Join Sai Baba Announcement List

DOWNLOAD SAMARPAN - APRIL 2016
Author Topic: Akhanda Sai Naam Japa - 1,00,000 times  (Read 2502822 times)

0 Members and 10 Guests are viewing this topic.

Offline sairuby

 • Member
 • Posts: 2411
 • Blessings 3
Re: Akhanda Sai Naam Japa - 1,00,000 times
« Reply #65115 on: November 10, 2017, 11:30:09 PM »
 • Publish
 • om sai ram
  om sai ram
  om sai ram
  om sai ram
  om sai ram
  om sai ram
  om sai ram
  om sia ram
  om sai ram
  om sia ram
  om sai ram
  om sai ram

  Offline praspai

  • Member
  • Posts: 11428
  • Blessings 10
  Re: Akhanda Sai Naam Japa - 1,00,000 times
  « Reply #65116 on: November 11, 2017, 03:44:59 AM »
 • Publish
 • OM SRI SAI RAM

  Offline saib

  • Member
  • Posts: 9048
  • Blessings 166
  Re: Akhanda Sai Naam Japa - 1,00,000 times
  « Reply #65117 on: November 11, 2017, 04:24:06 AM »
 • Publish
 • om sai sri sai jayajaya sai
  om sai sri sai jayajaya sai
  om sai sri sai jayajaya sai
  om sai sri sai jayajaya sai
  om sai sri sai jayajaya sai
  om sai sri sai jayajaya sai
  om sai sri sai jayajaya sai
  om sai sri sai jayajaya sai
  om sai sri sai jayajaya sai!

  Thank You Baba Sai for Being with Us, Always!
  om sai ram!
  Anant Koti Brahmand Nayak Raja Dhi Raj Yogi Raj, Para Brahma Shri Sachidanand Satguru Sri Sai Nath Maharaj !
  Budhihin Tanu Janike, Sumiro Pavan Kumar, Bal Budhi Vidhya Dehu Mohe, Harahu Kalesa Vikar !
  ........................  बाकी सब तो सपने है, बस साईं ही तेरे अपने है, साईं ही तेरे अपने है, साईं ही तेरे अपने है !!

  Offline saib

  • Member
  • Posts: 9048
  • Blessings 166
  Re: Akhanda Sai Naam Japa - 1,00,000 times
  « Reply #65118 on: November 11, 2017, 04:27:08 AM »
 • Publish
 • om hanu hanumate namah
  om hanu hanumate namah
  om hanu hanumate namah
  om hanu hanumate namah
  om hanu hanumate namah
  om hanu hanumate namah
  om hanu hanumate namah
  om hanu hanumate namah
  om hanu hanumate namah
  om hanu hanumate namah
  om hanu hanumate namah!
  om sai ram!
  Anant Koti Brahmand Nayak Raja Dhi Raj Yogi Raj, Para Brahma Shri Sachidanand Satguru Sri Sai Nath Maharaj !
  Budhihin Tanu Janike, Sumiro Pavan Kumar, Bal Budhi Vidhya Dehu Mohe, Harahu Kalesa Vikar !
  ........................  बाकी सब तो सपने है, बस साईं ही तेरे अपने है, साईं ही तेरे अपने है, साईं ही तेरे अपने है !!

  Offline saib

  • Member
  • Posts: 9048
  • Blessings 166
  Re: Akhanda Sai Naam Japa - 1,00,000 times
  « Reply #65119 on: November 11, 2017, 04:28:51 AM »
 • Publish
 • om sham shanicharaya namah
  om sham shanicharaya namah
  om sham shanicharaya namah
  om sham shanicharaya namah
  om sham shanicharaya namah
  om sham shanicharaya namah
  om sham shanicharaya namah
  om sham shanicharaya namah
  om sham shanicharaya namah
  om sham shanicharaya namah
  om sham shanicharaya namah!
  om sai ram!
  Anant Koti Brahmand Nayak Raja Dhi Raj Yogi Raj, Para Brahma Shri Sachidanand Satguru Sri Sai Nath Maharaj !
  Budhihin Tanu Janike, Sumiro Pavan Kumar, Bal Budhi Vidhya Dehu Mohe, Harahu Kalesa Vikar !
  ........................  बाकी सब तो सपने है, बस साईं ही तेरे अपने है, साईं ही तेरे अपने है, साईं ही तेरे अपने है !!

  Offline Admin

  • Administrator
  • Member
  • *****
  • Posts: 7805
  • Blessings 54
  • साई राम اوم ساي رام ਓਮ ਸਾਈ ਰਾਮ OM SAI RAM
   • Sai Baba
  Re: Akhanda Sai Naam Japa - 1,00,000 times
  « Reply #65120 on: November 12, 2017, 04:45:11 AM »
 • Publish
 • Sai Ram

  Offline saib

  • Member
  • Posts: 9048
  • Blessings 166
  Re: Akhanda Sai Naam Japa - 1,00,000 times
  « Reply #65121 on: November 12, 2017, 09:25:58 AM »
 • Publish
 • om sai sri sai jayajaya sai
  om sai sri sai jayajaya sai
  om sai sri sai jayajaya sai
  om sai sri sai jayajaya sai
  om sai sri sai jayajaya sai
  om sai sri sai jayajaya sai
  om sai sri sai jayajaya sai
  om sai sri sai jayajaya sai
  om sai sri sai jayajaya sai!

  Thank You Baba Sai for Being with Us, Always!
  om sai ram!
  Anant Koti Brahmand Nayak Raja Dhi Raj Yogi Raj, Para Brahma Shri Sachidanand Satguru Sri Sai Nath Maharaj !
  Budhihin Tanu Janike, Sumiro Pavan Kumar, Bal Budhi Vidhya Dehu Mohe, Harahu Kalesa Vikar !
  ........................  बाकी सब तो सपने है, बस साईं ही तेरे अपने है, साईं ही तेरे अपने है, साईं ही तेरे अपने है !!

  Offline saib

  • Member
  • Posts: 9048
  • Blessings 166
  Re: Akhanda Sai Naam Japa - 1,00,000 times
  « Reply #65122 on: November 12, 2017, 09:28:08 AM »
 • Publish
 • om hanu hanumate namah
  om hanu hanumate namah
  om hanu hanumate namah
  om hanu hanumate namah
  om hanu hanumate namah
  om hanu hanumate namah
  om hanu hanumate namah
  om hanu hanumate namah
  om hanu hanumate namah
  om hanu hanumate namah
  om hanu hanumate namah!
  om sai ram!
  Anant Koti Brahmand Nayak Raja Dhi Raj Yogi Raj, Para Brahma Shri Sachidanand Satguru Sri Sai Nath Maharaj !
  Budhihin Tanu Janike, Sumiro Pavan Kumar, Bal Budhi Vidhya Dehu Mohe, Harahu Kalesa Vikar !
  ........................  बाकी सब तो सपने है, बस साईं ही तेरे अपने है, साईं ही तेरे अपने है, साईं ही तेरे अपने है !!

  Offline saib

  • Member
  • Posts: 9048
  • Blessings 166
  Re: Akhanda Sai Naam Japa - 1,00,000 times
  « Reply #65123 on: November 12, 2017, 09:31:36 AM »
 • Publish
 • om sham shanicharaya namah
  om sham shanicharaya namah
  om sham shanicharaya namah
  om sham shanicharaya namah
  om sham shanicharaya namah
  om sham shanicharaya namah
  om sham shanicharaya namah
  om sham shanicharaya namah
  om sham shanicharaya namah
  om sham shanicharaya namah
  om sham shanicharaya namah
  om sham shanicharaya namah!
  om sai ram!
  Anant Koti Brahmand Nayak Raja Dhi Raj Yogi Raj, Para Brahma Shri Sachidanand Satguru Sri Sai Nath Maharaj !
  Budhihin Tanu Janike, Sumiro Pavan Kumar, Bal Budhi Vidhya Dehu Mohe, Harahu Kalesa Vikar !
  ........................  बाकी सब तो सपने है, बस साईं ही तेरे अपने है, साईं ही तेरे अपने है, साईं ही तेरे अपने है !!

  Offline praspai

  • Member
  • Posts: 11428
  • Blessings 10
  Re: Akhanda Sai Naam Japa - 1,00,000 times
  « Reply #65124 on: November 12, 2017, 11:12:31 PM »
 • Publish
 • OM SRI SAI RAM

  Offline sairuby

  • Member
  • Posts: 2411
  • Blessings 3
  Re: Akhanda Sai Naam Japa - 1,00,000 times
  « Reply #65125 on: November 13, 2017, 12:40:37 AM »
 • Publish
 • om sai ram
  om sai ram
  om sai ram
  om sai ram
  om sai ram
  om sai ram
  om sai ram
  om sai ram
  om sai ram
  om sai ram
  om sai ram

  Offline kamp_kamp

  • Member
  • Posts: 1147
  • Blessings 6
  Re: Akhanda Sai Naam Japa - 1,00,000 times
  « Reply #65126 on: November 13, 2017, 01:36:41 AM »
 • Publish
 • OM SRI SAI RAMA
  OM SRI SAI RAMA
  OM SRI SAI RAMA

  OM SHREEM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA SHIVAYAA NAMAH AUM AIM AUM HUM HANUMATE BAM BHAIRAVA NAMO NAMAHA AUM
  Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum
  gam glaum aim hrim krim sam Sarvanbhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim Aum Hari Aum shrim shree Sai Venkateswara  shrim Om Shree Sai Rama hreem namah Shivaya  Namo Namah Aum Aim Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat Swaha Aum Aim Aum

  Offline Admin

  • Administrator
  • Member
  • *****
  • Posts: 7805
  • Blessings 54
  • साई राम اوم ساي رام ਓਮ ਸਾਈ ਰਾਮ OM SAI RAM
   • Sai Baba
  Re: Akhanda Sai Naam Japa - 1,00,000 times
  « Reply #65127 on: November 13, 2017, 08:42:18 PM »
 • Publish
 • Sai Ram

  Offline praspai

  • Member
  • Posts: 11428
  • Blessings 10
  Re: Akhanda Sai Naam Japa - 1,00,000 times
  « Reply #65128 on: November 13, 2017, 11:04:55 PM »
 • Publish
 • OM SRI SAI RAM

  Offline praspai

  • Member
  • Posts: 11428
  • Blessings 10
  Re: Akhanda Sai Naam Japa - 1,00,000 times
  « Reply #65129 on: November 14, 2017, 11:13:58 PM »
 • Publish
 • OM SRI SAI RAM

   


  Facebook Comments