maa
  gam  Ganapathi glaum aim hrim krim chamunde vicche sam  Shree Sai Rama Sarvanabhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim  Sai Maa Hum Sah Aum Hari Aum shrim shree Sai Rama  Venkateswara  shrim hreem hroum Guru Sai Dutta RajaRama Om Shree Sai Rama hreem hroum  namah Shivaya Shivayaa Namaha Om Aing Sai Maa Hum Sah : Om  hreem hroum shreem shroum Sai Maa Shastaa Om aing Sai Maa Hum Sah Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat

  Offline kamp_kamp

  • Member
  • Posts: 3163
  • Blessings 6
  Re: Get rid of worries - Sankashtnashana Sthothra
  « Reply #24 on: November 08, 2017, 05:21:36 AM »
 • Publish
 • OM SHREEM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
  OM SHREEM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
  OM SHREEM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM  Om shreem shroum shree sai rama hreem hroum namah shivayaa shivaya namaha Aum aing sai maa hum sah: Om shreem hroum shree dram hreem hroum shree sai rama dattatreya hari govindaya namah shivaya hreem hroum shreem shroum aing sai maa sastha dum durgaye hum sah: hari govindaya namah shivaya hum hanumate bam bhairavaya sham veerbhadraya namo namaha Aum
  Om Bhur Bhuvah Swaha Om Shirdi Vasaya Vidhmahe sat-chit-ananda dheemahi Tanno Sainathaya Prachodayaath  Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum Aing Sai Maa Hum Sah Om Shreem Shraum Sai Maa
  gam  Ganapathi glaum aim hrim krim chamunde vicche sam  Shree Sai Rama Sarvanabhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim  Sai Maa Hum Sah Aum Hari Aum shrim shree Sai Rama  Venkateswara  shrim hreem hroum Guru Sai Dutta RajaRama Om Shree Sai Rama hreem hroum  namah Shivaya Shivayaa Namaha Om Aing Sai Maa Hum Sah : Om  hreem hroum shreem shroum Sai Maa Shastaa Om aing Sai Maa Hum Sah Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat

  Offline kamp_kamp

  • Member
  • Posts: 3163
  • Blessings 6
  Re: Get rid of worries - Sankashtnashana Sthothra
  « Reply #25 on: November 09, 2017, 07:36:05 AM »
 • Publish
 • Sankat Nashan Ganesh (Ganapati )Stotram

   

  Sankat Nashan Ganesha Stotram is taken from the Narada Purana  and is one of the most effective Stotra  of Lord Ganesh. As I said above It eliminates all sorts of problems. Chanting this Stotra daily frees a person from all kinds of impediments and destroy all sorrows.

   

  Here is the Sankata NasHana Ganesh (Ganapati) Stotram along with English Meaning of each stanza.  Narada Uvacha:

  Sage Narada told

   

  Pranamya Sirasa Devam,
  Gauri Putram, Vinayakam,
  Bhakthya Vyasa Smaren Nithya,
  Mayu Kama Artha Sidhaye.

   

  The learned one, who wishes,
  For more life, wealth and love,
  Should salute with his head,
  Lord Ganapathi who is the son of Goddess Parvathi

   

  Prathamam Vakra Thundam Cha,
  Ekadantham Dveethiyakam,
  Trithiyam Krishna Pingalaksham,
  Gajavakthram Chathurthakam.

   

  Think him first as god with broken tusk,
  Second as the Lord with one tusk,
  Third as the one with reddish black eyes,
  Fourth as the one who has the face of an elephant

   

  Lambhodaram Panchamam Cha,
  Sashtam Vikatameva Cha,
  Sapthamam Vignarajam Cha,
  Dhoomra Varnam Thadashtamam

   

  Fifth as the one who has a very broad paunch,
  Sixth as the one who is cruel to his enemies,
  Seventh as the one who is remover of obstacles,
  Eighth as the one who is of the colour of smoke.

   

  Navamam phala chandram cha,
  Dasamam thu Vinayakam,
  Ekadasam Ganapathim,
  Dwadasam the gajananam.

   

  Ninth as the one who crescent in his forehead,
  Tenth as the one, who is the leader of remover of obstacles,
  Eleventh as the leader of the army of Lord Shiva,
  And twelfth as the one who has the face of an elephant.

   

  Dwathasaithani Namani,
  Trisandhyam Ya Paden Nara,
  Na Cha Vigna Bhayam Thasya,
  Sarva Sidhi Karam Dhruvam.

   

  Any one reading these twelve names,
  At dawn, noon and dusk,
  Will never have fear of defeat,
  And would always achieve whatever he wants.

   

  Vidyarthi Labhadhe Vidhyam,
  Danarthi Labhathe Danam,
  Puthrarthi Labhathe Puthran,
  Moksharthi Labhathe Gatheem.

   

  One who pursues education will get knowledge,
  One who wants to earn money will get money,
  One who wishes for a son, will get a son,
  And one who wants salvation will get salvation.

   

  Japeth Ganapathi Sthothram,
  Shadbhir Masai Phalam Labeth,
  Samvatsarena Sidhim Cha,
  Labhathe Nathra Samsaya.

   

  Results of chanting this prayer,
  Of Ganapati will be got within six months,
  And within a year, he would get all wishes fulfilled,
  And there is no doubt about this.

   

  Ashtanam Brahmanam Cha,
  Likihithwa Ya Samarpoayeth,
  Thasya Vidhya Bhaveth
  Sarvaa Ganesasya Prasadatha.

   

  One who gives this prayer,
   In writing to Eight wise people,
  And offers it to Lord Ganesha,
  Will become knowledgeable,
  And would be blessed with all stellar qualities,
  By the grace of Lord Ganesh.

   

  Ithi Sri Narada Purane Samkashta Nasanam Ganesh Stotram Sampoornam

  Thus ends the prayer from Narada Purana to Ganesh which would destroy all sorrows.

   
  OM SHREEM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
  OM SHREEM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
  OM SHREEM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM

  Om shreem shroum shree sai rama hreem hroum namah shivayaa shivaya namaha Aum aing sai maa hum sah: Om shreem hroum shree dram hreem hroum shree sai rama dattatreya hari govindaya namah shivaya hreem hroum shreem shroum aing sai maa sastha dum durgaye hum sah: hari govindaya namah shivaya hum hanumate bam bhairavaya sham veerbhadraya namo namaha Aum
  Om Bhur Bhuvah Swaha Om Shirdi Vasaya Vidhmahe sat-chit-ananda dheemahi Tanno Sainathaya Prachodayaath  Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum Aing Sai Maa Hum Sah Om Shreem Shraum Sai Maa
  gam  Ganapathi glaum aim hrim krim chamunde vicche sam  Shree Sai Rama Sarvanabhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim  Sai Maa Hum Sah Aum Hari Aum shrim shree Sai Rama  Venkateswara  shrim hreem hroum Guru Sai Dutta RajaRama Om Shree Sai Rama hreem hroum  namah Shivaya Shivayaa Namaha Om Aing Sai Maa Hum Sah : Om  hreem hroum shreem shroum Sai Maa Shastaa Om aing Sai Maa Hum Sah Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat

  Offline shalabh

  • Member
  • Posts: 520
  • Blessings 4
  • Om Shree Sai Nathay
  Re: Get rid of worries - Sankashtnashana Sthothra
  « Reply #26 on: November 16, 2017, 07:31:15 AM »
 • Publish
 • Sri Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha
  Nirvighnam Kuru Me Deva Sarva-Kaaryeshu Sarvada॥

  Shaantaakaaram Bhujagashayanam
  Padmanaabham Suresham Vishwaadhaaram
  Gaganasadrasham Meghavarnam Shubhaangam
  Lakshmikaantam Kamalanayanam
  Yogi Bear Dhyaana Gamyam Vande Vishnum
  Bhava Bhaya Haram Sarva Lokaika Naatham
  SHALABH     BHARADWAJ

  Offline kamp_kamp

  • Member
  • Posts: 3163
  • Blessings 6
  Re: Get rid of worries - Sankashtnashana Sthothra
  « Reply #27 on: November 22, 2017, 09:09:32 AM »
 • Publish
 • Sankat Nashan Ganesh (Ganapati )Stotram

   

  Sankat Nashan Ganesha Stotram is taken from the Narada Purana  and is one of the most effective Stotra  of Lord Ganesh. As I said above It eliminates all sorts of problems. Chanting this Stotra daily frees a person from all kinds of impediments and destroy all sorrows.

   

  Here is the Sankata NasHana Ganesh (Ganapati) Stotram along with English Meaning of each stanza.  Narada Uvacha:

  Sage Narada told

   

  Pranamya Sirasa Devam,
  Gauri Putram, Vinayakam,
  Bhakthya Vyasa Smaren Nithya,
  Mayu Kama Artha Sidhaye.

   

  The learned one, who wishes,
  For more life, wealth and love,
  Should salute with his head,
  Lord Ganapathi who is the son of Goddess Parvathi

   

  Prathamam Vakra Thundam Cha,
  Ekadantham Dveethiyakam,
  Trithiyam Krishna Pingalaksham,
  Gajavakthram Chathurthakam.

   

  Think him first as god with broken tusk,
  Second as the Lord with one tusk,
  Third as the one with reddish black eyes,
  Fourth as the one who has the face of an elephant

   

  Lambhodaram Panchamam Cha,
  Sashtam Vikatameva Cha,
  Sapthamam Vignarajam Cha,
  Dhoomra Varnam Thadashtamam

   

  Fifth as the one who has a very broad paunch,
  Sixth as the one who is cruel to his enemies,
  Seventh as the one who is remover of obstacles,
  Eighth as the one who is of the colour of smoke.

   

  Navamam phala chandram cha,
  Dasamam thu Vinayakam,
  Ekadasam Ganapathim,
  Dwadasam the gajananam.

   

  Ninth as the one who crescent in his forehead,
  Tenth as the one, who is the leader of remover of obstacles,
  Eleventh as the leader of the army of Lord Shiva,
  And twelfth as the one who has the face of an elephant.

   

  Dwathasaithani Namani,
  Trisandhyam Ya Paden Nara,
  Na Cha Vigna Bhayam Thasya,
  Sarva Sidhi Karam Dhruvam.

   

  Any one reading these twelve names,
  At dawn, noon and dusk,
  Will never have fear of defeat,
  And would always achieve whatever he wants.

   

  Vidyarthi Labhadhe Vidhyam,
  Danarthi Labhathe Danam,
  Puthrarthi Labhathe Puthran,
  Moksharthi Labhathe Gatheem.

   

  One who pursues education will get knowledge,
  One who wants to earn money will get money,
  One who wishes for a son, will get a son,
  And one who wants salvation will get salvation.

   

  Japeth Ganapathi Sthothram,
  Shadbhir Masai Phalam Labeth,
  Samvatsarena Sidhim Cha,
  Labhathe Nathra Samsaya.

   

  Results of chanting this prayer,
  Of Ganapati will be got within six months,
  And within a year, he would get all wishes fulfilled,
  And there is no doubt about this.

   

  Ashtanam Brahmanam Cha,
  Likihithwa Ya Samarpoayeth,
  Thasya Vidhya Bhaveth
  Sarvaa Ganesasya Prasadatha.

   

  One who gives this prayer,
   In writing to Eight wise people,
  And offers it to Lord Ganesha,
  Will become knowledgeable,
  And would be blessed with all stellar qualities,
  By the grace of Lord Ganesh.

   

  Ithi Sri Narada Purane Samkashta Nasanam Ganesh Stotram Sampoornam

  Thus ends the prayer from Narada Purana to Ganesh which would destroy all sorrows.


  OM SHREEM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA SHIVAYAA NAMAH AUM AIM AUM HUM HANUMATE BAM BHAIRAVAAYA NAMO NAMAHA OM
  OM SHREEM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA SHIVAYAA NAMAH AUM AIM AUM  HUM HANUMATE BAM BHAIRAVAAYA NAMO NAMAHA OM
  OM SHREEM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA SHIVAYAA NAMAH AUM AIM AUM  HUM HANUMATE BAM BHAIRAVAAYA NAMO NAMAHA OM
  Om shreem shroum shree sai rama hreem hroum namah shivayaa shivaya namaha Aum aing sai maa hum sah: Om shreem hroum shree dram hreem hroum shree sai rama dattatreya hari govindaya namah shivaya hreem hroum shreem shroum aing sai maa sastha dum durgaye hum sah: hari govindaya namah shivaya hum hanumate bam bhairavaya sham veerbhadraya namo namaha Aum
  Om Bhur Bhuvah Swaha Om Shirdi Vasaya Vidhmahe sat-chit-ananda dheemahi Tanno Sainathaya Prachodayaath  Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum Aing Sai Maa Hum Sah Om Shreem Shraum Sai Maa
  gam  Ganapathi glaum aim hrim krim chamunde vicche sam  Shree Sai Rama Sarvanabhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim  Sai Maa Hum Sah Aum Hari Aum shrim shree Sai Rama  Venkateswara  shrim hreem hroum Guru Sai Dutta RajaRama Om Shree Sai Rama hreem hroum  namah Shivaya Shivayaa Namaha Om Aing Sai Maa Hum Sah : Om  hreem hroum shreem shroum Sai Maa Shastaa Om aing Sai Maa Hum Sah Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat

  Offline kamp_kamp

  • Member
  • Posts: 3163
  • Blessings 6
  Re: Get rid of worries - Sankashtnashana Sthothra
  « Reply #28 on: December 11, 2017, 03:21:43 PM »
 • Publish
 • Sankat Nashan Ganesh (Ganapati )Stotram

   

  Sankat Nashan Ganesha Stotram is taken from the Narada Purana  and is one of the most effective Stotra  of Lord Ganesh. As I said above It eliminates all sorts of problems. Chanting this Stotra daily frees a person from all kinds of impediments and destroy all sorrows.

   

  Here is the Sankata NasHana Ganesh (Ganapati) Stotram along with English Meaning of each stanza.  Narada Uvacha:

  Sage Narada told

   

  Pranamya Sirasa Devam,
  Gauri Putram, Vinayakam,
  Bhakthya Vyasa Smaren Nithya,
  Mayu Kama Artha Sidhaye.

   

  The learned one, who wishes,
  For more life, wealth and love,
  Should salute with his head,
  Lord Ganapathi who is the son of Goddess Parvathi

   

  Prathamam Vakra Thundam Cha,
  Ekadantham Dveethiyakam,
  Trithiyam Krishna Pingalaksham,
  Gajavakthram Chathurthakam.

   

  Think him first as god with broken tusk,
  Second as the Lord with one tusk,
  Third as the one with reddish black eyes,
  Fourth as the one who has the face of an elephant

   

  Lambhodaram Panchamam Cha,
  Sashtam Vikatameva Cha,
  Sapthamam Vignarajam Cha,
  Dhoomra Varnam Thadashtamam

   

  Fifth as the one who has a very broad paunch,
  Sixth as the one who is cruel to his enemies,
  Seventh as the one who is remover of obstacles,
  Eighth as the one who is of the colour of smoke.

   

  Navamam phala chandram cha,
  Dasamam thu Vinayakam,
  Ekadasam Ganapathim,
  Dwadasam the gajananam.

   

  Ninth as the one who crescent in his forehead,
  Tenth as the one, who is the leader of remover of obstacles,
  Eleventh as the leader of the army of Lord Shiva,
  And twelfth as the one who has the face of an elephant.

   

  Dwathasaithani Namani,
  Trisandhyam Ya Paden Nara,
  Na Cha Vigna Bhayam Thasya,
  Sarva Sidhi Karam Dhruvam.

   

  Any one reading these twelve names,
  At dawn, noon and dusk,
  Will never have fear of defeat,
  And would always achieve whatever he wants.

   

  Vidyarthi Labhadhe Vidhyam,
  Danarthi Labhathe Danam,
  Puthrarthi Labhathe Puthran,
  Moksharthi Labhathe Gatheem.

   

  One who pursues education will get knowledge,
  One who wants to earn money will get money,
  One who wishes for a son, will get a son,
  And one who wants salvation will get salvation.

   

  Japeth Ganapathi Sthothram,
  Shadbhir Masai Phalam Labeth,
  Samvatsarena Sidhim Cha,
  Labhathe Nathra Samsaya.

   

  Results of chanting this prayer,
  Of Ganapati will be got within six months,
  And within a year, he would get all wishes fulfilled,
  And there is no doubt about this.

   

  Ashtanam Brahmanam Cha,
  Likihithwa Ya Samarpoayeth,
  Thasya Vidhya Bhaveth
  Sarvaa Ganesasya Prasadatha.

   

  One who gives this prayer,
   In writing to Eight wise people,
  And offers it to Lord Ganesha,
  Will become knowledgeable,
  And would be blessed with all stellar qualities,
  By the grace of Lord Ganesh.

   

  Ithi Sri Narada Purane Samkashta Nasanam Ganesh Stotram Sampoornam

  Thus ends the prayer from Narada Purana to Ganesh which would destroy all sorrows.
  OM SHREEM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA SHIVAYAA NAMAH AUM AIM AUM HUM HANUMATE BHRAM BHAIRAVAYA NAMO NAMAHA OM
  Om shreem shroum shree sai rama hreem hroum namah shivayaa shivaya namaha Aum aing sai maa hum sah: Om shreem hroum shree dram hreem hroum shree sai rama dattatreya hari govindaya namah shivaya hreem hroum shreem shroum aing sai maa sastha dum durgaye hum sah: hari govindaya namah shivaya hum hanumate bam bhairavaya sham veerbhadraya namo namaha Aum
  Om Bhur Bhuvah Swaha Om Shirdi Vasaya Vidhmahe sat-chit-ananda dheemahi Tanno Sainathaya Prachodayaath  Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum Aing Sai Maa Hum Sah Om Shreem Shraum Sai Maa
  gam  Ganapathi glaum aim hrim krim chamunde vicche sam  Shree Sai Rama Sarvanabhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim  Sai Maa Hum Sah Aum Hari Aum shrim shree Sai Rama  Venkateswara  shrim hreem hroum Guru Sai Dutta RajaRama Om Shree Sai Rama hreem hroum  namah Shivaya Shivayaa Namaha Om Aing Sai Maa Hum Sah : Om  hreem hroum shreem shroum Sai Maa Shastaa Om aing Sai Maa Hum Sah Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat

  Offline kamp_kamp

  • Member
  • Posts: 3163
  • Blessings 6
  Re: Get rid of worries - Sankashtnashana Sthothra
  « Reply #29 on: December 20, 2017, 10:45:36 AM »
 • Publish
 • Sankat Nashan Ganesh (Ganapati )Stotram

   

  Sankat Nashan Ganesha Stotram is taken from the Narada Purana  and is one of the most effective Stotra  of Lord Ganesh. As I said above It eliminates all sorts of problems. Chanting this Stotra daily frees a person from all kinds of impediments and destroy all sorrows.

   

  Here is the Sankata NasHana Ganesh (Ganapati) Stotram along with English Meaning of each stanza.  Narada Uvacha:

  Sage Narada told

   

  Pranamya Sirasa Devam,
  Gauri Putram, Vinayakam,
  Bhakthya Vyasa Smaren Nithya,
  Mayu Kama Artha Sidhaye.

   

  The learned one, who wishes,
  For more life, wealth and love,
  Should salute with his head,
  Lord Ganapathi who is the son of Goddess Parvathi

   

  Prathamam Vakra Thundam Cha,
  Ekadantham Dveethiyakam,
  Trithiyam Krishna Pingalaksham,
  Gajavakthram Chathurthakam.

   

  Think him first as god with broken tusk,
  Second as the Lord with one tusk,
  Third as the one with reddish black eyes,
  Fourth as the one who has the face of an elephant

   

  Lambhodaram Panchamam Cha,
  Sashtam Vikatameva Cha,
  Sapthamam Vignarajam Cha,
  Dhoomra Varnam Thadashtamam

   

  Fifth as the one who has a very broad paunch,
  Sixth as the one who is cruel to his enemies,
  Seventh as the one who is remover of obstacles,
  Eighth as the one who is of the colour of smoke.

   

  Navamam phala chandram cha,
  Dasamam thu Vinayakam,
  Ekadasam Ganapathim,
  Dwadasam the gajananam.

   

  Ninth as the one who crescent in his forehead,
  Tenth as the one, who is the leader of remover of obstacles,
  Eleventh as the leader of the army of Lord Shiva,
  And twelfth as the one who has the face of an elephant.

   

  Dwathasaithani Namani,
  Trisandhyam Ya Paden Nara,
  Na Cha Vigna Bhayam Thasya,
  Sarva Sidhi Karam Dhruvam.

   

  Any one reading these twelve names,
  At dawn, noon and dusk,
  Will never have fear of defeat,
  And would always achieve whatever he wants.

   

  Vidyarthi Labhadhe Vidhyam,
  Danarthi Labhathe Danam,
  Puthrarthi Labhathe Puthran,
  Moksharthi Labhathe Gatheem.

   

  One who pursues education will get knowledge,
  One who wants to earn money will get money,
  One who wishes for a son, will get a son,
  And one who wants salvation will get salvation.

   

  Japeth Ganapathi Sthothram,
  Shadbhir Masai Phalam Labeth,
  Samvatsarena Sidhim Cha,
  Labhathe Nathra Samsaya.

   

  Results of chanting this prayer,
  Of Ganapati will be got within six months,
  And within a year, he would get all wishes fulfilled,
  And there is no doubt about this.

   

  Ashtanam Brahmanam Cha,
  Likihithwa Ya Samarpoayeth,
  Thasya Vidhya Bhaveth
  Sarvaa Ganesasya Prasadatha.

   

  One who gives this prayer,
   In writing to Eight wise people,
  And offers it to Lord Ganesha,
  Will become knowledgeable,
  And would be blessed with all stellar qualities,
  By the grace of Lord Ganesh.

   

  Ithi Sri Narada Purane Samkashta Nasanam Ganesh Stotram Sampoornam

  Thus ends the prayer from Narada Purana to Ganesh which would destroy all sorrows.


  OM SHREEM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA SHIVAYAA NAMAH AUM AIM AUM HUM HANUMATE BHRAM BHAIRAVAYA NAMO NAMAHA OM

  OM SHREEM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA SHIVAYAA NAMAH AUM AIM AUM HUM HANUMATE BHRAM BHAIRAVAYA NAMO NAMAHA OM

  OM SHREEM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA SHIVAYAA NAMAH AUM AIM AUM HUM HANUMATE BHRAM BHAIRAVAYA NAMO NAMAHA OM


  Om shreem shroum shree sai rama hreem hroum namah shivayaa shivaya namaha Aum aing sai maa hum sah: Om shreem hroum shree dram hreem hroum shree sai rama dattatreya hari govindaya namah shivaya hreem hroum shreem shroum aing sai maa sastha dum durgaye hum sah: hari govindaya namah shivaya hum hanumate bam bhairavaya sham veerbhadraya namo namaha Aum
  Om Bhur Bhuvah Swaha Om Shirdi Vasaya Vidhmahe sat-chit-ananda dheemahi Tanno Sainathaya Prachodayaath  Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum Aing Sai Maa Hum Sah Om Shreem Shraum Sai Maa
  gam  Ganapathi glaum aim hrim krim chamunde vicche sam  Shree Sai Rama Sarvanabhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim  Sai Maa Hum Sah Aum Hari Aum shrim shree Sai Rama  Venkateswara  shrim hreem hroum Guru Sai Dutta RajaRama Om Shree Sai Rama hreem hroum  namah Shivaya Shivayaa Namaha Om Aing Sai Maa Hum Sah : Om  hreem hroum shreem shroum Sai Maa Shastaa Om aing Sai Maa Hum Sah Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat

   


  Facebook Comments