Join Sai Baba Announcement List

DOWNLOAD SAMARPAN - APRIL 2016
Author Topic: Maha Mrutunjay Mantra Chanting  (Read 187395 times)

0 Members and 8 Guests are viewing this topic.

Offline praspai

 • Member
 • Posts: 11366
 • Blessings 10
Re: Maha Mrutunjay Mantra Chanting
« Reply #3945 on: August 29, 2017, 12:36:31 AM »
 • Publish
 • Om Trayambakam Yajaamahe
  Sugandhim Pushtivardhanam
  Urvaarukamiva Bandhanaan
  Mrityor Muksheeya Maamritaat

  OM SRI SAI RAM

  Offline kamp_kamp

  • Member
  • Posts: 1144
  • Blessings 6
  Re: Maha Mrutunjay Mantra Chanting
  « Reply #3946 on: August 29, 2017, 03:01:40 PM »
 • Publish
 • OM TRAYAMBAKAM YAJAMAHE
  SUGANDHIM PUSHTIVARDHANAM
  URVARUKMIVA BANDHANAN
  MRITYOR MUKSHEEYA MAAMRITAAT


  OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
  OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
  OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
  Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum
  gam glaum aim hrim krim sam Sarvanbhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim Aum Hari Aum shrim shree Sai Venkateswara  shrim Om Shree Sai Rama hreem namah Shivaya  Namo Namah Aum Aim Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat Swaha Aum Aim Aum

  Offline praspai

  • Member
  • Posts: 11366
  • Blessings 10
  Re: Maha Mrutunjay Mantra Chanting
  « Reply #3947 on: August 30, 2017, 12:47:33 AM »
 • Publish
 • Om Trayambakam Yajaamahe
  Sugandhim Pushtivardhanam
  Urvaarukamiva Bandhanaan
  Mrityor Muksheeya Maamritaat

  OM SRI SAI RAM

  Offline shova

  • Member
  • Posts: 14489
  • Blessings 14
  • MY BABY SAIMA
  Re: Maha Mrutunjay Mantra Chanting
  « Reply #3948 on: August 30, 2017, 09:18:00 PM »
 • Publish
 • Om Trayambakam Yajaamahe
  Sugandhim Pushtivardhanam
  Urvaarukamiva Bandhanaan
  Mrityor Muksheeya Maamritaat

  OM SRI SAI RAM

  Offline praspai

  • Member
  • Posts: 11366
  • Blessings 10
  Re: Maha Mrutunjay Mantra Chanting
  « Reply #3949 on: August 31, 2017, 12:27:04 AM »
 • Publish
 • Om Trayambakam Yajaamahe
  Sugandhim Pushtivardhanam
  Urvaarukamiva Bandhanaan
  Mrityor Muksheeya Maamritaat

  OM SRI SAI RAM

  Offline praspai

  • Member
  • Posts: 11366
  • Blessings 10
  Re: Maha Mrutunjay Mantra Chanting
  « Reply #3950 on: September 01, 2017, 12:58:21 AM »
 • Publish
 • Om Trayambakam Yajaamahe
  Sugandhim Pushtivardhanam
  Urvaarukamiva Bandhanaan
  Mrityor Muksheeya Maamritaat

  OM SRI SAI RAM

  Offline praspai

  • Member
  • Posts: 11366
  • Blessings 10
  Re: Maha Mrutunjay Mantra Chanting
  « Reply #3951 on: September 02, 2017, 08:23:31 AM »
 • Publish
 • Om Trayambakam Yajaamahe
  Sugandhim Pushtivardhanam
  Urvaarukamiva Bandhanaan
  Mrityor Muksheeya Maamritaat

  OM SRI SAI RAM

  Offline praspai

  • Member
  • Posts: 11366
  • Blessings 10
  Re: Maha Mrutunjay Mantra Chanting
  « Reply #3952 on: September 03, 2017, 06:46:06 AM »
 • Publish
 • Om Trayambakam Yajaamahe
  Sugandhim Pushtivardhanam
  Urvaarukamiva Bandhanaan
  Mrityor Muksheeya Maamritaat

  OM SRI SAI RAM

  Offline kamp_kamp

  • Member
  • Posts: 1144
  • Blessings 6
  Re: Maha Mrutunjay Mantra Chanting
  « Reply #3953 on: September 03, 2017, 01:23:37 PM »
 • Publish
 • OM TRAYAMBAKAM YAJAAMAHE
  SUGANDHIM PUSHTIVARDHANAM
  URVARUKAMIVA BANDHANAAN
  MRITYOR MUKSHEEYA MAAMRITAAT


  OM TRAYAMBAKAM YAJAAMAHE
  SUGANDHIM PUSTI-VARDHANAM
  URVARUKAMINA BANDHANAAN
  MRITYOR MUKSHEEYA MAAMRITAAT

  OM TRAYAMBAKAM YAJAAMAHE
  SUGANDHIM PUSTIVARDHANAAN
  URVAARUKAMIVA BANDHANAAN
  MRITYOR MUKSHEEYA MAAMRITAAT


  OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
  OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
  OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
  Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum
  gam glaum aim hrim krim sam Sarvanbhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim Aum Hari Aum shrim shree Sai Venkateswara  shrim Om Shree Sai Rama hreem namah Shivaya  Namo Namah Aum Aim Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat Swaha Aum Aim Aum

  Offline praspai

  • Member
  • Posts: 11366
  • Blessings 10
  Re: Maha Mrutunjay Mantra Chanting
  « Reply #3954 on: September 04, 2017, 01:16:22 AM »
 • Publish
 • Om Trayambakam Yajaamahe
  Sugandhim Pushtivardhanam
  Urvaarukamiva Bandhanaan
  Mrityor Muksheeya Maamritaat

  OM SRI SAI RAM

  Offline kamp_kamp

  • Member
  • Posts: 1144
  • Blessings 6
  Re: Maha Mrutunjay Mantra Chanting
  « Reply #3955 on: September 04, 2017, 02:00:54 PM »
 • Publish
 • OM TRAYAMBAKAM YAJAAMAHE
  SUGANDHIM PUSHTIVAR-DHANAM
  URVAA-RUKAMIVA BANDHANAAN
  MRITYOR MUKSHEEYA MAAMRITAAT

  OM TRAYAMBAKAM YAJAAMAHE
  SUGANDHIM PUSHTIVARDHANAM
  URVAA-RUKAMIVA BANDHANAAN
  MRITYOR MUKSHEEYA MAAMRITAAT

  OM TRAYAMBAKAM YAJAAMAHE
  SUGANDHIM PUSHTI-VARDHANAM
  URVAA-RUKAMIVA BANDHANAAN
  MRITYOR MUKSHEEYA MAAMRITAAT


  OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
  OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
  OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
  Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum
  gam glaum aim hrim krim sam Sarvanbhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim Aum Hari Aum shrim shree Sai Venkateswara  shrim Om Shree Sai Rama hreem namah Shivaya  Namo Namah Aum Aim Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat Swaha Aum Aim Aum

  Offline praspai

  • Member
  • Posts: 11366
  • Blessings 10
  Re: Maha Mrutunjay Mantra Chanting
  « Reply #3956 on: September 05, 2017, 12:35:59 AM »
 • Publish
 • Om Trayambakam Yajaamahe
  Sugandhim Pushtivardhanam
  Urvaarukamiva Bandhanaan
  Mrityor Muksheeya Maamritaat

  OM SRI SAI RAM

  Offline kamp_kamp

  • Member
  • Posts: 1144
  • Blessings 6
  Re: Maha Mrutunjay Mantra Chanting
  « Reply #3957 on: September 05, 2017, 06:42:30 AM »
 • Publish
 • OM TRAYAMBAKAM YAJAAMAHE
  SUGANDHIM PUSHTIVARDHANAM
  URVAA-RUKA-MIVA BANDHANAAN
  MRITYOR MUKSHEEYA MAAMRITAAT

  OM TRAYAMBAKAM YAJAMAHE
  SUGANDHIM PUSHTIVARDHANAM
  URVAA-RUKAMIVA BANDHANAAN
  MRITYOR MUKSHEEYA MAAMRITAAT

  OM TRAYAMBAKAM YAJAMAHE
  SUGANDHIM PUSHTIVARDHANAM
  URVAA-RUKA-MIVA BANDHANAAN
  MRITYOR MUKSHEEYA MAAMRITAAT


  OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
  OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
  OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM

  Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum
  gam glaum aim hrim krim sam Sarvanbhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim Aum Hari Aum shrim shree Sai Venkateswara  shrim Om Shree Sai Rama hreem namah Shivaya  Namo Namah Aum Aim Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat Swaha Aum Aim Aum

  Offline praspai

  • Member
  • Posts: 11366
  • Blessings 10
  Re: Maha Mrutunjay Mantra Chanting
  « Reply #3958 on: September 06, 2017, 01:56:07 AM »
 • Publish
 • Om Trayambakam Yajaamahe
  Sugandhim Pushtivardhanam
  Urvaarukamiva Bandhanaan
  Mrityor Muksheeya Maamritaat

  OM SRI SAI RAM

  Offline kamp_kamp

  • Member
  • Posts: 1144
  • Blessings 6
  Re: Maha Mrutunjay Mantra Chanting
  « Reply #3959 on: September 06, 2017, 02:16:30 PM »
 • Publish
 • OM TRAYAMBAKAM YAJAAMAHE
  SUGANDHIM PUSHTIVARDHANAM
  URVAA-RUKAMIVA BANDHANAAN
  MRITYOR MUKSHEEYA MAAMRITAAT

  OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM

  OM TRAYAMBAKAM YAJAAMAHE
  SUGANDHIM PUSHTIVARDHANAM
  URVAARUKAMIVA BANDHANAAN
  MRITYOR MUKSHEEYA MAAMRITAAT

  OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM

  OM TRAYAMBAKAM YAJAAMAHE
  SUGANDHIM PUSHTIVARDHANAM
  URVAARUKAMIVA BANDHANAAN
  MRITYOR MUKSHEEYA MAAMRITAAT

  OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM


  Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum
  gam glaum aim hrim krim sam Sarvanbhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim Aum Hari Aum shrim shree Sai Venkateswara  shrim Om Shree Sai Rama hreem namah Shivaya  Namo Namah Aum Aim Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat Swaha Aum Aim Aum

   


  Facebook Comments