Join Sai Baba Announcement List


DOWNLOAD SAMARPAN - Nov 2018

Author Topic: BABA PLEASE BLESS ALL THE CHILDREN  (Read 204320 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline mysur

 • Member
 • Posts: 1438
 • Blessings 2
Re: BABA PLEASE BLESS ALL THE CHILDREN
« Reply #3465 on: April 12, 2017, 08:23:27 AM »
 • Publish
 • OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM

  Offline mysur

  • Member
  • Posts: 1438
  • Blessings 2
  Re: BABA PLEASE BLESS ALL THE CHILDREN
  « Reply #3466 on: April 16, 2017, 01:03:05 PM »
 • Publish
 • OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM

  Offline mysur

  • Member
  • Posts: 1438
  • Blessings 2
  Re: BABA PLEASE BLESS ALL THE CHILDREN
  « Reply #3467 on: April 26, 2017, 12:10:45 PM »
 • Publish
 • OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM

  Offline mysur

  • Member
  • Posts: 1438
  • Blessings 2
  Re: BABA PLEASE BLESS ALL THE CHILDREN
  « Reply #3468 on: June 23, 2017, 08:55:28 AM »
 • Publish
 • Baba bless us all the children

  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM

  Offline kamp_kamp

  • Member
  • Posts: 1408
  • Blessings 6
  Re: BABA PLEASE BLESS ALL THE CHILDREN
  « Reply #3469 on: June 23, 2017, 03:37:58 PM »
 • Publish
 • OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAH AUM
  OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAH AUM
  OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAH AUM
  Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum
  gam glaum aim hrim krim sam Sarvanbhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim Aum Hari Aum shrim shree Sai Venkateswara  shrim Om Shree Sai Rama hreem namah Shivaya  Namo Namah Aum Aim Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat Swaha Aum Aim Aum

  Offline mysur

  • Member
  • Posts: 1438
  • Blessings 2
  Re: BABA PLEASE BLESS ALL THE CHILDREN
  « Reply #3470 on: October 05, 2017, 06:17:43 AM »
 • Publish
 • OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM

  Offline mysur

  • Member
  • Posts: 1438
  • Blessings 2
  Re: BABA PLEASE BLESS ALL THE CHILDREN
  « Reply #3471 on: December 05, 2017, 04:41:40 AM »
 • Publish
 • OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM

  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM

  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM

  Offline mysur

  • Member
  • Posts: 1438
  • Blessings 2
  Re: BABA PLEASE BLESS ALL THE CHILDREN
  « Reply #3472 on: January 06, 2018, 02:03:40 PM »
 • Publish
 • OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM

  Offline mysur

  • Member
  • Posts: 1438
  • Blessings 2
  Re: BABA PLEASE BLESS ALL THE CHILDREN
  « Reply #3473 on: January 08, 2018, 07:10:19 AM »
 • Publish
 • OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM

  Offline mysur

  • Member
  • Posts: 1438
  • Blessings 2
  Re: BABA PLEASE BLESS ALL THE CHILDREN
  « Reply #3474 on: January 11, 2018, 04:42:57 AM »
 • Publish
 • OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM

  Offline mysur

  • Member
  • Posts: 1438
  • Blessings 2
  Re: BABA PLEASE BLESS ALL THE CHILDREN
  « Reply #3475 on: January 16, 2018, 02:23:49 AM »
 • Publish
 • OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM

  Offline mysur

  • Member
  • Posts: 1438
  • Blessings 2
  Re: BABA PLEASE BLESS ALL THE CHILDREN
  « Reply #3476 on: January 25, 2018, 04:36:32 AM »
 • Publish
 • OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM
  OM SAI RAM

   


  Facebook Comments