Join Sai Baba Announcement List

DOWNLOAD SAMARPAN - APRIL 2016
Author Topic: write 3 times 'om sai ram' and yr wish will come true  (Read 120019 times)

0 Members and 7 Guests are viewing this topic.

Offline praspai

 • Member
 • Posts: 11401
 • Blessings 10
Re: write 3 times 'om sai ram' and yr wish will come true
« Reply #2910 on: August 04, 2017, 12:15:37 AM »
 • Publish
 • OM SRI SAI RAM
  OM SRI SAI RAM
  OM SRI SAI RAM

  Offline vikram8989

  • Member
  • Posts: 1098
  • Blessings 0
  Re: write 3 times 'om sai ram' and yr wish will come true
  « Reply #2911 on: August 04, 2017, 12:58:47 AM »
 • Publish
 • OM SAIRAM
  OM SAIRAM
  OM SAIRAM
  Vikram Rakasekaran

  Offline kamp_kamp

  • Member
  • Posts: 1147
  • Blessings 6
  Re: write 3 times 'om sai ram' and yr wish will come true
  « Reply #2912 on: August 04, 2017, 02:42:12 PM »
 • Publish
 • OM SAI RAMA
  OM SAI RAMA
  OM SAI RAMA

  OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAHA SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM
  Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum
  gam glaum aim hrim krim sam Sarvanbhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim Aum Hari Aum shrim shree Sai Venkateswara  shrim Om Shree Sai Rama hreem namah Shivaya  Namo Namah Aum Aim Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat Swaha Aum Aim Aum

  Offline vikram8989

  • Member
  • Posts: 1098
  • Blessings 0
  Re: write 3 times 'om sai ram' and yr wish will come true
  « Reply #2913 on: August 05, 2017, 12:25:32 AM »
 • Publish
 • OM SAIRAM
  OM SAIRAM
  OM SAIRAM
  Vikram Rakasekaran

  Offline praspai

  • Member
  • Posts: 11401
  • Blessings 10
  Re: write 3 times 'om sai ram' and yr wish will come true
  « Reply #2914 on: August 05, 2017, 09:50:04 AM »
 • Publish
 • OM SRI SAI RAM
  OM SRI SAI RAM
  OM SRI SAI RAM

  Offline kamp_kamp

  • Member
  • Posts: 1147
  • Blessings 6
  Re: write 3 times 'om sai ram' and yr wish will come true
  « Reply #2915 on: August 05, 2017, 04:14:03 PM »
 • Publish
 • OM SRI SAI RAMA
  OM SRI SAI RAMA
  OM SRI SAI RAMA

  OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAHA SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM
  Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum
  gam glaum aim hrim krim sam Sarvanbhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim Aum Hari Aum shrim shree Sai Venkateswara  shrim Om Shree Sai Rama hreem namah Shivaya  Namo Namah Aum Aim Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat Swaha Aum Aim Aum

  Offline mysur

  • Member
  • Posts: 1363
  • Blessings 2
  Re: write 3 times 'om sai ram' and yr wish will come true
  « Reply #2916 on: August 05, 2017, 11:06:35 PM »
 • Publish
 • OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM

  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM

  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM

  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM

  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM

  Offline praspai

  • Member
  • Posts: 11401
  • Blessings 10
  Re: write 3 times 'om sai ram' and yr wish will come true
  « Reply #2917 on: August 06, 2017, 06:30:53 AM »
 • Publish
 • OM SRI SAI RAM
  OM SRI SAI RAM
  OM SRI SAI RAM

  Offline kamp_kamp

  • Member
  • Posts: 1147
  • Blessings 6
  Re: write 3 times 'om sai ram' and yr wish will come true
  « Reply #2918 on: August 06, 2017, 04:33:40 PM »
 • Publish
 • OM SHREE SAI RAMA
  OM SHREE SAI RAMA
  OM SHREE SAI RAMA

  OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM
  Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum
  gam glaum aim hrim krim sam Sarvanbhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim Aum Hari Aum shrim shree Sai Venkateswara  shrim Om Shree Sai Rama hreem namah Shivaya  Namo Namah Aum Aim Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat Swaha Aum Aim Aum

  Offline mysur

  • Member
  • Posts: 1363
  • Blessings 2
  Re: write 3 times 'om sai ram' and yr wish will come true
  « Reply #2919 on: August 06, 2017, 08:32:02 PM »
 • Publish
 • OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM

  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM

  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM

  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM

  Offline vikram8989

  • Member
  • Posts: 1098
  • Blessings 0
  Re: write 3 times 'om sai ram' and yr wish will come true
  « Reply #2920 on: August 07, 2017, 12:16:20 AM »
 • Publish
 • OM SAIRAM
  OM SAIRAM
  OM SAIRAM
  Vikram Rakasekaran

  Offline praspai

  • Member
  • Posts: 11401
  • Blessings 10
  Re: write 3 times 'om sai ram' and yr wish will come true
  « Reply #2921 on: August 07, 2017, 12:46:38 AM »
 • Publish
 • OM SRI SAI RAM
  OM SRI SAI RAM
  OM SRI SAI RAM

  Offline praspai

  • Member
  • Posts: 11401
  • Blessings 10
  Re: write 3 times 'om sai ram' and yr wish will come true
  « Reply #2922 on: August 08, 2017, 01:08:05 AM »
 • Publish
 • OM SRI SAI RAM
  OM SRI SAI RAM
  OM SRI SAI RAM

  Offline kamp_kamp

  • Member
  • Posts: 1147
  • Blessings 6
  Re: write 3 times 'om sai ram' and yr wish will come true
  « Reply #2923 on: August 08, 2017, 04:07:21 PM »
 • Publish
 • OM SHREE SAI RAMA
  OM SHREE SAI RAMA
  OM SHREE SAI RAMA

  OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM
  Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum
  gam glaum aim hrim krim sam Sarvanbhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim Aum Hari Aum shrim shree Sai Venkateswara  shrim Om Shree Sai Rama hreem namah Shivaya  Namo Namah Aum Aim Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat Swaha Aum Aim Aum

  Offline mysur

  • Member
  • Posts: 1363
  • Blessings 2
  Re: write 3 times 'om sai ram' and yr wish will come true
  « Reply #2924 on: August 08, 2017, 10:57:21 PM »
 • Publish
 • OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM

  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM

  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM

  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM

   


  Facebook Comments