Join Sai Baba Announcement List

DOWNLOAD SAMARPAN - APRIL 2016
Author Topic: plz baba help my family  (Read 116683 times)

0 Members and 5 Guests are viewing this topic.

Offline shova

  • Member
  • Posts: 14494
  • Blessings 14
  • MY BABY SAIMA
Re: plz baba help my family
« Reply #1560 on: July 05, 2017, 09:09:58 PM »
  • Publish
  • Jai jai sai ram sai ram sai ram
    Jai jai sai ram sai ram sai ram
    Jai jai sai ram sai ram sai ram
    Jai sai ram

    Offline Starter

    • Member
    • Posts: 5398
    • Blessings 10
    Re: plz baba help my family
    « Reply #1561 on: July 06, 2017, 08:12:03 PM »
  • Publish
  • sai sai saibalaji

    Offline shova

    • Member
    • Posts: 14494
    • Blessings 14
    • MY BABY SAIMA
    Re: plz baba help my family
    « Reply #1562 on: July 12, 2017, 08:56:21 PM »
  • Publish
  • Jai jai sai ram sai ram sai ram
    Jai jai sai ram sai ram sai ram
    Jai jai sai ram sai ram sai ram
    Jai sai ram

    Online kamp_kamp

    • Member
    • Posts: 1147
    • Blessings 6
    Re: plz baba help my family
    « Reply #1563 on: July 13, 2017, 12:33:33 AM »
  • Publish
  • JAI SAI RAMA
    JAI SAI RAMA
    JAI SAI RAMA

    OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM
    Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum
    gam glaum aim hrim krim sam Sarvanbhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim Aum Hari Aum shrim shree Sai Venkateswara  shrim Om Shree Sai Rama hreem namah Shivaya  Namo Namah Aum Aim Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat Swaha Aum Aim Aum

    Offline Starter

    • Member
    • Posts: 5398
    • Blessings 10
    Re: plz baba help my family
    « Reply #1564 on: July 13, 2017, 08:54:02 PM »
  • Publish
  • Sai sai saibalaji

    Offline shova

    • Member
    • Posts: 14494
    • Blessings 14
    • MY BABY SAIMA
    Re: plz baba help my family
    « Reply #1565 on: July 19, 2017, 09:40:13 PM »
  • Publish
  • Om sai namo namaha
    Shree sai namo namaha
    Jai jai sai namo namaha
    Sadguru sai namo namaha
    Jai sai ram

    Offline vikram8989

    • Member
    • Posts: 1098
    • Blessings 0
    Re: plz baba help my family
    « Reply #1566 on: July 19, 2017, 11:18:38 PM »
  • Publish
  • OM SAIRAM
    OM SAIRAM
    OM SAIRAM
    Vikram Rakasekaran

    Offline Starter

    • Member
    • Posts: 5398
    • Blessings 10
    Re: plz baba help my family
    « Reply #1567 on: July 20, 2017, 09:35:12 PM »
  • Publish
  • Sao sai saibalaji

    Offline shova

    • Member
    • Posts: 14494
    • Blessings 14
    • MY BABY SAIMA
    Re: plz baba help my family
    « Reply #1568 on: July 26, 2017, 08:08:22 PM »
  • Publish
  • Om sai namo namaha
    Shree sai namo namaha
    Jai jai sai namo namaha
    Sadguru sai namo namaha
    Jai sai ram

    Offline Starter

    • Member
    • Posts: 5398
    • Blessings 10
    Re: plz baba help my family
    « Reply #1569 on: July 27, 2017, 07:23:54 PM »
  • Publish
  • Sai sai saibalaji

    Offline shova

    • Member
    • Posts: 14494
    • Blessings 14
    • MY BABY SAIMA
    Re: plz baba help my family
    « Reply #1570 on: August 02, 2017, 09:17:27 PM »
  • Publish
  • Om sai namo namaha
    Shree sai namo namaha
    Jai jai sai namo namaha
    Sadguru sai namo namaha
    Jai sai ram

    Offline Starter

    • Member
    • Posts: 5398
    • Blessings 10
    Re: plz baba help my family
    « Reply #1571 on: August 03, 2017, 04:23:09 AM »
  • Publish
  • Saisai saibalaji

    Offline shova

    • Member
    • Posts: 14494
    • Blessings 14
    • MY BABY SAIMA
    Re: plz baba help my family
    « Reply #1572 on: August 09, 2017, 08:38:23 PM »
  • Publish
  • Jai jai sai ram sai ram sai ram
    Jai jai sai ram sai ram sai ram
    Jai jai sai ram sai ram sai ram
    Jai sai ram

    Offline shova

    • Member
    • Posts: 14494
    • Blessings 14
    • MY BABY SAIMA
    Re: plz baba help my family
    « Reply #1573 on: August 16, 2017, 09:04:22 PM »
  • Publish
  • Jai jai sai ram sai ram sai ram
    Jai jai sai ram sai ram sai ram
    Jai jai sai ram sai ram sai ram
    Jai sai ram

    Offline Starter

    • Member
    • Posts: 5398
    • Blessings 10
    Re: plz baba help my family
    « Reply #1574 on: August 17, 2017, 09:10:17 PM »
  • Publish
  • Sai

     


    Facebook Comments