Join Sai Baba Announcement List

DOWNLOAD SAMARPAN - APRIL 2016
Author Topic: Can't we Just chant " Om Sai Ram" 9 times a day and spend FEW SECONDS WITH BABA?  (Read 70228 times)

0 Members and 14 Guests are viewing this topic.

Offline praspai

  • Member
  • Posts: 11428
  • Blessings 10
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM

Offline vanshi

  • Member
  • Posts: 1225
  • Blessings 3
  • Om Sai Namo Namah!Shri Sai Namo Namah!
Om sai ram
Om sai ram
Om sai ram

Om sai ram
Om sai ram
Om sai ram

Om sai ram
Om sai ram
Om sai ram

Offline praspai

  • Member
  • Posts: 11428
  • Blessings 10
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM

Offline mysur

  • Member
  • Posts: 1392
  • Blessings 2
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM

Offline kamp_kamp

  • Member
  • Posts: 1147
  • Blessings 6
OM SHREEM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM

OM SHREE SAI RAMA
OM SHREE SAI RAMA
OM SHREE SAI RAMA

OM SHREE SAI RAMA
OM SHREE SAI RAMA
OM SHREE SAI RAMA

OM SHREE SAI RAMA
OM SHREE SAI RAMA
OM SHREE SAI RAMA

OM SHREEM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum
gam glaum aim hrim krim sam Sarvanbhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim Aum Hari Aum shrim shree Sai Venkateswara  shrim Om Shree Sai Rama hreem namah Shivaya  Namo Namah Aum Aim Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat Swaha Aum Aim Aum

Offline praspai

  • Member
  • Posts: 11428
  • Blessings 10
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM

Offline praspai

  • Member
  • Posts: 11428
  • Blessings 10
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM

Offline mysur

  • Member
  • Posts: 1392
  • Blessings 2
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM

Offline kamp_kamp

  • Member
  • Posts: 1147
  • Blessings 6
OM SHREEM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM

OM SHREE SAI RAMA
OM SHREE SAI RAMA
OM SHREE SAI RAMA

OM SHREE SAI RAMA
OM SHREE SAI RAMA
OM SHREE SAI RAMA

OM SHREE SAI RAMA
OM SHREE SAI RAMA
OM SHREE SAI RAMA

OM SHREEM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum
gam glaum aim hrim krim sam Sarvanbhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim Aum Hari Aum shrim shree Sai Venkateswara  shrim Om Shree Sai Rama hreem namah Shivaya  Namo Namah Aum Aim Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat Swaha Aum Aim Aum

Offline vanshi

  • Member
  • Posts: 1225
  • Blessings 3
  • Om Sai Namo Namah!Shri Sai Namo Namah!
Om sai ram
Om sai ram
Om sai ram

Om sai ram
Om sai ram
Om sai ram

Om sai ram
Om sai ram
Om sai ram

Offline praspai

  • Member
  • Posts: 11428
  • Blessings 10
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM

Offline praspai

  • Member
  • Posts: 11428
  • Blessings 10
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM

Offline sairuby

  • Member
  • Posts: 2411
  • Blessings 3
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SIA RAM
OM SIA RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM

Offline praspai

  • Member
  • Posts: 11428
  • Blessings 10
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM

Offline saib

  • Member
  • Posts: 9042
  • Blessings 166
om sai ram
om sai ram
om sai ram
om sai ram
om sai ram
om sai ram
om sai ram
om sai ram
om sai ram!
om sai ram!
Anant Koti Brahmand Nayak Raja Dhi Raj Yogi Raj, Para Brahma Shri Sachidanand Satguru Sri Sai Nath Maharaj !
Budhihin Tanu Janike, Sumiro Pavan Kumar, Bal Budhi Vidhya Dehu Mohe, Harahu Kalesa Vikar !
........................  बाकी सब तो सपने है, बस साईं ही तेरे अपने है, साईं ही तेरे अपने है, साईं ही तेरे अपने है !!

 


Facebook Comments