Join Sai Baba Announcement List

DOWNLOAD SAMARPAN - APRIL 2016
Author Topic: Akhanda Sai Naam Japa - 1,00,000 times  (Read 2478895 times)

0 Members and 21 Guests are viewing this topic.

Offline kamp_kamp

 • Member
 • Posts: 1144
 • Blessings 6
Re: Akhanda Sai Naam Japa - 1,00,000 times
« Reply #64695 on: July 14, 2017, 03:49:09 PM »
 • Publish
 • OM SAI RAMA
  OM SAI RAMA
  OM SAI RAMA

  OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM
  Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum
  gam glaum aim hrim krim sam Sarvanbhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim Aum Hari Aum shrim shree Sai Venkateswara  shrim Om Shree Sai Rama hreem namah Shivaya  Namo Namah Aum Aim Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat Swaha Aum Aim Aum

  Offline Admin

  • Administrator
  • Member
  • *****
  • Posts: 7627
  • Blessings 54
  • साई राम اوم ساي رام ਓਮ ਸਾਈ ਰਾਮ OM SAI RAM
   • Sai Baba
  Re: Akhanda Sai Naam Japa - 1,00,000 times
  « Reply #64696 on: July 15, 2017, 11:14:45 AM »
 • Publish
 • Sai Ram

  Offline kamp_kamp

  • Member
  • Posts: 1144
  • Blessings 6
  Re: Akhanda Sai Naam Japa - 1,00,000 times
  « Reply #64697 on: July 15, 2017, 04:02:41 PM »
 • Publish
 • OM SAI RAMA
  OM SAI RAMA
  OM SAI RAMA

  OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM
  Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum
  gam glaum aim hrim krim sam Sarvanbhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim Aum Hari Aum shrim shree Sai Venkateswara  shrim Om Shree Sai Rama hreem namah Shivaya  Namo Namah Aum Aim Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat Swaha Aum Aim Aum

  Online praspai

  • Member
  • Posts: 11121
  • Blessings 10
  Re: Akhanda Sai Naam Japa - 1,00,000 times
  « Reply #64698 on: July 16, 2017, 10:23:17 AM »
 • Publish
 • OM SRI SAI RAM

  Offline kamp_kamp

  • Member
  • Posts: 1144
  • Blessings 6
  Re: Akhanda Sai Naam Japa - 1,00,000 times
  « Reply #64699 on: July 16, 2017, 11:59:16 AM »
 • Publish
 • OM SAI RAMA
  OM SAI RAMA
  OM SAI RAMA

  OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAH AUM
  Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum
  gam glaum aim hrim krim sam Sarvanbhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim Aum Hari Aum shrim shree Sai Venkateswara  shrim Om Shree Sai Rama hreem namah Shivaya  Namo Namah Aum Aim Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat Swaha Aum Aim Aum

  Online praspai

  • Member
  • Posts: 11121
  • Blessings 10
  Re: Akhanda Sai Naam Japa - 1,00,000 times
  « Reply #64700 on: July 17, 2017, 04:28:53 AM »
 • Publish
 • OM SRI SAI RAM

  Offline Admin

  • Administrator
  • Member
  • *****
  • Posts: 7627
  • Blessings 54
  • साई राम اوم ساي رام ਓਮ ਸਾਈ ਰਾਮ OM SAI RAM
   • Sai Baba
  Re: Akhanda Sai Naam Japa - 1,00,000 times
  « Reply #64701 on: July 17, 2017, 01:34:20 PM »
 • Publish
 • Sai Ram

  Offline kamp_kamp

  • Member
  • Posts: 1144
  • Blessings 6
  Re: Akhanda Sai Naam Japa - 1,00,000 times
  « Reply #64702 on: July 17, 2017, 02:32:48 PM »
 • Publish
 • OM SAI RAMA
  OM SAI RAMA
  OM SAI RAMA

  OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM
  Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum
  gam glaum aim hrim krim sam Sarvanbhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim Aum Hari Aum shrim shree Sai Venkateswara  shrim Om Shree Sai Rama hreem namah Shivaya  Namo Namah Aum Aim Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat Swaha Aum Aim Aum

  Online praspai

  • Member
  • Posts: 11121
  • Blessings 10
  Re: Akhanda Sai Naam Japa - 1,00,000 times
  « Reply #64703 on: July 18, 2017, 01:56:01 AM »
 • Publish
 • OM SRI SAI RAM

  Offline Admin

  • Administrator
  • Member
  • *****
  • Posts: 7627
  • Blessings 54
  • साई राम اوم ساي رام ਓਮ ਸਾਈ ਰਾਮ OM SAI RAM
   • Sai Baba
  Re: Akhanda Sai Naam Japa - 1,00,000 times
  « Reply #64704 on: July 18, 2017, 11:44:42 AM »
 • Publish
 • Sai Ram

  Offline kamp_kamp

  • Member
  • Posts: 1144
  • Blessings 6
  Re: Akhanda Sai Naam Japa - 1,00,000 times
  « Reply #64705 on: July 18, 2017, 01:13:39 PM »
 • Publish
 • OM SAI RAMA
  OM SAI RAMA
  OM SAI RAMA

  OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM
  Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum
  gam glaum aim hrim krim sam Sarvanbhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim Aum Hari Aum shrim shree Sai Venkateswara  shrim Om Shree Sai Rama hreem namah Shivaya  Namo Namah Aum Aim Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat Swaha Aum Aim Aum

  Online praspai

  • Member
  • Posts: 11121
  • Blessings 10
  Re: Akhanda Sai Naam Japa - 1,00,000 times
  « Reply #64706 on: July 19, 2017, 12:52:00 AM »
 • Publish
 • OM SRI SAI RAM

  Offline Admin

  • Administrator
  • Member
  • *****
  • Posts: 7627
  • Blessings 54
  • साई राम اوم ساي رام ਓਮ ਸਾਈ ਰਾਮ OM SAI RAM
   • Sai Baba
  Re: Akhanda Sai Naam Japa - 1,00,000 times
  « Reply #64707 on: July 19, 2017, 10:12:20 AM »
 • Publish
 • Sai Ram

  Online mysur

  • Member
  • Posts: 1281
  • Blessings 2
  Re: Akhanda Sai Naam Japa - 1,00,000 times
  « Reply #64708 on: July 19, 2017, 12:22:50 PM »
 • Publish
 • OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM

  Offline kamp_kamp

  • Member
  • Posts: 1144
  • Blessings 6
  Re: Akhanda Sai Naam Japa - 1,00,000 times
  « Reply #64709 on: July 19, 2017, 02:48:29 PM »
 • Publish
 • OM SAI RAMA
  OM SAI RAMA
  OM SAI RAMA

  OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM
  Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum
  gam glaum aim hrim krim sam Sarvanbhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim Aum Hari Aum shrim shree Sai Venkateswara  shrim Om Shree Sai Rama hreem namah Shivaya  Namo Namah Aum Aim Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat Swaha Aum Aim Aum

   


  Facebook Comments