Join Sai Baba Announcement List


DOWNLOAD SAMARPAN - Nov 2018

Author Topic: Maha Mrutunjay Mantra Chanting  (Read 214905 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Offline Satish

 • Member
 • Posts: 599
 • Blessings 1
  • Sai Baba
Re: Maha Mrutunjay Mantra Chanting
« Reply #4245 on: January 22, 2019, 05:25:47 AM »
 • Publish
 • Om trayambakam yajamahe
  sugandhim pushtivardhanam
  urvarukamiva bandhanaan
  mrutyurmukshiya maamrutaat!

  Om namah Shivaaya!
  Namah parvati pataye har har mahadeva!

  Offline Satish

  • Member
  • Posts: 599
  • Blessings 1
   • Sai Baba
  Re: Maha Mrutunjay Mantra Chanting
  « Reply #4246 on: January 23, 2019, 02:31:13 AM »
 • Publish
 • Om trayambakam yajamahe
  Sugandhim pushtivardhanam
  urvarukamiva bandhanaan
  mrutyurmukshiya maamrutaat

  Om namah Shivaaya!

  Om namah Parvati pataye har har mahadeva!

  Offline Satish

  • Member
  • Posts: 599
  • Blessings 1
   • Sai Baba
  Re: Maha Mrutunjay Mantra Chanting
  « Reply #4247 on: January 30, 2019, 10:34:29 AM »
 • Publish
 • Om trayambakam yajamahe
  sugandhim pushtivardhanam
  urvarukamiva bandhanaan
  mrutyurmukshiya maamrutaat!

  Om namah Shivaaya
  Om namah Shivaaya
  Om namah Shivaaya

  Har Har mahadeva! Om Namah Parvati pataye, har har mahadeva!

  Offline Satish

  • Member
  • Posts: 599
  • Blessings 1
   • Sai Baba
  Re: Maha Mrutunjay Mantra Chanting
  « Reply #4248 on: January 31, 2019, 10:43:04 AM »
 • Publish
 • Om trayambakam yajamahe
  sugandhim pushtivardhanam
  urvarukamiva bandhanaan
  mrutyurmukshiya maamrutaat!!

  Om Namah Shivaaya
  OM namah parvati pataye har har mahadeva!!


  Offline Satish

  • Member
  • Posts: 599
  • Blessings 1
   • Sai Baba
  Re: Maha Mrutunjay Mantra Chanting
  « Reply #4249 on: February 12, 2019, 05:13:36 AM »
 • Publish
 • Om tryambakam yajamahe
  Sugandhim pushtivardhanam
  Urvarukamiva bandhanaan
  mrutyurmukshiya maamrutaat!!

  Om Namah Shivaaya
  OM namah parvati pataye har har mahadeva!!

  Offline Satish

  • Member
  • Posts: 599
  • Blessings 1
   • Sai Baba
  Re: Maha Mrutunjay Mantra Chanting
  « Reply #4250 on: February 14, 2019, 07:15:17 AM »
 • Publish
 • Om trayambakam yajamahe
  Sugandhim pushtivardhanam
  urvarukamiva bandhanaan
  mrutyurmukshiya maamrutaat!

  Om namah Shivaaya
  Om har har mahadeva!

  Offline Satish

  • Member
  • Posts: 599
  • Blessings 1
   • Sai Baba
  Re: Maha Mrutunjay Mantra Chanting
  « Reply #4251 on: February 21, 2019, 01:44:29 AM »
 • Publish
 • Om trayambakam yajamahe
  sugandhim pushtivardhanam
  urvarukamiva bandhanaan
  mrutyurmukshiya maamrutaat!

  Om namah Shivaaya
  Om namah Shivaaya
  Om namah Shivaaya

  OM namah Parvati pataye, har har mahadeva!

  Offline Satish

  • Member
  • Posts: 599
  • Blessings 1
   • Sai Baba
  Re: Maha Mrutunjay Mantra Chanting
  « Reply #4252 on: March 04, 2019, 05:11:58 AM »
 • Publish
 • Om trayambakam yajamahe
  Sugandhim pushtivardhanam
  Urvarukamiva Bandhanaan
  Mrutyurmukshiya maamrutaat

  Om namah Shivaaya
  Om namah Shivaaya
  Om namah Shivaaya

  Har har mahadeva
  Har har Mahadeva
  har har mahadeva!

  Offline Satish

  • Member
  • Posts: 599
  • Blessings 1
   • Sai Baba
  Re: Maha Mrutunjay Mantra Chanting
  « Reply #4253 on: March 13, 2019, 06:50:48 AM »
 • Publish
 • Om trayambakam yajamahe
  sugandhim pushtivardhanam
  urvarukamiva bandhanaan
  mrutyurmukshiya maamrutaat!

  Om namah shivaaya! Om har har mahadev!

  Online kamp_kamp

  • Member
  • Posts: 1369
  • Blessings 6
  Re: Maha Mrutunjay Mantra Chanting
  « Reply #4254 on: March 14, 2019, 01:24:16 AM »
 • Publish
 • OM TRAYAMBAKAM YAJAMAHE
  SUGANDHIM PUSHTIVARDHANAM
  URVARUKAMIVA BANDHANAAN
  MRUTYURMUKSHIYA MAAMRUTAAT

  OM SHREE GURU SAI RAJA RAMA AUM
  OM SHREE GURU SAI RAJA RAMA AUM
  OM SHREE GURU SAI RAJA RAMA AUM
  Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum
  gam glaum aim hrim krim sam Sarvanbhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim Aum Hari Aum shrim shree Sai Venkateswara  shrim Om Shree Sai Rama hreem namah Shivaya  Namo Namah Aum Aim Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat Swaha Aum Aim Aum

  Offline Satish

  • Member
  • Posts: 599
  • Blessings 1
   • Sai Baba
  Re: Maha Mrutunjay Mantra Chanting
  « Reply #4255 on: March 21, 2019, 02:01:05 AM »
 • Publish
 • Om Trayambakam yajamahe
  Sugandhim pushtivardhanam
  urvarukamiva bandhanaan
  mrutyurmukshiya maamrutaat!

  Om namah Shivaaya! Om har har mahadeva!

  Offline Satish

  • Member
  • Posts: 599
  • Blessings 1
   • Sai Baba
  Re: Maha Mrutunjay Mantra Chanting
  « Reply #4256 on: April 02, 2019, 02:54:02 AM »
 • Publish
 • Om trayambakam yajamahe
  sugandhim pushtivardhanam
  Urvarukamiva bandhanaan
  mrutyurmukshiya maamrutaat||

  Om namah Shivaaya
  Om namah Shivaaya
  Om namah Shivaaya

  Om har har mahadeva
  Om har har mahadeva
  OM har har mahadeva ||

  Offline Satish

  • Member
  • Posts: 599
  • Blessings 1
   • Sai Baba
  Re: Maha Mrutunjay Mantra Chanting
  « Reply #4257 on: April 04, 2019, 06:39:40 AM »
 • Publish
 • Om trayambakam yajamahe
  Sugandhim pushtivardhanam
  Urvarukamiva Bandhanaan
  Mrutyurmukshiya maamrutaat||

  Om namah Shivaaya
  Om namah Shivaaya
  Om namah Shivaaya

  Har Har mahadeva
  Har har mahadeva
  Har har mahadeva||

  Offline Satish

  • Member
  • Posts: 599
  • Blessings 1
   • Sai Baba
  Re: Maha Mrutunjay Mantra Chanting
  « Reply #4258 on: April 05, 2019, 01:55:57 AM »
 • Publish
 • om trayambakam yajamahe
  sugandhim pushtivardhanam
  urvarukamiva bandhananaan
  mrutyurmukshiya maamrutaat||

  Om namah Shivaaya
  Om namah Shivaaya
  Om namah Shivaaya
  Om namah Shivaaya
  Om namah Shivaaya
  Om namah Shivaaya
  Om namah Shivaaya
  Om namah Shivaaya
  Om namah Shivaaya

  Om har har mahadeva
  Om har har mahadeva
  Om har har mahadeva||

  Offline Satish

  • Member
  • Posts: 599
  • Blessings 1
   • Sai Baba
  Re: Maha Mrutunjay Mantra Chanting
  « Reply #4259 on: April 10, 2019, 03:30:59 AM »
 • Publish
 • Om trayambakam yajamahe
  sugandhim pushtivardhanam
  urvarukamiva bandhanaan
  mrutyurmukshiya maamrutaat||

  Om namah Shivaaya
  Om namah Shivaaya
  Om namah Shivaaya

   


  Facebook Comments