Join Sai Baba Announcement List


DOWNLOAD SAMARPAN - Nov 2018

Author Topic: DAILY CHANTING OF OM NAMAH SHIVAYA - REMOVES ALL WORRIES  (Read 235723 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Offline praspai

 • Member
 • Posts: 11440
 • Blessings 10
Re: DAILY CHANTING OF OM NAMAH SHIVAYA - REMOVES ALL WORRIES
« Reply #4725 on: June 07, 2018, 12:16:20 AM »
 • Publish
 • ॐ नमः शिवाय
  ॐ नमः शिवाय
  ॐ नमः शिवाय
  ॐ नमः शिवाय
  ॐ नमः शिवाय

  Offline praspai

  • Member
  • Posts: 11440
  • Blessings 10
  Re: DAILY CHANTING OF OM NAMAH SHIVAYA - REMOVES ALL WORRIES
  « Reply #4726 on: June 08, 2018, 12:11:38 AM »
 • Publish
 • ॐ नमः शिवाय
  ॐ नमः शिवाय
  ॐ नमः शिवाय
  ॐ नमः शिवाय
  ॐ नमः शिवाय

  Offline praspai

  • Member
  • Posts: 11440
  • Blessings 10
  Re: DAILY CHANTING OF OM NAMAH SHIVAYA - REMOVES ALL WORRIES
  « Reply #4727 on: June 30, 2018, 05:31:26 AM »
 • Publish
 • ॐ नमः शिवाय
  ॐ नमः शिवाय
  ॐ नमः शिवाय
  ॐ नमः शिवाय
  ॐ नमः शिवाय

  Offline praspai

  • Member
  • Posts: 11440
  • Blessings 10
  Re: DAILY CHANTING OF OM NAMAH SHIVAYA - REMOVES ALL WORRIES
  « Reply #4728 on: July 01, 2018, 09:29:32 AM »
 • Publish
 • ॐ नमः शिवाय
  ॐ नमः शिवाय
  ॐ नमः शिवाय
  ॐ नमः शिवाय
  ॐ नमः शिवाय

  Offline praspai

  • Member
  • Posts: 11440
  • Blessings 10
  Re: DAILY CHANTING OF OM NAMAH SHIVAYA - REMOVES ALL WORRIES
  « Reply #4729 on: July 07, 2018, 07:51:39 AM »
 • Publish
 • ॐ नमः शिवाय
  ॐ नमः शिवाय
  ॐ नमः शिवाय
  ॐ नमः शिवाय
  ॐ नमः शिवाय

  Offline praspai

  • Member
  • Posts: 11440
  • Blessings 10
  Re: DAILY CHANTING OF OM NAMAH SHIVAYA - REMOVES ALL WORRIES
  « Reply #4730 on: July 08, 2018, 09:15:51 AM »
 • Publish
 • ॐ नमः शिवाय
  ॐ नमः शिवाय
  ॐ नमः शिवाय
  ॐ नमः शिवाय
  ॐ नमः शिवाय

  Offline shova

  • Member
  • Posts: 14519
  • Blessings 14
  • MY BABY SAIMA
  Re: DAILY CHANTING OF OM NAMAH SHIVAYA - REMOVES ALL WORRIES
  « Reply #4731 on: July 14, 2018, 01:03:01 PM »
 • Publish
 • Om namaha shivaya
  Om namaha shivaya
  Om namaha shivaya
  Om namaha shivaya
  Om nanaha shivaya

  Online kamp_kamp

  • Member
  • Posts: 1453
  • Blessings 6
  Re: DAILY CHANTING OF OM NAMAH SHIVAYA - REMOVES ALL WORRIES
  « Reply #4732 on: July 15, 2018, 02:05:58 AM »
 • Publish
 • OM NAMAH SHIVAYA
  OM NAMAH SHIVAYA
  OM NAMAH SHIVAYA

  OM NAMAH SHIVAYA
  OM NAMAH SHIVAYA
  OM NAMAH SHIVAYA

  OM NAMAH SHIVAYA
  OM NAMAH SHIVAYA
  OM NAMAH SHIVAYA
  Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum
  gam glaum aim hrim krim sam Sarvanbhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim Aum Hari Aum shrim shree Sai Venkateswara  shrim Om Shree Sai Rama hreem namah Shivaya  Namo Namah Aum Aim Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat Swaha Aum Aim Aum

  Online Satish

  • Member
  • Posts: 629
  • Blessings 1
   • Sai Baba
  Re: DAILY CHANTING OF OM NAMAH SHIVAYA - REMOVES ALL WORRIES
  « Reply #4733 on: July 15, 2018, 03:11:04 AM »
 • Publish
 • Om namah Shivaaya
  Om namah Shivaaya
  Om namah Shivaaya
  Om namah Shivaaya
  Om namah Shivaaya
  Om namah Shivaaya
  Om namah Shivaaya
  Om namah Shivaaya
  Om namah Shivaaya
  Om namah Shivaaya
  Om namah Shivaaya
  Om namah Shivaaya
  Om namah Shivaaya
  Om namah Shivaaya
  Om namah Shivaaya
  Om namah Shivaaya
  Om namah Shivaaya
  Om namah Shivaaya
  Om namah Shivaaya
  Om namah Shivaaya
  Om namah Shivaaya
  Om namah Shivaaya
  Om namah Shivaaya
  Om namah Shivaaya
  Om namah Shivaaya
  Om namah Shivaaya
  Om namah Shivaaya
  Om namah Shivaaya
  Om namah Shivaaya
  Om namah Shivaaya
  Om namah Shivaaya

  Offline praspai

  • Member
  • Posts: 11440
  • Blessings 10
  Re: DAILY CHANTING OF OM NAMAH SHIVAYA - REMOVES ALL WORRIES
  « Reply #4734 on: July 15, 2018, 06:10:02 AM »
 • Publish
 • ॐ नमः शिवाय
  ॐ नमः शिवाय
  ॐ नमः शिवाय
  ॐ नमः शिवाय
  ॐ नमः शिवाय

  Offline praspai

  • Member
  • Posts: 11440
  • Blessings 10
  Re: DAILY CHANTING OF OM NAMAH SHIVAYA - REMOVES ALL WORRIES
  « Reply #4735 on: July 28, 2018, 08:12:40 AM »
 • Publish
 • ॐ नमः शिवाय
  ॐ नमः शिवाय
  ॐ नमः शिवाय
  ॐ नमः शिवाय
  ॐ नमः शिवाय

  Offline sairuby

  • Member
  • Posts: 2630
  • Blessings 3
  Re: DAILY CHANTING OF OM NAMAH SHIVAYA - REMOVES ALL WORRIES
  « Reply #4736 on: July 29, 2018, 09:40:19 PM »
 • Publish
 • ॐ नमः शिवाय
  ॐ नमः शिवाय
  ॐ नमः शिवाय
  ॐ नमः शिवाय
  ॐ नमः शिवाय

  Offline shova

  • Member
  • Posts: 14519
  • Blessings 14
  • MY BABY SAIMA
  Re: DAILY CHANTING OF OM NAMAH SHIVAYA - REMOVES ALL WORRIES
  « Reply #4737 on: August 24, 2018, 11:23:46 AM »
 • Publish
 • Om namaha shivaya
  Om namaha shivaya
  Om namaha shivaya
  Om namaha shivaya
  Om namaha shivaya
  Jai sai ram

  Offline praspai

  • Member
  • Posts: 11440
  • Blessings 10
  Re: DAILY CHANTING OF OM NAMAH SHIVAYA - REMOVES ALL WORRIES
  « Reply #4738 on: August 26, 2018, 06:12:21 AM »
 • Publish
 • ॐ नमः शिवाय
  ॐ नमः शिवाय
  ॐ नमः शिवाय
  ॐ नमः शिवाय
  ॐ नमः शिवाय

  Offline shova

  • Member
  • Posts: 14519
  • Blessings 14
  • MY BABY SAIMA
  Re: DAILY CHANTING OF OM NAMAH SHIVAYA - REMOVES ALL WORRIES
  « Reply #4739 on: September 24, 2018, 11:58:14 AM »
 • Publish
 • Om namaha shivaya
  Om namaha shivaya
  Om namaha shivaya
  Om namaha shivaya
  Om namaha shivaya
  Jai sai ram

   


  Facebook Comments