Join Sai Baba Announcement List

DOWNLOAD SAMARPAN - APRIL 2016
Author Topic: Can't we Just chant " Om Sai Ram" 9 times a day and spend FEW SECONDS WITH BABA?  (Read 64310 times)

0 Members and 12 Guests are viewing this topic.

Online kamp_kamp

 • Member
 • Posts: 1147
 • Blessings 6
OM SAI RAMA
OM SAI RAMA
OM SAI RAMA

OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM

OM SAI RAMA
OM SAI RAMA
OM SAI RAMA

OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM

OM SAI RAMA
OM SAI RAMA
OM SAI RAMA

OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM
Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum
gam glaum aim hrim krim sam Sarvanbhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim Aum Hari Aum shrim shree Sai Venkateswara  shrim Om Shree Sai Rama hreem namah Shivaya  Namo Namah Aum Aim Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat Swaha Aum Aim Aum

Online praspai

 • Member
 • Posts: 11401
 • Blessings 10
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM

Online kamp_kamp

 • Member
 • Posts: 1147
 • Blessings 6
OM SAI RAMA
OM SAI RAMA
OM SAI RAMA

OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM

OM SAI RAMA
OM SAI RAMA
OM SAI RAMA

OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM

OM SAI RAMA
OM SAI RAMA
OM SAI RAMA

OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM
Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum
gam glaum aim hrim krim sam Sarvanbhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim Aum Hari Aum shrim shree Sai Venkateswara  shrim Om Shree Sai Rama hreem namah Shivaya  Namo Namah Aum Aim Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat Swaha Aum Aim Aum

Online praspai

 • Member
 • Posts: 11401
 • Blessings 10
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM

Online kamp_kamp

 • Member
 • Posts: 1147
 • Blessings 6
OM SHREE SAI RAMA
OM SHREE SAI RAMA
OM SHREE SAI RAMA

OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM

OM SHREE SAI RAMA
OM SHREE SAI RAMA
OM SHREE SAI RAMA

OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM

OM SHREE SAI RAMA
OM SHREE SAI RAMA
OM SHREE SAI RAMA

OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM


Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum
gam glaum aim hrim krim sam Sarvanbhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim Aum Hari Aum shrim shree Sai Venkateswara  shrim Om Shree Sai Rama hreem namah Shivaya  Namo Namah Aum Aim Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat Swaha Aum Aim Aum

Online praspai

 • Member
 • Posts: 11401
 • Blessings 10
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM

Offline saib

 • Member
 • Posts: 8855
 • Blessings 166
om sai ram
om sai ram
om sai ram
om sai ram
om sai ram
om sai ram
om sai ram
om sai ram
om sai ram!
om sai ram!
Anant Koti Brahmand Nayak Raja Dhi Raj Yogi Raj, Para Brahma Shri Sachidanand Satguru Sri Sai Nath Maharaj !
Budhihin Tanu Janike, Sumiro Pavan Kumar, Bal Budhi Vidhya Dehu Mohe, Harahu Kalesa Vikar !
........................  बाकी सब तो सपने है, बस साईं ही तेरे अपने है, साईं ही तेरे अपने है, साईं ही तेरे अपने है !!

Offline saib

 • Member
 • Posts: 8855
 • Blessings 166
om sai ram
om sai ram
om sai ram
om sai ram
om sai ram
om sai ram
om sai ram
om sai ram
om sai ram!
om sai ram!
Anant Koti Brahmand Nayak Raja Dhi Raj Yogi Raj, Para Brahma Shri Sachidanand Satguru Sri Sai Nath Maharaj !
Budhihin Tanu Janike, Sumiro Pavan Kumar, Bal Budhi Vidhya Dehu Mohe, Harahu Kalesa Vikar !
........................  बाकी सब तो सपने है, बस साईं ही तेरे अपने है, साईं ही तेरे अपने है, साईं ही तेरे अपने है !!

Offline vanshi

 • Member
 • Posts: 1225
 • Blessings 3
 • Om Sai Namo Namah!Shri Sai Namo Namah!
Om sai ram
Om sai ram
Om sai ram

Om sai ram
Om sai ram
Om sai ram

Om sai ram
Om sai ram
Om sai ram

Online praspai

 • Member
 • Posts: 11401
 • Blessings 10
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM

Online praspai

 • Member
 • Posts: 11401
 • Blessings 10
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM

Offline mysur

 • Member
 • Posts: 1363
 • Blessings 2
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM

Offline vanshi

 • Member
 • Posts: 1225
 • Blessings 3
 • Om Sai Namo Namah!Shri Sai Namo Namah!
Om sai ram
Om sai ram
Om sai ram

Om sai ram
Om sai ram
Om sai ram

Om sai ram
Om sai ram
Om sai ram

Online kamp_kamp

 • Member
 • Posts: 1147
 • Blessings 6
OM SAI RAMA
OM SAI RAMA
OM SAI RAMA

OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM

OM SAI RAMA
OM SAI RAMA
OM SAI RAMA

OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM

OM SAI RAMA
OM SAI RAMA
OM SAI RAMA

OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM
Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum
gam glaum aim hrim krim sam Sarvanbhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim Aum Hari Aum shrim shree Sai Venkateswara  shrim Om Shree Sai Rama hreem namah Shivaya  Namo Namah Aum Aim Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat Swaha Aum Aim Aum

Offline saib

 • Member
 • Posts: 8855
 • Blessings 166
om sai ram
om sai ram
om sai ram
om sai ram
om sai ram
om sai ram
om sai ram
om sai ram
om sai ram!
om sai ram!
Anant Koti Brahmand Nayak Raja Dhi Raj Yogi Raj, Para Brahma Shri Sachidanand Satguru Sri Sai Nath Maharaj !
Budhihin Tanu Janike, Sumiro Pavan Kumar, Bal Budhi Vidhya Dehu Mohe, Harahu Kalesa Vikar !
........................  बाकी सब तो सपने है, बस साईं ही तेरे अपने है, साईं ही तेरे अपने है, साईं ही तेरे अपने है !!

 


Facebook Comments