Join Sai Baba Announcement List


DOWNLOAD SAMARPAN - Nov 2018

Author Topic: Can't we Just chant " Om Sai Ram" 9 times a day and spend FEW SECONDS WITH BABA?  (Read 202660 times)

0 Members and 7 Guests are viewing this topic.

Offline mysur

 • Member
 • Posts: 1420
 • Blessings 2
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM

Offline praspai

 • Member
 • Posts: 11435
 • Blessings 10
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM

Offline mysur

 • Member
 • Posts: 1420
 • Blessings 2
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM

Offline praspai

 • Member
 • Posts: 11435
 • Blessings 10
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM

Offline mysur

 • Member
 • Posts: 1420
 • Blessings 2
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM

Offline praspai

 • Member
 • Posts: 11435
 • Blessings 10
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM

Offline saib

 • Member
 • Posts: 9465
 • Blessings 166
om sai ram
om sai ram
om sai ram
om sai ram
om sai ram
om sai ram
om sai ram
om sai ram
om sai ram!
om sai ram!
Anant Koti Brahmand Nayak Raja Dhi Raj Yogi Raj, Para Brahma Shri Sachidanand Satguru Sri Sai Nath Maharaj !
Budhihin Tanu Janike, Sumiro Pavan Kumar, Bal Budhi Vidhya Dehu Mohe, Harahu Kalesa Vikar !
........................  बाकी सब तो सपने है, बस साईं ही तेरे अपने है, साईं ही तेरे अपने है, साईं ही तेरे अपने है !!

Offline praspai

 • Member
 • Posts: 11435
 • Blessings 10
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM

Offline saib

 • Member
 • Posts: 9465
 • Blessings 166
om sai ram
om sai ram
om sai ram
om sai ram
om sai ram
om sai ram
om sai ram
om sai ram
om sai ram!
om sai ram!
Anant Koti Brahmand Nayak Raja Dhi Raj Yogi Raj, Para Brahma Shri Sachidanand Satguru Sri Sai Nath Maharaj !
Budhihin Tanu Janike, Sumiro Pavan Kumar, Bal Budhi Vidhya Dehu Mohe, Harahu Kalesa Vikar !
........................  बाकी सब तो सपने है, बस साईं ही तेरे अपने है, साईं ही तेरे अपने है, साईं ही तेरे अपने है !!

Offline mysur

 • Member
 • Posts: 1420
 • Blessings 2
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM

Offline mysur

 • Member
 • Posts: 1420
 • Blessings 2
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM

Offline kamp_kamp

 • Member
 • Posts: 1169
 • Blessings 6
OM SHREEM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA SIHVAYAA NAMAHA AUM AIM AUM HUM HnumTE BHRAM BHAIRAVAYE NAMO NAMAHA OM

OM SHREE SAI RAMA
OM SHREE SAI RAMA
OM SHREE SAI RAMA

OM SHREEM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA SHVAYAA NAMAHA AUM AIM AUM HUM HANUMATE BHRAM BHAIRAVAYA NAMO NAMAHA OM

OM SHREE SAI RAMA
OM SHREE SAI RAMA
OM SHREE SAI RAMA

OM SHREEM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA SHIVAYAA NAMAHA AUM AIM AUM HUM HANUMATE BHRAM BHAIRAVAYA NAMO NAMAHA OM

OM SHREE SAI RAMA
OM SHREE SAI RAMA
OM SHREE SAI RAMA

OM SHREEM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA SHIVAYAA NAMAHA AUM AIM AUM HUM HANUMATE BHRAM BHAIRAVAYA NAMO NAMAHA OM
Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum
gam glaum aim hrim krim sam Sarvanbhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim Aum Hari Aum shrim shree Sai Venkateswara  shrim Om Shree Sai Rama hreem namah Shivaya  Namo Namah Aum Aim Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat Swaha Aum Aim Aum

Offline mysur

 • Member
 • Posts: 1420
 • Blessings 2
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM

Offline kamp_kamp

 • Member
 • Posts: 1169
 • Blessings 6
OM SHREEM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA SHIVAYAA  NAMAH AUM AIM AUM HUM HANUMATE BHRAM BHAIRAVAYA NAMO NAMAHA OM

OM SHREE SAI RAMA
OM SHREE SAI RAMA
OM SHREE SAI RAMA

OM SHREE SAI RAMA
OM SHREE SAI RAMA
OM SHREE SAI RAMA

OM SHREE SAI RAMA
OM SHREE SAI RAMA
OM SHREE SAI RAMA

OM SHREEM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA SHIVAYAA NAMAH AUM AIM AUM HUM HANUMAE BHRAM BHAIRAVAYA NAMO NAMAHA OM

[/url]
Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum
gam glaum aim hrim krim sam Sarvanbhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim Aum Hari Aum shrim shree Sai Venkateswara  shrim Om Shree Sai Rama hreem namah Shivaya  Namo Namah Aum Aim Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat Swaha Aum Aim Aum

Offline praspai

 • Member
 • Posts: 11435
 • Blessings 10
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM

 


Facebook Comments