Join Sai Baba Announcement List


DOWNLOAD SAMARPAN - Nov 2018

Author Topic: Re: write 3 times om sai ram and your wish will come true  (Read 77831 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Online kamp_kamp

  • Member
  • Posts: 2925
  • Blessings 6
Re: write 3 times om sai ram and your wish will come true
« Reply #1470 on: August 07, 2017, 05:15:04 PM »
  • Publish
  • OM SAI RAMA
    OM SAI RAMA
    OM SAI RAMA

    OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM
    Om shreem shroum shree sai rama hreem hroum namah shivayaa shivaya namaha Aum aing sai maa hum sah: Om shreem hroum shree dram hreem hroum shree sai rama dattatreya hari govindaya namah shivaya hreem hroum shreem shroum aing sai maa sastha dum durgaye hum sah: hari govindaya namah shivaya hum hanumate bam bhairavaya sham veerbhadraya namo namaha Aum
    Om Bhur Bhuvah Swaha Om Shirdi Vasaya Vidhmahe sat-chit-ananda dheemahi Tanno Sainathaya Prachodayaath  Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum Aing Sai Maa Hum Sah Om Shreem Shraum Sai Maa
    gam  Ganapathi glaum aim hrim krim chamunde vicche sam  Shree Sai Rama Sarvanabhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim  Sai Maa Hum Sah Aum Hari Aum shrim shree Sai Rama  Venkateswara  shrim hreem hroum Guru Sai Dutta RajaRama Om Shree Sai Rama hreem hroum  namah Shivaya Shivayaa Namaha Om Aing Sai Maa Hum Sah : Om  hreem hroum shreem shroum Sai Maa Shastaa Om aing Sai Maa Hum Sah Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat

    Offline VARSHA 9

    • Member
    • Posts: 1132
    • Blessings 0
    Re: write 3 times om sai ram and your wish will come true
    « Reply #1471 on: August 13, 2017, 09:14:35 PM »
  • Publish
  • Om sai ram
     Om sai ram
     Om sai ram

    Offline pradeepp

    • Member
    • Posts: 2070
    • Blessings 3
    • saibhakt
    Re: Re: write 3 times om sai ram and your wish will come true
    « Reply #1472 on: August 28, 2017, 09:08:58 PM »
  • Publish
  • OM SAIRAM
    OM SAIRAM
    OM SAIRAM
    Baba grant  me shelter at your Holy  Feet

    DUST OF YOUR HOLY FEET

    Offline pradeepp

    • Member
    • Posts: 2070
    • Blessings 3
    • saibhakt
    Re: Re: write 3 times om sai ram and your wish will come true
    « Reply #1473 on: September 14, 2017, 10:37:23 AM »
  • Publish
  • Baba protect from ek

    OM SAIRAM
    OM SAIRAM
    OM SAIRAM
    Baba grant  me shelter at your Holy  Feet

    DUST OF YOUR HOLY FEET

    Offline pradeepp

    • Member
    • Posts: 2070
    • Blessings 3
    • saibhakt
    Re: Re: write 3 times om sai ram and your wish will come true
    « Reply #1474 on: September 28, 2017, 12:34:41 PM »
  • Publish
  • OM SAIRAM
    OM SAIRAM
    OM SAIRAM
    Baba grant  me shelter at your Holy  Feet

    DUST OF YOUR HOLY FEET

    Offline pradeepp

    • Member
    • Posts: 2070
    • Blessings 3
    • saibhakt
    Re: Re: write 3 times om sai ram and your wish will come true
    « Reply #1475 on: October 03, 2017, 06:37:03 AM »
  • Publish
  • OM SAIRAM
    OM SAIRAM
    OM SAIRAM
    Baba grant  me shelter at your Holy  Feet

    DUST OF YOUR HOLY FEET

    Offline pradeepp

    • Member
    • Posts: 2070
    • Blessings 3
    • saibhakt
    Re: Re: write 3 times om sai ram and your wish will come true
    « Reply #1476 on: October 12, 2017, 06:36:38 AM »
  • Publish
  • OM SAIRAM
    OM SAIRAM
    OM SAIRAM
    Baba grant  me shelter at your Holy  Feet

    DUST OF YOUR HOLY FEET

    Offline pradeepp

    • Member
    • Posts: 2070
    • Blessings 3
    • saibhakt
    Re: Re: write 3 times om sai ram and your wish will come true
    « Reply #1477 on: November 05, 2017, 03:55:45 AM »
  • Publish
  • OM SAIRAM
    OM SAIRAM
    OM SAIRAM
    Baba grant  me shelter at your Holy  Feet

    DUST OF YOUR HOLY FEET

    Offline pradeepp

    • Member
    • Posts: 2070
    • Blessings 3
    • saibhakt
    Re: Re: write 3 times om sai ram and your wish will come true
    « Reply #1478 on: February 16, 2018, 10:33:23 AM »
  • Publish
  • OM SAIRAM
    OM SAIRAM
    OM SAIRAM
    Baba grant  me shelter at your Holy  Feet

    DUST OF YOUR HOLY FEET

    Offline pradeepp

    • Member
    • Posts: 2070
    • Blessings 3
    • saibhakt
    Re: Re: write 3 times om sai ram and your wish will come true
    « Reply #1479 on: March 18, 2018, 08:12:45 PM »
  • Publish
  • OM SAIRAM
    OM SAIRAM
    OM SAIRAM
    Baba grant  me shelter at your Holy  Feet

    DUST OF YOUR HOLY FEET

    Offline sairuby

    • Member
    • Posts: 2633
    • Blessings 3
    Re: Re: write 3 times om sai ram and your wish will come true
    « Reply #1480 on: March 18, 2018, 09:09:58 PM »
  • Publish
  • OM SAI RAM
    OM SAI RAM
    OM SAI RAM

    Offline pradeepp

    • Member
    • Posts: 2070
    • Blessings 3
    • saibhakt
    Re: Re: write 3 times om sai ram and your wish will come true
    « Reply #1481 on: March 20, 2018, 08:28:56 PM »
  • Publish
  • OM SAIRAM
    OM SAIRAM
    OM SAIRAM
    Baba grant  me shelter at your Holy  Feet

    DUST OF YOUR HOLY FEET

    Offline miracle18

    • Member
    • Posts: 54
    • Blessings 0
    Re: Re: write 3 times om sai ram and your wish will come true
    « Reply #1482 on: May 29, 2018, 02:30:17 PM »
  • Publish
  • om sai ram
    om sai ram
    om sai ram

    Offline pradeepp

    • Member
    • Posts: 2070
    • Blessings 3
    • saibhakt
    Re: Re: write 3 times om sai ram and your wish will come true
    « Reply #1483 on: August 12, 2018, 10:19:45 AM »
  • Publish
  • OM SAIRAM
    OM SAIRAM
    OM SAIRAM
    Baba grant  me shelter at your Holy  Feet

    DUST OF YOUR HOLY FEET

    Offline sairuby

    • Member
    • Posts: 2633
    • Blessings 3
    Re: Re: write 3 times om sai ram and your wish will come true
    « Reply #1484 on: August 12, 2018, 11:21:51 PM »
  • Publish
  • OM SAI RAM
    OM SAI RAM
    OM SAI RAM

     


    Facebook Comments