Join Sai Baba Announcement List


DOWNLOAD SAMARPAN - Nov 2018

Author Topic: Maha Mrutunjay Mantra Chanting  (Read 208861 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Online shova

 • Member
 • Posts: 14504
 • Blessings 14
 • MY BABY SAIMA
Re: Maha Mrutunjay Mantra Chanting
« Reply #4020 on: November 02, 2017, 05:10:59 AM »
 • Publish

 • Om Trayambakam Yajaamahe
  Sugandhim Pushtivardhanam
  Urvaarukamiva Bandhanaan
  Mrityor Muksheeya Maamritaat

  OM SRI SAI RAM

  Offline praspai

  • Member
  • Posts: 11431
  • Blessings 10
  Re: Maha Mrutunjay Mantra Chanting
  « Reply #4021 on: November 02, 2017, 11:53:49 PM »
 • Publish
 • Om Trayambakam Yajaamahe
  Sugandhim Pushtivardhanam
  Urvaarukamiva Bandhanaan
  Mrityor Muksheeya Maamritaat

  OM SRI SAI RAM

  Offline praspai

  • Member
  • Posts: 11431
  • Blessings 10
  Re: Maha Mrutunjay Mantra Chanting
  « Reply #4022 on: November 04, 2017, 02:31:18 AM »
 • Publish
 • Om Trayambakam Yajaamahe
  Sugandhim Pushtivardhanam
  Urvaarukamiva Bandhanaan
  Mrityor Muksheeya Maamritaat

  OM SRI SAI RAM

  Offline praspai

  • Member
  • Posts: 11431
  • Blessings 10
  Re: Maha Mrutunjay Mantra Chanting
  « Reply #4023 on: November 05, 2017, 06:54:57 AM »
 • Publish
 • Om Trayambakam Yajaamahe
  Sugandhim Pushtivardhanam
  Urvaarukamiva Bandhanaan
  Mrityor Muksheeya Maamritaat

  OM SRI SAI RAM

  Offline praspai

  • Member
  • Posts: 11431
  • Blessings 10
  Re: Maha Mrutunjay Mantra Chanting
  « Reply #4024 on: November 06, 2017, 12:52:29 AM »
 • Publish
 • Om Trayambakam Yajaamahe
  Sugandhim Pushtivardhanam
  Urvaarukamiva Bandhanaan
  Mrityor Muksheeya Maamritaat

  OM SRI SAI RAM

  Offline praspai

  • Member
  • Posts: 11431
  • Blessings 10
  Re: Maha Mrutunjay Mantra Chanting
  « Reply #4025 on: November 06, 2017, 11:38:29 PM »
 • Publish
 • Om Trayambakam Yajaamahe
  Sugandhim Pushtivardhanam
  Urvaarukamiva Bandhanaan
  Mrityor Muksheeya Maamritaat

  OM SRI SAI RAM

  Offline praspai

  • Member
  • Posts: 11431
  • Blessings 10
  Re: Maha Mrutunjay Mantra Chanting
  « Reply #4026 on: November 07, 2017, 11:14:53 PM »
 • Publish
 • Om Trayambakam Yajaamahe
  Sugandhim Pushtivardhanam
  Urvaarukamiva Bandhanaan
  Mrityor Muksheeya Maamritaat

  OM SRI SAI RAM

  Offline kamp_kamp

  • Member
  • Posts: 1147
  • Blessings 6
  Re: Maha Mrutunjay Mantra Chanting
  « Reply #4027 on: November 08, 2017, 02:35:34 PM »
 • Publish
 • OM  TRAYAMBAKAM YAJAAMAHE SUGANDHIM PUSHTIVARDHANAM URVAARUKAMIVA BANDHANAAN MRITYOR MUKSHEEYA MAAMRITAAT

  OM TRAYAMBAKAM YAJAAMAHE SUGANDHIM PUSHTIVARDHANAM URVAARUKAMIVA BANDHANAAN MRITYOR MUKSHEEYA MAAMRITAAT

  OM TRAYAMBAKAM YAJAAMAHE SUGANDHIM PUSHTIVARDHANAM URVAARUKAMIVA BANDHANAAN MRITYOR MUKSHEEYA MAAMRITAAT

  OM SHREEM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
  OM SHREEM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
  OM SHREEM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
  Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum
  gam glaum aim hrim krim sam Sarvanbhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim Aum Hari Aum shrim shree Sai Venkateswara  shrim Om Shree Sai Rama hreem namah Shivaya  Namo Namah Aum Aim Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat Swaha Aum Aim Aum

  Online shova

  • Member
  • Posts: 14504
  • Blessings 14
  • MY BABY SAIMA
  Re: Maha Mrutunjay Mantra Chanting
  « Reply #4028 on: November 08, 2017, 08:55:06 PM »
 • Publish
 • Om trayambakam yajamahi
  Sugandiham pusti vardhanam
  Urvaarukamiva bandhanam
  Mrityor muksheeya maamritaat
  Jai sai ram

  Offline praspai

  • Member
  • Posts: 11431
  • Blessings 10
  Re: Maha Mrutunjay Mantra Chanting
  « Reply #4029 on: November 08, 2017, 11:28:32 PM »
 • Publish
 • Om Trayambakam Yajaamahe
  Sugandhim Pushtivardhanam
  Urvaarukamiva Bandhanaan
  Mrityor Muksheeya Maamritaat

  OM SRI SAI RAM

  Offline praspai

  • Member
  • Posts: 11431
  • Blessings 10
  Re: Maha Mrutunjay Mantra Chanting
  « Reply #4030 on: November 09, 2017, 11:23:22 PM »
 • Publish
 • Om Trayambakam Yajaamahe
  Sugandhim Pushtivardhanam
  Urvaarukamiva Bandhanaan
  Mrityor Muksheeya Maamritaat

  OM SRI SAI RAM

  Offline praspai

  • Member
  • Posts: 11431
  • Blessings 10
  Re: Maha Mrutunjay Mantra Chanting
  « Reply #4031 on: November 11, 2017, 03:47:27 AM »
 • Publish
 • Om Trayambakam Yajaamahe
  Sugandhim Pushtivardhanam
  Urvaarukamiva Bandhanaan
  Mrityor Muksheeya Maamritaat

  OM SRI SAI RAM

  Offline praspai

  • Member
  • Posts: 11431
  • Blessings 10
  Re: Maha Mrutunjay Mantra Chanting
  « Reply #4032 on: November 12, 2017, 11:14:51 PM »
 • Publish
 • Om Trayambakam Yajaamahe
  Sugandhim Pushtivardhanam
  Urvaarukamiva Bandhanaan
  Mrityor Muksheeya Maamritaat

  OM SRI SAI RAM

  Offline kamp_kamp

  • Member
  • Posts: 1147
  • Blessings 6
  Re: Maha Mrutunjay Mantra Chanting
  « Reply #4033 on: November 13, 2017, 02:34:41 AM »
 • Publish
 • OM TRAYAMBAKAM YAJAAMAHE SUGANDHIM PUSHTIVARDHANAM URVAARUKAMIVA BANDHANAAN MRITYOR MUKSHEEYA MAAMRITAAT

  OM TRAYAMBAKAM YAJAAMAHE SUGANDHIM PUSHTIVARDHANAM URVAARUKAMIVA BANDHANAAN MRITYOR MUKSHEEYA MAAMRITAAT

  OM TRAYAMBAKAM YAJAAMAHE SUGANDHIM PUSHTIVARDHANAM URVAARUKAMIVA BANDHANAAN MRITYOR MUKSHEEYA MAAMRITAAT

  OM SHREEM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA SHIVAYAA NAMAH OM AIM AUM HUM HANUMATE BAM BHAIRAVA NAMO NAMAHA AUM
  Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum
  gam glaum aim hrim krim sam Sarvanbhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim Aum Hari Aum shrim shree Sai Venkateswara  shrim Om Shree Sai Rama hreem namah Shivaya  Namo Namah Aum Aim Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat Swaha Aum Aim Aum

  Offline praspai

  • Member
  • Posts: 11431
  • Blessings 10
  Re: Maha Mrutunjay Mantra Chanting
  « Reply #4034 on: November 13, 2017, 11:04:09 PM »
 • Publish
 • Om Trayambakam Yajaamahe
  Sugandhim Pushtivardhanam
  Urvaarukamiva Bandhanaan
  Mrityor Muksheeya Maamritaat

  OM SRI SAI RAM

   


  Facebook Comments