Join Sai Baba Announcement List


DOWNLOAD SAMARPAN - Nov 2018

Author Topic: Significance of 108~~~108 names of all gods~~~  (Read 193845 times)

0 Members and 3 Guests are viewing this topic.

Offline tana

 • Member
 • Posts: 7074
 • Blessings 139
 • ~सांई~~ੴ~~सांई~
  • Sai Baba
Re: Significance of 108~~~108 names of all gods~~~
« Reply #30 on: June 25, 2008, 09:48:06 PM »
 • Publish
 • Om Sai Ram~~~

  ~~~सरस्वती अष्टोत्तर नामावलि~~~

  ॐ सरस्वत्यै नमः .
  ॐ महाभद्रायै नमः .
  ॐ महामायायै नमः .
  ॐ वरप्रदायै नमः .
  ॐ श्रीप्रदायै नमः .
  ॐ पद्मनिलयायै नमः .
  ॐ पद्माक्ष्यै नमः .
  ॐ पद्मवक्त्रकायै नमः .
  ॐ शिवानुजायै नमः .
  ॐ पुस्तकभृते नमः .

  ॐ ज्ञानमुद्रायै नमः .
  ॐ रमायै नमः .
  ॐ परायै नमः .
  ॐ कामरूपायै नमः .
  ॐ महाविद्यायै नमः .
  ॐ महापातक नाशिन्यै नमः .
  ॐ महाश्रयायै नमः .
  ॐ मालिन्यै नमः .
  ॐ महाभोगायै नमः .
  ॐ महाभुजायै नमः .

  ॐ महाभागायै नमः .
  ॐ महोत्साहायै नमः .
  ॐ दिव्याङ्गायै नमः .
  ॐ सुरवन्दितायै नमः .
  ॐ महाकाल्यै नमः .
  ॐ महापाशायै नमः .
  ॐ महाकारायै नमः .
  ॐ महांकुशायै नमः .
  ॐ पीतायै नमः .
  ॐ विमलायै नमः .

  ॐ विश्वायै नमः .
  ॐ विद्युन्मालायै नमः .
  ॐ वैष्णव्यै नमः .
  ॐ चन्द्रिकायै नमः .
  ॐ चन्द्रवदनायै नमः .
  ॐ चन्द्रलेखाविभूषितायै नमः .
  ॐ सावित्यै नमः .
  ॐ सुरसायै नमः .
  ॐ देव्यै नमः .
  ॐ दिव्यालंकारभूषितायै नमः .

  ॐ वाग्देव्यै नमः .
  ॐ वसुदायै नमः .
  ॐ तीव्रायै नमः .
  ॐ महाभद्रायै नमः .
  ॐ महाबलायै नमः .
  ॐ भोगदायै नमः .
  ॐ भारत्यै नमः .
  ॐ भामायै नमः .
  ॐ गोविन्दायै नमः .
  ॐ गोमत्यै नमः .

  ॐ शिवायै नमः .
  ॐ जटिलायै नमः .
  ॐ विन्ध्यावासायै नमः .
  ॐ विन्ध्याचलविराजितायै नमः .
  ॐ चण्डिकायै नमः .
  ॐ वैष्णव्यै नमः .
  ॐ ब्राह्मयै नमः .
  ॐ ब्रह्मज्ञानैकसाधनायै नमः .
  ॐ सौदामन्यै नमः .
  ॐ सुधामूर्त्यै नमः .

  ॐ सुभद्रायै नमः .
  ॐ सुरपूजितायै नमः .
  ॐ सुवासिन्यै नमः .
  ॐ सुनासायै नमः .
  ॐ विनिद्रायै नमः .
  ॐ पद्मलोचनायै नमः .
  ॐ विद्यारूपायै नमः .
  ॐ विशालाक्ष्यै नमः .
  ॐ ब्रह्मजायायै नमः .
  ॐ महाफलायै नमः .

  ॐ त्रयीमूर्तये नमः .
  ॐ त्रिकालज्ञायै नमः .
  ॐ त्रिगुणायै नमः .
  ॐ शास्त्ररूपिण्यै नमः .
  ॐ शंभासुरप्रमथिन्यै नमः .
  ॐ शुभदायै नमः .
  ॐ स्वरात्मिकायै नमः .
  ॐ रक्तबीजनिहन्त्र्यै नमः .
  ॐ चामुण्डायै नमः .
  ॐ अम्बिकायै नमः .

  ॐ मुण्डकायप्रहरणायै नमः .
  ॐ धूम्रलोचनमदनायै नमः .
  ॐ सर्वदेवस्तुतायै नमः .
  ॐ सौम्यायै नमः .
  ॐ सुरासुर नमस्कृतायै नमः .
  ॐ कालरात्र्यै नमः .
  ॐ कलाधरायै नमः .
  ॐ रूपसौभाग्यदायिन्यै नमः .
  ॐ वाग्देव्यै नमः .
  ॐ वरारोहायै नमः .

  ॐ वाराह्यै नमः .
  ॐ वारिजासनायै नमः .
  ॐ चित्रांबरायै नमः .
  ॐ चित्रगन्धायै नमः .
  ॐ चित्रमाल्यविभूषितायै नमः .
  ॐ कान्तायै नमः .
  ॐ कामप्रदायै नमः .
  ॐ वन्द्यायै नमः .
  ॐ विद्याधरसुपूजितायै नमः .
  ॐ श्वेताननायै नमः .

  ॐ नीलभुजायै नमः .
  ॐ चतुर्वर्गफलप्रदायै नमः .
  ॐ चतुरानन साम्राज्यायै नमः .
  ॐ रक्तमध्यायै नमः .
  ॐ निरंजनायै नमः .
  ॐ हंसासनायै नमः .
  ॐ नीलजङ्घायै नमः .
  ॐ ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकायै नमः .

             ~~~इति श्री सरस्वति अष्टोत्तरशत नामावलिः~~~

  Jai Sai Ram~~~
  "लोका समस्ता सुखिनो भवन्तुः
  ॐ शन्तिः शन्तिः शन्तिः"

  " Loka Samasta Sukino Bhavantu
  Aum ShantiH ShantiH ShantiH"~~~

  May all the worlds be happy. May all the beings be happy.
  May none suffer from grief or sorrow. May peace be to all~~~

  Offline tana

  • Member
  • Posts: 7074
  • Blessings 139
  • ~सांई~~ੴ~~सांई~
   • Sai Baba
  Re: Significance of 108~~~108 names of all gods~~~
  « Reply #31 on: June 25, 2008, 09:51:27 PM »
 • Publish
 • Om Sai Ram~~~


  ~~~श्रीरामाष्टोत्तर शतनामावलि~~~

  ॐ श्रीरामाय नमः .
  ॐ रामभद्राय नमः .
  ॐ रामचंद्राय नमः .
  ॐ शाश्वताय नमः .
  ॐ राजीवलोचनाय नमः .
  ॐ श्रीमते नमः .
  ॐ राजेंद्राय नमः .
  ॐ रघुपुङ्गवाय नमः .
  ॐ जानकीवल्लभाय नमः .
  ॐ जैत्राय नमः .. १०..
  ॐ जितामित्राय नमः .
  ॐ जनार्दनाय नमः .
  ॐ विश्वामित्रप्रियाय नमः .
  ॐ दांताय नमः .
  ॐ शरणत्राणतत्पराय नमः .
  ॐ वालिप्रमथनाय नमः .
  ॐ वाग्मिने नमः .
  ॐ सत्यवाचे नमः .
  ॐ सत्यविक्रमाय नमः .
  ॐ सत्यव्रताय नमः .. २०..
  ॐ व्रतधराय नमः .
  ॐ सदाहनुमदाश्रिताय नमः .
  ॐ कौसलेयाय नमः .
  ॐ खरध्वंसिने नमः .
  ॐ विराधवधपंडिताय नमः .
  ॐ विभीषणपरित्रात्रे नमः .
  ॐ हरकोदण्डखण्डनाय नमः .
  ॐ सप्ततालप्रभेत्रे नमः .
  ॐ दशग्रीवशिरोहराय नमः .
  ॐ जामदग्न्यमहादर्पदलनाय नमः .. ३०..
  ॐ ताटकांतकाय नमः .
  ॐ वेदांतसाराय नमः .
  ॐ वेदात्मने नमः .
  ॐ भवरोगस्य भेषजाय नमः .
  ॐ दूषणत्रिशिरोहंत्रे नमः .
  ॐ त्रिमूर्तये नमः .
  ॐ त्रिगुणात्मकाय नमः .
  ॐ त्रिविक्रमाय नमः .
  ॐ त्रिलोकात्मने नमः .
  ॐ पुण्यचारित्रकीर्तनाय नमः .. ४०..
  ॐ त्रिलोकरक्षकाय नमः .
  ॐ धन्विने नमः .
  ॐ दंडकारण्यवर्तनाय नमः .
  ॐ अहल्याशापविमोचनाय नमः .
  ॐ पितृभक्ताय नमः .
  ॐ वरप्रदाय नमः .
  ॐ जितेंद्रियाय नमः .
  ॐ जितक्रोधाय नमः .
  ॐ जितमित्राय नमः .
  ॐ जगद्गुरवे नमः .. ५०..
  ॐ ऋक्षवानरसङ्घातिने नमः .
  ॐ चित्रकूटसमाश्रयाय नमः .
  ॐ जयंतत्राणवरदाय नमः .
  ॐ सुमित्रापुत्रसेविताय नमः .
  ॐ सर्वदेवादिदेवाय नमः .
  ॐ मृतवानरजीवनाय नमः .
  ॐ मायामारीचहंत्रे नमः .
  ॐ महादेवाय नमः .
  ॐ महाभुजाय नमः .
  ॐ सर्वदेवस्तुताय नमः .. ६०..
  ॐ सौम्याय नमः .
  ॐ ब्रह्मण्याय नमः .
  ॐ मुनिसंस्तुताय नमः .
  ॐ महायोगिने नमः .
  ॐ महोदराय नमः .
  ॐ सुग्रीवेप्सितराज्यदाय नमः .
  ॐ सर्वपुण्याधिकफलाय नमः .
  ॐ स्मृतसर्वौघनाशनाय नमः .
  ॐ आदिपुरुषाय नमः .
  ॐ परमपुरुषाय नमः .. ७०..
  ॐ महापुरुषाय नमः .
  ॐ पुण्योदयाय नमः .
  ॐ दयासाराय नमः .
  ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमः .
  ॐ स्मितवक्त्राय नमः .
  ॐ मितभाषिणे नमः .
  ॐ पूर्वभाषिणे नमः .
  ॐ राघवाय नमः .
  ॐ अनंतगुणगंभीराय नमः .
  ॐ धीरोदात्तगुणोत्तमाय नमः .. ८०..
  ॐ मायामानुषचारित्राय नमः .
  ॐ महादेवादिपूजिताय नमः .
  ॐ सेतुकृते नमः .
  ॐ जितवाराशये नमः .
  ॐ सर्वतीर्थमयाय नमः .
  ॐ हरये नमः .
  ॐ श्यामाङ्गाय नमः .
  ॐ सुंदराय नमः .
  ॐ शूराय नमः .
  ॐ पीतवाससे नमः .. ९०..
  ॐ धनुर्धराय नमः .
  ॐ सर्वयज्ञाधिपाय नमः .
  ॐ यज्विने नमः .
  ॐ जरामरणवर्जिताय नमः .
  ॐ शिवलिङ्गप्रतिष्ठात्रे नमः .
  ॐ सर्वापगुणवर्जिताय नमः .
  ॐ परमात्मने नमः .
  ॐ परब्रह्मणे नमः .
  ॐ सच्चिदानंदविग्रहाय नमः .
  ॐ परंज्योतिषे नमः .. १००..
  ॐ परंधाम्ने नमः .
  ॐ पराकाशाय नमः .
  ॐ परात्पराय नमः .
  ॐ परेशाय नमः .
  ॐ पारगाय नमः .
  ॐ पाराय नमः .
  ॐ सर्वदेवात्मकाय नमः .
  ॐ परस्मै नमः .. १०८..

  इति श्रीरामाष्टोत्तरशतनामावलिस्समाप्ता~~~

  Jai Sai Ram~~~
  "लोका समस्ता सुखिनो भवन्तुः
  ॐ शन्तिः शन्तिः शन्तिः"

  " Loka Samasta Sukino Bhavantu
  Aum ShantiH ShantiH ShantiH"~~~

  May all the worlds be happy. May all the beings be happy.
  May none suffer from grief or sorrow. May peace be to all~~~

  Offline marioban29

  • Member
  • Posts: 8003
  • Blessings 6
  Re: Significance of 108~~~108 names of all gods~~~
  « Reply #32 on: July 17, 2008, 07:11:30 AM »
 • Publish
 • Practices for the attraction and pleasure of auspicious (anukul or favorable) planets and also to mitigate any inauspicious (pratikul or unfavorable) planetary influences. This is another way to incorporate the use of fine,  natural gems by DONATING them in a specified manner for enhanced effect. Each planet is colored with their widely accepted "cosmic color." 

  Propitiation of the Sun (Sunday)
  CHARITY: Donate a ruby or another fine red jewel like red spinel, gold, copper, wheat, or sugar candy to a middle aged male government leader at 12:00 noon on a Sunday. 
  FASTING: On Sundays, especially during Sun transits and major or minor Sun periods. 

  MANTRA: To be chanted on Sunday morning at sunrise, especially during Sun transits and major or minor Sun periods:

   
  Surya-astottara-shata-nama-vali
  (The 108 names of Surya) 

  Om arunaya namah
  Om sharanyaya namah
  Om karuna-rasa-sindhave namah
  Om asmanabalaya namah
  Om arta-raksa-kaya namah
  Om adityaya namah
  Om adi-bhutaya namah
  Om akhila-gamavedine namah
  Om acyutaya namah
  Om akhilagnaya namah
  Om anantaya namah
  Om inaya namah
  Om visva-rupaya na mah
  Om ijyaya namah
  Om indraya namah
  Om bhanave Namah
  Om indriramandiraptaya namah
  Om vandaniyaya namah
  Om ishaya namah
  Om suprasannaya namah
  Om sushilaya namah
  Om suvarcase namah
  Om vasupradaya namah
  Om vasave namah
  Om vasudevaya namah
  Om ujjvalaya namah
  Om ugra-rupaya namah
  Om urdhvagaya namah
  Om vivasvate namah
  Om udhatkiranajalaya namah
  Om hrishikesaya namah
  Om urjasvalaya namah
  Om viraya namah
  Om nirjaraya namah
  Om jayaya namah
  Om urudvayavirnimuktanijasarakrashivandyaya namah
  Om rugdhantre namah
  Om kraksacakracaraya namah
  Om krajusvabhavavittaya namah
  Om nityastutyaya namah
  Om krukaramatrikavarnarupaya ujjvalatejase namah
  Om kruksadhinathamitraya namah
  Om pushakaraksaya namah
  Om luptadantaya namah
  Om shantaya namah
  Om kantidaya namah Om dhanaya namah
  Om kanatkanaka sushanaya namah
  Om khalotaya namah
  Om lunit-akhila-daityaya namah
  Om satya-ananda-svarupine namah
  Om apavarga-pradaya namah
  Om arta-sharanyaya namah
  Om ekakine namah
  Om bhagavate namah
  Om sushtisthityantakarine namah
  Om gunatmane namah
  Om dhrinibhrite namah
  Om brihate namah
  Om brahmane namah
  Om esvaryadaya namah
  Om sharvaya namah
  Om haridashvaya namah
  Om shauraye namah
  Om dashadiksam-prakashaya namah
  Om bhakta-vashyaya namah
  Om ojaskaraya namah
  Om jayine namah
  Om jagad-ananda-hetave namah
  Om taya janma-mrtyu-jara-vyadhi-varji
  aounnatyapadasamcararathasthaya-asuraraye namah
  Om kamaniyakagaya namah
  Om abjaballabhaya namah
  Om antar-bahih prakashaya namah
  Om acintyaya namah
  Om atma-rupine namah
  Om acyutaya namah
  Om amareshaya namah
  Om parasmai jyotishe namah
  Om ahaskaraya namah
  Om ravaye namah
  Om haraye namah
  Om param-atmane namah
  Om tarunaya namah
  Om tarenyaya namah
  Om grahanam pataye namah
  Om bhaskaraya namah
  Om adimadhyantara-hitaya namah
  Om saukhyapradaya namah
  Om sakalajagatam pataye namah
  Om suryaya namah
  Om kavaye namah
  Om narayanaya namah
  Om pareshaya namah
  Om tejorupaya namah
  Om shrim hiranyagarbhaya namah
  Om hrim sampatkaraya namah
  Om aim istarthadaya namah
  Om am suprasannaya namah
  Om shrimate namah
  Om shreyase namah
  Om saukhyadayine namah
  Om diptamurtaye namah
  Om nikhilagamavedhyaya namah
  Om nityanandaya namah

  Surya seed mantra: Om hram hrim hraum sah suryaya namah. 

  RESULT: The planetary deity Surya is pleased increasing courage and notoriety.  Relief from any solar problems caused by Surya, the Sun when he is ill-placed.
   
  Propitiation of the Moon (Monday)
  CHARITY: Donate a pearl or moonstone, conch shell, silver, water, cow's milk or white rice to a female leader on Monday evening. 

  FASTING: On Mondays, especially during Moon transits and major or minor Moon periods. 

  MANTRA: To be chanted on Monday evening, especially during major or minor Moon periods: 

   
  Chandra-astottara-shata-nama-vali
  (The 108 names of Chandra) 

  Om srimate namah
  Om shasha-dharaya namah
  Om chandraya namah
  Om tara-adhishaya namah
  Om nisha-karaya namah
  Om sugha-nighaye namah
  Om sadaradhya namah
  Om sat-pataye namah
  Om sadhu-pujitaya namah
  Om jitendriyaya namah
  Om jayodhyogaya namah
  Om jyotish-cakra-pravartakaya namah
  Om vikartananujaya namah
  Om viraya namah
  Om vishveshaya namah
  Om vidusham pataye namah
  Om doshakaraya namah
  Om dushta-duraya namah
  Om pushtimate namah
  Om shishta-palakaya namah
  Om ashta-murti-priyaya namah
  Om anantaya namah
  Om kashta-daru-kutharakaya namah
  Om sva-prakashaya namah
  Om prakash-atmane namah
  Om dyu-caraya namah
  Om deva-bhojanaya namah
  Om kala-dharaya namah
  Om kala-hetave namah
  Om kama-krite namah
  Om kama-dayakaya namah
  Om mrityu-saharakaya namah
  Om amartyaya namah
  Om nityanushthana-dayakaya namah
  Om ksapa-karaya namah
  Om ksina-papaya namah
  Om ksaya-vriddhi-samanvitaya namah
  Om jaivatrikaya namah
  Om shucaye namah
  Om shubhraya namah
  Om jayine namah
  Om jaya-phala-pradaya namah
  Om sudha-mayaya namah
  Om sura-svamine namah
  Om bhaktanam-ishtha-dayakaya namah
  Om bukti-daya namah
  Om mukti-daya namah
  Om bhadraya namah
  Om bhakta-daridhya bhanjanaya namah
  Om sama-gana-priyaya namah
  Om sarva-raksakaya namah
  Om sagarodbhavaya namah
  Om bhayanta-krite namah
  Om bhakti-gamyaya namah
  Om bhava-bandha-vimocakaya namah
  Om jagat-prakasa-kiranaya namah
  Om jagad-ananda-kiranaya namah
  Om nissapatnaya namah
  Om niraharaya namah
  Om nirvikaraya namah
  Om niramayaya namah
  Om bhu-cchaya-cchaditaya namah
  Om bhavyaya namah
  Om bhuvana-prati-palakaya namah
  Om sakalarti-haraya namah
  Om saumya-janakaya namah
  Om sadhu-vanditaya namah
  Om sarvagama-jnaya namah
  Om sarva-jnaya namah
  Om sanakadi-muni-stutaya namah
  Om sita-chatra-dhvajopetaya namah
  Om sitangaya namah
  Om sita-bhusanaya namah
  Om sveta-malyambara-dharaya namah
  Om sveta-gandhanulepanaya namah
  Om dasasva-ratha-samrudhaya namah
  Om danda-pananye namah
  Om dhanur-dharaya namah
  Om kunda-pusyojjvalakaraya namah
  Om nayanabja-samudbhavaya namah
  Om atreya-gotra-jaya namah
  Om atyanta-vinayaya namah
  Om priya-dayakaya namah
  Om karuna-rasa-sampurnaya namah
  Om karkata-prabhave namah
  Om avyayaya namah
  Om catur-ashrasanarudhaya namah
  Om caturaya namah
  Om divya-vahanaya namah
  Om vivasvan mandalajneya-vasaya namah
  Om vasu-samrddhi-daya namah
  Om mahesvara-priyaya namah
  Om dantaya namah
  Om meru-gotra-pradaksinaya namah
  Om graha-mandala-madhyasthaya namah
  Om grasitarkaya namah
  Om grahadhipaya namah
  Om dvija-rajaya namah
  Om dyuti-lakaya namah
  Om dvibhujaya namah
  Om dvija-pujitaya namah
  Om audumbara-nagavasaya namah
  Om udaraya namah
  Om rohini-pataye namah
  Om nityodayaya namah
  Om muni-stutyaya namah
  Om nityananda-phala-pradaya namah
  Om sakalahladana-karaya namah
  Om palashedhma-priyaya namah

  Chandra seed mantra: Om sram srim sraum sah chandraya namah.

  RESULT: The planetary deity Chandra is pleased increasing mental health and peace of mind. 
   
  Propitiation of Mars (Tuesday)
  CHARITY: Donate a red coral, wheat bread, sweets made from sugar mixed with white sesamum seeds, or masoor dal (red lentils) to a celibate on Tuesday at noon. 

  FASTING: On Tuesdays, especially during Mars transits and major or minor Mars periods. 

  MANTRA: To be chanted on Tuesday, one hour after sunrise, especially during major or minor Mars periods: 

   
  Angaraka-astottara-shata-nama-vali 
  (The 108 names of Mangala) 

  Om mahisutaya namah
  Om maha-bhagaya namah
   Om mangalaya namah
  Om mangala-pradaya namah 
  Om maha-virayam namah 
  Om maha-shuraya namah 
  Om maha-balaparakramaya namah 
  Om maharoudraya namah 
  Om mahabhadraya namah 
  Om mananiyaya namah 
  Om dayakaraya namah 
  Om manad ya namah 
  Om aparvanaya namah 
  Om kruraya namah 
  Om tapa-traya-vivarjitaya namah 
  Om supratipaya namah 
  Om sutamrakshaya namah 
  Om subrahmanyaya namah 
  Om sukhapradaya namah 
  Om vakra-stambhadi-gamanaya namah 
  Om varenyaya namah 
  Om varadaya namah 
  Om sukhine namah 
  Om virabhadraya namah 
  Om virupaksaya namah 
  Om vidurasthaya namah 
  Om vibhavasave namah 
  Om naksatra-cakra-samcarine namah 
  Om ksatrapaya namah 
  Om ksatravarjitaya namah 
  Om ksayavriddhivinirmuktaya namah
  Om ksama-yuktaya namah 
  Om vicaksanaya namah 
  Om aksinaphaladaya namah 
  Om caturvarga-phala-pradaya namah 
  Om vitaragaya namah 
  Om vitabhayaya namah 
  Om vijvaraya namah 
  Om vishva-karanaya namah 
  Om naksatra-rashisancaraya namah 
  Om nanabhayanikrintanaya namah 
  Om vandarujanamandaraya namah 
  Om vakrakuncitamurddhajaya namah 
  Om kamaniyaya namah 
  Om dayasaraya namah 
  Om kanatkanakabhusanaya namah 
  Om bhayaghnaya namah 
  Om bhavya-phaladaya namah 
  Om bhakta-bhaya-varapradaya namah 
  Om shatru-hantre' namah 
  Om shamope'taya namah 
  Om sharanagataposhanaya namah 
  Om sahasine' namah 
  Om sad-gunadhyaksaya namah 
  Om sadhave' namah 
  Om samaradurjayaya namah 
  Om dushtha-duraya namah 
  Om shishtha-pujyaya namah 
  Om sarva-kashtha-nivarakaya namah 
  Om dushche'shtha-varakaya namah 
  Om duhkha-bhanjanaya namah 
  Om durdharaya namah 
  Om haraye namah 
  Om dhu-svapna-hamtre' namah 
  Om dur-dharshaya namah 
  Om dushta-garva-vimocanaya namah 
  Om bharadvaja-kulam-adbhutaya namah 
  Om bhu-sutaya namah 
  Om bhavya-bhushanaya namah 
  Om raktam-varaya namah
  Om rakta-vapushe' namah 
  Om bhakta-palana-tatparaya namah 
  Om catur-bhujaya namah 
  Om gada-dharine' namah 
  Om mesha-vahaya namah 
  Om sitashanaya namah 
  Om shakti-shula-dharaya namah 
  Om shaktaya namah 
  Om shastra-vidya-visharadaya namah 
  Om tarkakaya namah 
  Om tamasa-dharaya namah 
  Om tapasvine' namah 
  Om tamra-locanaya namah 
  Om taptakancana-samkashaya namah 
  Om rakta-kinjalkamannibhaya namah 
  Om gotra adhi-devaya namah 
  Om gomadhy-acaraya namah 
  Om guna-vibhushanaya namah 
  Om asrije' namah 
  Om angarakaya namah 
  Om avanti-desha-adhishaya namah 
  Om janardanaya namah 
  Om suryayamya-pradeshasthaya namah 
  Om ghune' namah 
  Om yamya-harin-mukhaya namah 
  Om trikona-mandala-gataya namah 
  Om tridasha-adhipasannutaya namah 
  Om shucaye' namah 
  Om shucikaraya namah 
  Om shuraya namah 
  Om shuci-vashyaya namah 
  Om shubha-vahaya namah 
  Om mesha-vriscika-rashishaya namah 
  Om medhavine' namah 
  Om mita-bhashanaya namah 
  Om sukha-pradaya namah 
  Om surupa-aksaya namah 
  Om sarva-bhishta-phala-pradaya namah

  Mangala seed mantra: Om kram krim kraum sah bhaumaya namah.

  RESULT: The planetary deity Mangala is pleased increasing determination and drive, and protecting one from violence or injury.
   
  Propitiation of Mercury (Wednesday)
  CHARITY: Donate emerald or another fine green gem, small green lentils, a green pumpkin, a goat, or green clothes to a poor student on Wednesday at noon. 

  FASTING: On Wednesday, especially during Mercury transits and major or minor Mercury periods. 

  MANTRA: To be chanted on Wednesday, two hours after sunrise, especially during major or minor Mercury periods: 

   
  Budha-astottara-shata-nama-vali 
  (The 108 names of Budha) 

  Om bhudhaya namah 
  Om budharcitaya namah 
  Om saumyaya namah 
  Om saumyachittaya namah 
  Om shubha-pradaya namah 
  Om drida-brataya namah 
  Om hadaphalaya namah 
  Om shruti-jala-prabodhakaya namah 
  Om satya ' vasaya namah 
  Om satya-vacase namah 
  Om shreyasam pataye namah 
  Om abyayaya namah 
  Om soma-jaya namah 
  Om sukhadaya namah 
  Om shrimate namah 
  Om soma-vamsha-pradipa-kaya namah 
  Om vedavide namah 
  Om veda-tattvashaya namah 
  Om vedanta-jnana-bhaskaraya namah 
  Om vidya-vicaksanaya namah 
  Om vidushe namah 
  Om vidvat-pritikaraya namah 
  Om krajave namah 
  Om vishva-anukula-sancaraya namah 
  Om vishesha-vinayanvitaya namah 
  Om vividhagamasarajnaya namah 
  Om viryavate namah 
  Om vigatajvaraya namah 
  Om trivarga-phaladaya namah 
  Om anantaya namah 
  Om tridasha-dhipa-pujitaya namah 
  Om buddhimate namah 
  Om bahu-shastra-jnaya namah 
  Om baline namah 
  Om bandha-vimocakaya namah 
  Om vakativakagamanaya namah 
  Om vasavaya namah 
  Om vasudhadhipaya namah 
  Om prasannavadanaya namah 
  Om vandhyaya namah 
  Om varenyaya namah 
  Om vagvilaksanaya namah 
  Om satya-vate namah 
  Om satya-samkalpaya namah 
  Om satya-bamdhave namah 
  Om sadadaraya namah 
  Om sarva-roga-prashamanaya namah 
  Om sarva-mrityu-nivarakaya namah 
  Om vanijyanipunaya namah 
  Om vashyaya namah 
  Om vatan-gaya namah 
  Om vata-roga-hrite' namah 
  Om sthulaya namah 
  Om sthairya-guna-adhyaksaya namah 
  Om sthula-suksma-adi-karanaya namah
  Om aprakashaya namah 
  Om prakash-atmane' namah 
  Om ghanaya namah 
  Om gagana-bhushanaya namah 
  Om vidhi-stutyaya namah 
  Om visha-laksaya namah 
  Om vidvajjana-manoharaya namah
  Om caru-shilaya namah 
  Om svaprakashaya namah 
  Om capalaya namah 
  Om jitendriyaya namah 
  Om udan-mukhaya namah 
  Om bukhamakkaya namah 
  Om magadha-adhi-pataye namah 
  Om haraye namah 
  Om saumya-vatsara-samjataya namah
  Om soma-priya-karaya namah
  Om mahate namah 
  Om sihma-adhirudhaya namah 
  Om sarva-jnaya namah 
  Om shikhivarnaya namah 
  Om shivam-karaya namah 
  Om pitambaraya namah 
  Om pitavapushe' namah 
  Om pitacchatradhvajankitaya 
  Om khanga-carma-dharaya namah 
  Om karya-kartre' namah Om kalushaharakaya namah 
  Om atreya-gotra-jaya namah 
  Om atyanta-vinayaya namah 
  Om vishva-pavanaya namah 
  Om campeya-puspa-samkashaya namah 
  Om caranaya namah 
  Om caru-bhushanaya namah 
  Om vita-ragaya namah 
  Om vita-bhayaya namah 
  Om vishuddha-kanaka-prabhaya 
  Om bandhu-priyaya namah 
  Om bandhu-yuktaya namah 
  Om bana-mandala--samshritaya namah 
  Om arkesana-nivasasthaya tarka-shastra-visharadmaya namah 
  Om prashantaya namah 
  Om priti-samyuktaya namah 
  Om priya-krite' namah 
  Om priya-bhushanaya namah 
  Om medhavine' namah 
  Om madhava-saktaya namah 
  Om mithuna-adhi-pataye' namah 
  Om sudhiye namah 
  Om kanya-rashi-priyaya namah 
  Om kama-pradaya namah 
  Om ghana-phala-ashrayaya namah 

  Budha seed mantra: Om bram brim braum sah budhaya namah. 

  RESULT: The planetary deity Budha is pleased increasing health and intelligence. Relief of nervious complaints caused by an ill-placed Budha-grahadev
   
  to be cont.

  Offline marioban29

  • Member
  • Posts: 8003
  • Blessings 6
  Re: Significance of 108~~~108 names of all gods~~~
  « Reply #33 on: July 17, 2008, 07:12:26 AM »
 • Publish
 • Propitiation of Jupiter (Thursday)
  CHARITY: Donate yellow sapphire or another yellow gem like yellow topaz, a peepal sapling, saffron, turmeric, sugar, a horse, or yellow flowers to a brahmin (priest) on Thursday morning. 

  FASTING: On Thursday, especially during Jupiter transits and major or minor Jupiter periods. 

  MANTRA: To be chanted on Thursday, one hour before sunset, especially during major or minor Jupiter periods: 

   
  Gurva-astottara-shata-nama-vali 
  (The 108 names of Guru) 

  Om gurave namah 
  Om gunakaraya namah 
  Om goptre namah 
  Om gocaraya namah 
  Om gopatipriyaya namah 
  Om gunive namah 
  Om gunavatam shrepthaya namah 
  Om gurunam gurave namah 
  Om avyayaya namah 
  Om jetre namah 
  Om jayantaya namah 
  Om jayadaya namah
  Om jivaya namah 
  Om anantaya namah 
  Om jayavahaya namah 
  Om amgirasaya namah
  Om adhvaramaktaya namah 
  Om viviktaya namah 
  Om adhvarakritparaya namah 
  Om vacaspataye namah 
  Om vashine namah 
  Om vashyaya namah 
  Om varishthaya namah
  Om vagvacaksanaya namah 
  Om citta-shuddhi-karaya namah 
  Om shrimate namah 
  Om caitraya namah 
  Om citrashikhandijaya namah 
  Om brihad-rathaya namah 
  Om brihad-bhanave namah 
  Om brihas-pataye namah 
  Om abhishtadaya namah 
  Om suracaryaya namah 
  Om suraradhyaya namah 
  Om surakaryakritodyamaya namah 
  Om girvanaposhakaya namah 
  Om dhanyaya namah 
  Om gishpataye namah 
  Om girishaya namah 
  Om anaghaya namah 
  Om dhivaraya namah 
  Om dhishanaya namah 
  Om divya-bhushanaya namah 
  Om deva-pujitaya namah 
  Om dhanurddharaya namah 
  Om daitya-hantre namah 
  Om dayasaraya namah 
  Om dayakaraya namah 
  Om dariddya-nashanaya namah 
  Om dhanyaya namah 
  Om daksinayanasambhavaya namah 
  Om dhanurminadhipaya namah 
  Om devaya namah 
  Om dhanurbana-dharaya namah 
  Om haraye namah 
  Om angarovarshasamjataya namah 
  Om angirah kulasambhavaya namah 
  Om sindhu-desha-adhipaya namah 
  Om dhimate namah 
  Om svarnakayaya namah 
  Om catur-bhujaya namah 
  Om heman-gadaya namah 
  Om hemavapushe namah 
  Om hemabhushanabhushitaya namah 
  Om pushyanathaya namah 
  Om pushyaragamanimandanamandi kasha-pushpa-samanabhaya namah 
  Om indradyamarasamghapaya namah 
  Om asamanabalaya namah 
  Om satva-guna-sampadvibhavasave bhusurabhishtadaya namah 
  Om bhuriyashase namah 
  Om punya-vivardhanaya namah 
  Om dharma-rupaya namah 
  Om dhana-adhyaksaya namah 
  Om dhanadaya namah 
  Om dharma-palanaya namah 
  Om sarva-veda-artha-tattva-jnaya namah 
  Om sarva-padvinivarakaya namah 
  Om sarva-papa-prashamanaya namah 
  Om svramatanugatamaraya namah rigveda-paragaya namah 
  Om riksarashimargapracaravate sada-anandaya namah 
  Om satya-samdhaya namah 
  Om satya-samkalpa-manasaya namah 
  Om sarva-gamajnaya namah 
  Om sarva-jnaya namah 
  Om sarva-vedanta-vide namah 
  Om brahma-putraya namah 
  Om brahmaneshaya namah
  Om brahma-vidya-avisharadaya namah 
  Om samana-adhi-kanirbhuktaya namah 
  Om sarva-loka-vashamvadaya namah 
  Om sasura-asura-gandharva-vanditaya satya-bhashanaya namah 
  Om brihaspataye namah 
  Om suracaryaya namah 
  Om dayavate namah
  Om shubha-laksanaya namah 
  Om loka-traya-gurave namah 
  Om shrimate namah 
  Om sarva-gaya namah 
  Om sarvato vibhave namah 
  Om sarveshaya namah 
  Om sarvadatushtaya namah 
  Om sarva-daya namah 
  Om sarva-pujitaya namah 

  Guru seed mantra: Om gram grim graum sah gurave namah. 

  RESULT: The planetary deity Brihaspati is pleased increasing satisfaction and facilitating marriage and childbirth and family harmony. Reduction in diseases caused by an ill-placed Jupiter. 
   
  Propitiation of Venus (Friday)
  CHARITY: Donate a diamond or another colorless gem, silk clothes, dairy cream, yogurt, scented oils, sugar, cow dung, or camphor to a poor young woman on Friday evening. 

  FASTING: On Friday, especially during Venus transits and major or minor Venus periods. 

  MANTRA: To be chanted on Friday at sunrise, especially during major or minor Venus periods: 

   
  Shukra-astottara-shata-nama-vali 
  (The 108 names of Shukra) 

  Om shukraya namah 
  Om shucaye' namah 
  Om shubha-gunaya namah 
  Om shubha-daya namah 
  Om shubha-laksanaya namah 
  Om shobhanaksaya namah 
  Om shubravahaya namah 
  Om shuddhasphadikabhasvaraya namah 
  Om dinartiharakaya namah 
  Om daitya-gurave' namah 
  Om deva-abhivanditaya namah 
  Om kavya-asaktaya namah 
  Om kama-palaya namah 
  Om kavaye' namah 
  Om kalyana-dayakaya namah 
  Om bhadra-murtaye' namah 
  Om bhadra-gunaya namah 
  Om bhargavaya namah 
  Om bhakta-palanaya namah 
  Om bhoga-daya namah 
  Om bhuvana-adhyaksaya namah 
  Om bhukti-mukti-phala-pradaya namah 
  Om caru-shilaya namah 
  Om caru-rupaya namah 
  Om caru-candra-nibhananaya namah 
  Om nidhaye' namah 
  Om nikhila-shastra-jnaya namah 
  Om niti-vidya-dhuram-dharaya namah 
  Om sarva-laksana-sampannaya namah 
  Om sarva-vaguna-varjitaya namah 
  Om samana-adikanir-muktaya namah 
  Om sakala-gamaparagaya namah 
  Om bhrigave' namah 
  Om bhoga-karaya namah 
  Om bhumi-sura-palana-tat-paraya namah 
  Om manasvine namah 
  Om manadaya namah 
  Om manyaya namah 
  Om mayatitaya namah 
  Om maha-yashase' namah 
  Om bali-prasannaya namah 
  Om abhaya-daya namah 
  Om baline namah 
  Om satya-parakramaya namah 
  Om bhavapasha-parityagaya namah 
  Om bali-bandha-vimocakaya namah 
  Om ghana-shayaya namah 
  Om ghana-adhyaksaya namah 
  Om kambhugrivaya namah 
  Om kala-dharaya namah 
  Om karunya-rasa-sampurnaya namah 
  Om kalyana-guna-varddhanaya namah 
  Om shvetambaraya namah 
  Om svetavapushe' namah 
  Om catur-bhuja-samanvitaya namah 
  Om akshamala-dharaya namah 
  Om acintyaya namah 
  Om akshinagunabha-asuraya namah 
  Om nashatra-gana-samcaraya namah 
  Om nayadaya namah 
  Om niti-marga-daya namah 
  Om barsha-pradaya namah 
  Om hrishikeshaya namah 
  Om klesha-nasha-karaya namah 
  Om kavaye namah
  Om cintitarya-pradaya namah 
  Om shanta-mataye' namah 
  Om citta-samadhi-krite' namah 
  Om adhi-vyadhi-haraya namah
  Om bhurivikramaya namah 
  Om punya-dayakaya namah 
  Om purana-purushaya namah 
  Om pujyaya namah 
  Om puruhuta-adi-sannutaya namah 
  Om ajeyaya namah 
  Om vijitarataye' namah 
  Om vividha-bharanojjvalaya namah 
  Om kunda-pushpa-pratikashaya namah 
  Om mandahasaya namah 
  Om maha-mataye' namah 
  Om mukta-phala-samanabhaya namah 
  Om mukti-daya namah 
  Om munisannutaya namah 
  Om ratna-simhasana-rudaya namah 
  Om rathasthaya namah 
  Om rajataprabhaya namah 
  Om surya-pragdesha-samcaraya namah 
  Om sura-shatru-suhride' namah 
  Om kavaye' namah 
  Om tula-avrishabharashishaya namah 
  Om durddharaya namah 
  Om dharma-palakaya namah 
  Om bhagyadaya namah 
  Om bhavya-caritraya namah 
  Om bhavapasha-vimotrakaya namah 
  Om gauda-desh-eshvaraya namah 
  Om goptre namah 
  Om gunite namah 
  Om guna-vibhushanaya namah 
  Om jyeshtha-nakshatra-sambhutaya namah 
  Om jyeshthaya namah 
  Om shreshthaya namah 
  Om shuci-smitaya namah 
  Om apavarga-pradaya namah 
  Om anantaya namah 
  Om santana-phala-dayakaya namah 
  Om sarva-ishvarya-pradaya namah 
  Om sarva-girvanaganasannutaya namah 

  Shukra seed mantra: Om dram drim draum sah shukraya namah. 

  RESULT: The planetary deity Shukra is pleased increasing riches and conjugal bliss. Also a reduction in deseases caused by an ill-placed Venus.
   
  Propitiation of Saturn (Saturday)
  CHARITY: Donate a blue sapphire or another blue to purple gemstone, iron steel, leather, farm land, a black cow, a cooking oven with cooking utensils, a buffalo, black mustard or black sesamum seeds, to a poor man on Saturday evening. 

  FASTING: On Saturday during Saturn transits, and especially major or minor Saturn periods. 

  MANTRA: To be chanted on Saturday, two hours and forty minutes before sunrise, especially during major or minor Saturn periods: 

   
  Shanya-astottara-shata-nama-vali 
  (The 108 names of Shani) 

  Om shanaescaraya namah 
  Om shantaya namah 
  Om sarvabhistapradayine namah 
  Om sharanyaya namah 
  Om vagenyaya namah 
  Om sarveshaya namah 
  Om saumyaya namah 
  Om suramvandhaya namah 
  Om suralokaviharine namah 
  Om sukhasonapavishtaya namah 
  Om sundaraya namah 
  Om ghanaya namah 
  Om ghanarupaya namah 
  Om ghanabharanadharine namah 
  Om ghanasaravilepaya namah 
  Om khadyotaya namah 
  Om mandaya namah 
  Om mandaceshtaya namah 
  Om maha-niyaguna-atmane namah 
  Om martyapavanapadaya namah 
  Om maheshaya namah 
  Om dhayaputraya namah 
  Om sharvaya namah 
  Om shatatuniradharine namah 
  Om carasthirasvabhavaya namah 
  Om acamcalaya namah 
  Om nilavarnaya namah 
  Om nityaya namah 
  Om nilanjana-nibhaya namah 
  Om nilambara-vibhushaya namah 
  Om nishcalaya namah 
  Om vedyaya namah 
  Om vidhi-rupaya namah 
  Om virodha-dhara-bhumaye namah 
  Om bhedaspadasvabhavaya namah 
  Om vajradehaya namah 
  Om vairagyadaya namah 
  Om viraya namah
  Om vitarogabhayaya namah 
  Om vipatparampareshaya namah 
  Om vishva-vandyaya namah
  Om gridhnavahaya namah 
  Om gudhaya namah 
  Om kurmangaya namah 
  Om kurupine namah 
  Om kutsitaya namah 
  Om gunadhyaya namah 
  Om gocaraya namah 
  Om avidhya-mula-nashaya namah 
  Om vidhya-avidhya-svarupine namah 
  Om ayushyakaranaya namah 
  Om apaduddhartre namah 
  Om vishnu-bhaktaya namah 
  Om vishine namah 
  Om vividhagamavedine namah
  Om vidhistutyaya namah 
  Om vandhyaya namah 
  Om virupa-akshaya namah 
  Om varishthaya namah 
  Om garishthaya namah 
  Om vajram-kushagharaya namah 
  Om varada bhayahastaya namah 
  Om vamanaya namah 
  Om jyeshthapatni-sametaya namah 
  Om shreshthaya namah 
  Om mitabhashine namah 
  Om kashtaughanashakartre namah 
  Om pushtidaya namah 
  Om stutyaya namah 
  Om stotra-gamyaya namah 
  Om bhakti-vashyaya namah 
  Om bhanave namah 
  Om bhanuputraya namah 
  Om bhavyaya namah 
  Om pavanaya namah 
  Om dhanur-mandala-samsthaya namah 
  Om dhanadaya namah 
  Om dhanushmate namah 
  Om tanu-prakasha-dehaya namah 
  Om tamasaya namah 
  Om asheshajanavandyaya namah 
  Om visheshaphaladayine namah 
  Om vashikritajaneshaya namah 
  Om pashunam pataye namah 
  Om khecaraya namah 
  Om khageshaya namah 
  Om ghana-nilambaraya namah 
  Om kathinyamanasaya namah
  Om aryaganastutyaya namah 
  Om nilacchatraya namah 
  Om nityaya namah 
  Om nirgunaya namah
  Om gunatmane namah 
  Om niramayaya namah 
  Om nandyaya namah 
  Om vandaniyaya namah 
  Om dhiraya namah 
  Om divya-dehaya namah 
  Om dinartiharanaya namah 
  Om dainyanashakaraya namah 
  Om aryajanaganyaya namah 
  Om kruraya namah 
  Om kruraceshtaya namah 
  Om kama-krodha-karaya namah 
  Om kalatraputrashatrutvakaranaya pariposhita-bhaktaya namah 
  Om parabhitiharaya namah 
  Om bhakta-sangha-manobhishta-phaladaya namah 

  Shani seed mantra: Om pram prim praum sah shanaisharaya namah.

  RESULT: The planetary deity Shani is pleased insuring victory in quarrels, over coming chronic pain, and bringing success to those engaged in the iron or steel trade.
   

  Propitiation of Rahu (Saturday)
  CHARITY: Donate a hessonite or another fine orange gem, a coconut, old coins or coal to a leper on Saturday. 

  FASTING: On the first Saturday of the waxing moon, especially during major or minor Rahu periods. 

  MANTRA: To be chanted on Saturday, two hours after sunset, especially during major or minor Rahu periods: 

   
  Rahva-astottara-shata-nama-vali 
  (The 108 names of Rahu) 

  Om rahave namah 
  Om saumhikeyaya namah 
  Om vidhuntudaya namah 
  Om surashatrave namah 
  Om tamase namah 
  Om phanine namah 
  Om gargyaynapa namah 
  Om surapye namah 
  Om nibajimutasamkashaya namah 
  Om caturbhujava namah 
  Om khangakhetaka-dharine namah 
  Om varadayakahastakaya namah 
  Om shulayudhaya namah
  Om megha-varnaya namah 
  Om krishna-dhvajapatakavate namah 
  Om dakshinashamukharathaya namah 
  Om tikshnadamshtakarallakaya namah 
  Om shupokarasansthaya namah 
  Om gomedha-bharana-priyaya namah 
  Om mashapriyaya namah 
  Om kashyaparshinandanaya namah 
  Om bhujageshvaraya namah 
  Om ulkapatayitre namah 
  Om shuline namah 
  Om nidhipaya namah 
  Om krishna-sarpa-raje namah 
  Om vishajvalavrita ' asyaya addhashariraya namah 
  Om shatravapradaya namah 
  Om ravindubhikaraya namah 
  Om chaya-svarupine namah 
  Om kathinangakaya namah 
  Om dvishacchatracchedakaya namah
  Om karallasyaya namah 
  Om bhayamkaraya namah 
  Om krura-karmane namah 
  Om tamo-rupaya namah 
  Om shyam-atmane namah 
  Om nila-lohitaya namah 
  Om kiritine namah 
  Om nilavasanaya namah 
  Om sanisamntavartmagaya namah 
  Om candala-varnaya namah 
  Om ashvyriksa-bhavaya namah 
  Om mesha-bhavaya namah 
  Om shanivat-phaladaya namah 
  Om shuraya namah 
  Om apasavyagataye namah 
  Om uparagakagaya namah 
  Om soma-surya-cchavivimardakaya namah 
  Om nila-pushpa-viharaya namah 
  Om graha-shreshthaya namah 
  Om ashtama-grahaya namah 
  Om kabamdhamatradehaya namah 
  Om yatudhanakulodbhavaya namah 
  Om govinda-vara-patraya namah 
  Om deva-jati-pravishtakaya namah 
  Om kruraya namah 
  Om gharaya namah 
  Om shanir-mitraya namah 
  Om shukra-mitraya namah 
  Om agocaraya namah 
  Om mani ganga-snanadatre' namah
  Om svagrihe' pravaladhyadaya namah 
  Om sad-grihe'anyabaladhrite' namah 
  Om caturthe matri-nashakaya namah 
  Om candrayukte candalajati sihmajanmane rajyadatre namah 
  Om mahakayaya namah 
  Om janma-kartre' namah 
  Om vidhuripave' namah 
  Om madakajnanadaya namah 
  Om janmakanyarajyadatre' namah 
  Om janmahanidaya namah 
  Om navame pitrihantre' namah 
  Om pancame' shokadayakaya namah 
  Om dhyune' kalatrahantre' namah 
  Om saptame kalahapradaya namah 
  Om shashthe' vittadatre' namah 
  Om caturthe' vairadayaka namah 
  Om navame' papadatre' namah
  Om dashame shokadayakaya namah 
  Om adau yashah pradatre' namah 
  Om ante vairapradayakaya namah 
  Om kalatmane' namah 
  Om gocaracaraya namah 
  Om ghane' kakutpradaya namah 
  Om pancame' ghishanashringadaya namah 
  Om svarbhanave' namah 
  Om baline' namah 
  Om maha-saukhya-pradayine' namah 
  Om chandra-vairine namah 
  Om shashvataya namah 
  Om surashatrave' namah
  Om papagrahaya namah 
  Om shambhavaya namah 
  Om pujyakaya namah 
  Om patirapuranaya namah 
  Om paithinasakulodbhavaya bhakta-rakshaya namah 
  Om rahu-murtaye' namah 
  Om sarva-bhishta-phala-pradaya namah 
  Om dirghaya namah 
  Om krishnaya namah 
  Om atanave' namah
  Om vishnu-netraraye' namah 
  Om devaya namah 
  Om danavaya namah. 

  Rahu seed mantra: Om bhram bhrim bhraum sah rahave namah. 

  RESULT: The planetary deity Rahu is pleased granting victory over enemies, favour from the King or government, influence over the masses, and reduction in diseases caused by Rahu.
   
  Propitiation of Ketu (Thursday)
  CHARITY: Donate a cat's eye gem, a brown cow with white spots, colored blankets, or a dog to a poor young man on Thursday.

  FASTING: On the first Thursday of the waxing moon, especially during major or minor Ketu periods.

  MANTRA: To be chanted on Thursday at midnight, especially during major or minor Ketu periods: 

   
  Ketva-astottara-shata-nama-vali 
  (The 108 names of Ketu) 

  Om ketave' namah 
  Om sthulashirase' namah 
  Om shiromantraya namah 
  Om dhvajakrtaye' namah 
  Om nava-graha-yutaya namah 
  Om simhika-asuri-garbha-sambhavaya maha-bhitikaraya namah 
  Om chitravarnaya namah 
  Om sri-pingalaksakaya namah 
  Om phulladhumasakashaya namah 
  Om tishnadamshtaya namah 
  Om mahodaraya namah 
  Om rakta-netraya namah 
  Om citra-karine namah 
  Om tivrakopaya namah 
  Om maha-suraya namah 
  Om krura-kanthaya namah 
  Om kradha-nidhaye' namah 
  Om chaya-graha-vishoshakaya namah 
  Om antya-grahaya namah 
  Om maha-shirshaya namah 
  Om surya-araye' namah 
  Om pushpavad-grahine' namah 
  Om varahastaya namah 
  Om gadapanaye' namah 
  Om citra-vastra-dharaya namah 
  Om citra-dhvaja-patakaya namah 
  Om ghoraya namah 
  Om citra-rathaya namah 
  Om shikhine' namah 
  Om kullutthabhaksakaya namah
  Om vaidurya-bharanaya namah 
  Om utpatajanakaya namah 
  Om shukra-mitraya namah 
  Om mandasakhaya namah 
  Om gada-dharaya namah 
  Om naka-pataye' namah 
  Om antar-vedishvaraya namah 
  Om jaimini-gotra-jaya namah 
  Om citragupta-atmane' namah 
  Om dakshina-mukhaya namah 
  Om mukunda-varapatraya namah 
  Om maha-asura-kulod-bhavaya namah 
  Om ghana-varnaya namah 
  Om lamba-devaya namah 
  Om mrityu-putraya namah 
  Om utpata-rupa-dharine' namah 
  Om adrishyaya namah 
  Om kala-agni-sannibhaya namah 
  Om nripidaya namah 
  Om griha-karine' namah 
  Om sarvopadravavarakaya namah 
  Om citra-prasutaya namah 
  Om analaya namah 
  Om sarva-vyadhi-vinashakaya namah 
  Om apasavyapracarine' namah 
  Om navame' papadayakaya namah 
  Om pancame' shokadaya namah
  Om uparagakhe'cagaya namah 
  Om ati-purushakarmane namah
  Om turiye sukhapradaya namah
  Om tritiye vairadaya namah 
  Om papa-grahaya namah 
  Om sphatakakarakaya namah 
  Om prana-nathaya namah 
  Om pancame shrimakarakaya namah 
  Om dvitiye' asphutavamdatre namah 
  Om vishakulitavaktakaya namah 
  Om kamarupine' namah 
  Om simha-dantaya namah 
  Om kushedhma-priyaya namah 
  Om caturthe' matrinashaya namah 
  Om navame pitrenashakaya namah 
  Om antye vairapradaya namah 
  Om sutanandam-nidhanakaya namah 
  Om sarpakshijataya namah 
  Om anangaya namah 
  Om karmarashyudbhavaya namah 
  Om upante kirtidaya namah 
  Om saptame'kalahapradaya namah 
  Om ashtame' vyadhikartre' namah 
  Om dhane' bahu-sukha-pradaya namah 
  Om janane rogadaya namah 
  Om urdhvamurdhajaya namah 
  Om grahanayakaya namah 
  Om papadyashtaye namah 
  Om khecaraya namah 
  Om shambhavaya namah 
  Om asheshapujitaya namah 
  Om shashvataya namah 
  Om nataya namah 
  Om shubhashubha-phala-pradaya namah 
  Om dhumraya namah 
  Om sudhapayine' namah 
  Om ajitaya namah 
  Om bhakta-vatsalaya namah 
  Om simha-asanaya namah 
  Om ketu-murtaye' namah 
  Om ravindudyutinashakaya namah 
  Om amaraya namah 
  Om pidakaya namah 
  Om amartya namah 
  Om vishnu-drishtaya namah 
  Om asureshvaraya namah 
  Om bhakta-rakshaya namah 
  Om vaicitryakapatasyandanaya namah 
  Om vicitraphaladayine namah 
   Om bhakta-bhishta-phala-pradaya namah 

  Ketu seed mantra: Om sram srim sraum sah ketave namah. 

  RESULT: The planetary deity Ketu is pleased granting victory over enemies, favour from the King or government, and reduction in diseases and mysterious troubles caused by an ill-placed Ketu. 
   

  http://www.p-g-a.org/mantra.html

  Offline MANAV_NEHA

  • Member
  • Posts: 11306
  • Blessings 32
  • अलहा मालिक
   • SAI BABA
  Re: Significance of 108~~~108 names of all gods~~~
  « Reply #34 on: July 21, 2008, 06:53:54 AM »
 • Publish
 • O PALANHARE NIRGUN OR NAYARE

  TUMRE BIN HAMRA KOI NAHI

  HAMARI ULJHAN SULJAO BHAGWAN

  TUMHARE BIN HAMRA KOI NAHI

  O PALANHARE SAI PALANHARE   
  गुरूर्ब्रह्मा,गुरूर्विष्णुः,गुरूर्देवो महेश्वरः
  गुरूर्साक्षात् परब्रह्म् तस्मै श्री गुरवे नमः॥
  अखण्डमण्डलाकांरं व्याप्तं येन चराचरम्
  तत्विदं दर्शितं येन,तस्मै श्री गुरवे नमः॥


  सबका मालिक एक

  Offline adwaita

  • Member
  • Posts: 3486
  • Blessings 12
   • Heaven
  Re: Significance of 108~~~108 names of all gods~~~
  « Reply #35 on: August 01, 2008, 11:37:41 AM »
 • Publish
 • SRI DATTATREYA ASHTOTHARA NAMAVALI


  Om Dattatreyaaya Namah

  Om Sri Dattaaya Namah

  Om Devadattaaya Namah

  Om Brahmadattaaya Namah

  Om Vishnudattaaya Namah

  Om Sivadattaaya Namah

  Om Atridattaaya Namah

  Om Aatreyaaya Namah

  Om Atrivaradaaya Namah

  Om Anasuyaaya Namah

  Om Anasuyaasunave Namah

  Om Avadhutaaya Namah

  Om Dharmaaya Namah

  Om Dharmaparayanaaya Namah

  Om Dharmapataye Namah

  Om Siddhaaya Namah

  Om Siddhidaaya Namah

  Om Siddhipataye Namah

  Om Siddhisevitaaya Namah

  Om Gurave Namah

  Om Gurugamyaaya Namah

  Om Gurorgurutaraaya Namah

  Om Garishttaaya Namah

  Om Varishttaaya Namah

  Om Mahishttaaya Namah

  Om Mahatmane Namah

  Om Yogaaya Namah

  Om Yogagamyaaya Namah

  Om Yogaadesakaraaya Namah

  Om Yogapataye Namah

  Om Yogeesaaya Namah

  Om Yogaadheesaaya Namah

  Om Yogaparaayanaaya Namah

  Om Yogidhyeyamghri Pankajaaya Namah

  Om Digambaraaya Namah

  Om Divyambaraaya Namah

  Om Peetambaraaya Namah

  Om Svetambaraaya Namah

  Om Chitrambaraaya Namah

  Om Aghoraaya Namah

  Om Moodhaaya Namah

  Om Urdhvaretase Namah

  Om Ekavaktraaya Namah

  Om Anekavaktraaya Namah

  Om Dvinetraaya Namah

  Om Trinetraaya Namah

  Om Dvibhujaaya Namah

  Om Shadbhujaaya Namah

  Om Akshamaaline Namah

  Om Kamanduludhaarine Namah

  Om Sooline Namah

  Om Damarudharine Namah

  Om Samkhine Namah

  Om Gadine Namah

   

   
   Om Munaye Namah

  Om Baalaaya Namah

  Om Baalaveeryaaya Namah

  Om Kumaaraaya Namah

  Om Kishoraaya Namah

  Om Kandarpamohanaaya Namah

  Om Ardhangalingitaaya Namah

  Om Suraagaaya Namah

  Om Viraagaaya Namah

  Om Veetaraagaaya Namah

  Om Amruthavarshine Namah

  Om Ugraaya Namah

  Om Anugraroopaaya Namah

  Om Sthaviraaya Namah

  Om Sthaveeyase Namah

  Om Shantaaya Namah

  Om Mouline Namah

  Om Viroopaaya Namah

  Om Swaroopaaya Namah

  Om Sahasrasirase Namah

  Om Sahasraakshaaya Namah

  Om Sahasrabaahave Namah

  Om Sahapraayudhaaya Namah

  Om Sahasrapaadaaya Namah

  Om Sahasrapadmarchitaaya Namah

  Om Padmahasthaaya Namah

  Om Padmapaadaaya Namah

  Om Padmanaabhaaya Namah

  Om Padmamaaline Namah

  Om Padmagarbhaarunaakshaaya Namah

  Om Padmakimjalkavarchase Namah

  Om Jnaanine Namah

  Om Jnaanagamyaaya Namah

  Om Jnanavijnanamoortaye Namah

  Om Dhyanine Namah

  Om Dhyananishtaaya Namah

  Om Dhyaanasthimitamoortaye Namah

  Om Dhoolidhoosaritaangaaya Namah

  Om Chandanaliptamoortaye Namah

  Om Bhasmodhoolitadehaaya Namah

  Om Divyagandhanulepine Namah

  Om Prasannaaya Namah

  Om Pramathhaaya Namah

  Om Prakrushtaarthapradaaya Namah

  Om Ashtishwaryapradhaanaaya Namah

  Om Varadaaya Namah

  Om Vareeyase Namah

  Om Brahmane Namah

  Om Brahmaroopaaya Namah

  Om Vishnave Namah

  Om Vishwaroopine Namah

  Om Shankaraaya Namah

  Om Aatmane Namah

  Om Antaraatmane Namah

   
  JAI SREE SAI RAM!

  Offline sushil1967

  • Member
  • Posts: 1
  • Blessings 0
  Re: Significance of 108~~~108 names of all gods~~~
  « Reply #36 on: June 25, 2009, 02:30:45 AM »
 • Publish
 • these 108 names r really very good. but can we get these names in hindi. it will be very convinient for many people
  jai sai ram
  sushil
  « Last Edit: April 07, 2010, 10:19:25 PM by adwaita »

  Offline pavanpari

  • Member
  • Posts: 122
  • Blessings 2
  Re: Significance of 108~~~108 names of all gods~~~
  « Reply #37 on: April 27, 2010, 01:23:58 PM »
 • Publish
 • dear brother sisters Please if anyone could send me sai 108 namavali in hindi.Iwould be very grateful Thanks.Jai sai ram

  Offline sunita d/obhuvana

  • Member
  • Posts: 394
  • Blessings 1
  Re: Significance of 108~~~108 names of all gods~~~
  « Reply #38 on: June 24, 2013, 03:28:25 AM »
 • Publish
 • II 108 Names of HanumanJiII


  1. AUM Hanumatay Namaha
  2. AUM Shree Pradaayay Namaha
  3. AUM Vaaya Putraaya Namaha 
  4. AUM Rudraayay Namaha 
  5 AUM Ana-Gaayay Namaha 
  6 AUM Aja-Raayay Namaha 
  7 AUM Amrit-Yavay Namaha 
  8 AUM Maarutaat-Majaayay Namaha 
  9 AUM Vira-Viraayay Namaha
  10 AUM Grama-VaaSaayay Namaha

  11 AUM Janash-Radaayay Namaha
  12 AUM Dhana-Daayay Namaha 
  13 AUM Akaa-YaaYay Namaha 
  14 AUM Virayay Namaha 
  15 AUM Nidhi-Patayay Namaha 
  16 AUM Munayay Namaha 
  17 AUM Vaag-Minay Namaha 
  18 AUM Pingaak-Shaayay Namaha 
  19 AUM Vara-Daayay Namaha
  20 AUM Sita Shoka-Vinaasha-Naayay Namaha 

  21 AUM Rakta Vaasasay Namaha 
  22 AUM Shivaayay Namaha 
  23 AUM Shar-Vaayay Namaha 
  24 AUM Paraayay Namaha 
  25 AUM Avyak-Taayay Namaha 
  26 AUM Vyakta-Avyak-Tayay Namaha 
  27 AUM Rasaa-DhaRaayay Namaha 
  28 AUM Ping-Keshaayay Namaha 
  29 AUM Pinga-Romanay Namaha 
  30 AUM Shruti-Gamyaayay Namaha 

  31 AUM Sana-Tanaaya Namaha
  32 AUM Anaa-Daayay Namaha 
  33 AUM Bhagawatay Namaha 
  34 AUM Devaayay Namaha 
  35 AUM Vishwa-Haytavay Namaha 
  36 AUM Niraa-Shra-yaayay Namaha 
  37 AUM Aarogya-Kartray Namaha 
  38 AUM Vish-Vesh-aayay Namaha 
  39 AUM Vishva-Naayak-aayay Namaha 
  40 AUM Harish-Waraayay Namaha 

  41 AUM Bhar-Gaayay Namaha 
  42 AUM Raam-Aayay Namaha 
  43 AUM Rav-Vayay Namaha 
  44 AUM Visva Haraaya Namaha 
  45 AUM Vish-Vaaya Namaha 
  46 AUM Vishva Sevayaay Namaha 
  47 AUM Vishva-Aatmanaay Namaha
  48 AUM Visha-Daayay Namaha
  49 AUM Vishva-Kaar-aayay Namaha 
  50 AUM Raam-Bhaktaayay Namaha
   
  51 AUM Vishva-Murtaaya Namaha 
  52 AUM Vishvam Bharaayay Namaha 
  53 AUM Prakriti-Sthiraaya Namaha 
  54 AUM Kalyaa-Naayay Namaha 
  55 AUM Vishva-Chesha-Laayay Namaha
  56 AUM Avaya-Graayay Namaha 
  57 AUM Anjani-Sunavay Namaha 
  58 AUM Ajaayay Namaha 
  59 AUM Sakhyay Namaha
  60 AUM Tatvagam-Yaayay Namaha

  61 AUM Vanay-Charaayay Namaha
  62 AUM Yunay Namaha 
  63 AUM Vrid-Dhyayay Namaha 
  64 AUM Baalaayay NamahaBaa 
  65 AUM Tatvaayay Namaha 
  66 AUM Jyesh-Taayay Namaha 
  67 AUM Vidyaayay Namaha 
  68 AUM Kapish-Shestray Namaha
  69 AUM Plavang-Gamayay Namaha
  70 AUM Kalaa-Dharaayay Namaha 

  71 AUM Vishvaa-Dhyayaayay Namaha
  72 AUM Vishvaa-Gamyaayay Namaha 
  73 AUM Graama Swantaayay Namaha
  74 AUM Ama-Laayay Namaha
  75 AUM Vyaapa-Kaayay Namaha 
  76 AUM Praana-Vaayay Namaha
  77 AUM Omkar-Jamyaayay Namaha 
  78 AUM Satyaayay Namaha 
  79 AUM Avyaaya Namaha 
  80 AUM Tapa-say Namaha

  81 AUM Jana Lokaayay Namaha
  82 AUM Mahaa Lokaayay Namaha
  83 AUM Swar-Lokaayay Namaha 
  84 AUM Bhuvar-Lokaayay Namaha 
  85 AUM Bhur-Lokaayay Namaha 
  86 AUM Dharaa-Dharaayay Namaha 
  87 AUM ShivaDharam, Pratish-taatray Namaha
  88 AUM Satyaayay Namaha 
  89 AUM Purnaayay Namaha
  90 AUM Raksha-Praana, Haarakaayay Namaha 

  91 AUM Jaanaki-Praandaatray Namaha 
  92 AUM Sharanaagata-Vatsalaayay Namaha 
  93 AUM Pandari-Kaakshaayaya Namaha 
  94 AUM Raaksho-Dhanaayay Namaha 
  95 AUM Dharaa-Dhipaayay Namaha 
  96 AUM Purna Kamaayay Namaha
  97 AUM Gospadi-krita, Vaarish-aayay Namaha 
  98 AUM Phaalgun-Priyaayay Namaha 
  99 AUM Ramesh-Taatray Namaha 
  100 AUM Rudra-Kar-Maayay Namo Namaha

  101 AUM Devay-So Namaha 
  102 AUM Krish-Naayay Namaha
  103 AUM Raamdoo-Taayay Namaha 
  104 AUM Shakti Raakshasaa, Maara-kaayay Namaha 
  105 AUM Shakti Naytaayay Namaha 
  106 AUM Drona Hartray Namaha 
  107 AUM Divaakara, Sama-Prabhaayay Namaha
  108 AUM Pita-Vaasasay Namaha 

  om sai ram

  Offline vinutgk

  • Member
  • Posts: 4
  • Blessings 0
  Re: Significance of 108~~~108 names of all gods~~~
  « Reply #39 on: August 07, 2013, 12:22:08 AM »
 • Publish
 • Om sai ram..

  Hello friends,

  Can anybody suggest me a suitable mantra for removing my financial debts and family problems which is worrying me a lot nowadays..Also not getting the right career growth at my professional life

  regards
  vinod
  VINOD KUMAR G

   


  Facebook Comments