Join Sai Baba Announcement List

DOWNLOAD SAMARPAN - APRIL 2016
Author Topic: Prayers for ALL DEITIES  (Read 162728 times)

0 Members and 6 Guests are viewing this topic.

Online kamp_kamp

  • Member
  • Posts: 1011
  • Blessings 6
Re: Prayers for ALL DEITIES
« Reply #3465 on: September 07, 2017, 06:36:43 AM »
  • Publish
  • OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
    OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
    OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
    Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum
    gam glaum aim hrim krim sam Sarvanbhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim Aum Hari Aum shrim shree Sai Venkateswara  shrim Om Shree Sai Rama hreem namah Shivaya  Namo Namah Aum Aim Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat Swaha Aum Aim Aum

    Online praspai

    • Member
    • Posts: 9971
    • Blessings 10
    Re: Prayers for ALL DEITIES
    « Reply #3466 on: September 08, 2017, 04:39:39 AM »
  • Publish
  • Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Tryambake Devi Narayani Namostute

    Nilanjana Samabhasam Raviputram Yamagrajam
    Chaya Martanda Sambhutam Tam Namami Shanaishcharam

    Om Sham Shanishcharaye Namaha
    Om Sham Shanishcharaye Namaha
    Om Sham Shanishcharaye Namaha
    Om Sham Shanishcharaye Namaha
    Om Sham Shanishcharaye Namaha
    Om Sham Shanishcharaye Namaha
    Om Sham Shanishcharaye Namaha

    Himakunda mrinalabham
    Daityanam Paramam Gurum
    Sarvashastra pravaktharam
    Bharghavam pranamamyaham

    Sri Rama Rama Rameti, Rame Rame Manorame
    Sahasranama tattulyam, Rama Nama Varanane

    Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
    Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

    Om Hum Hunumathe Namaha

    Om Gam Ganapataye Karyasiddhi kuru kuru swaha

    Om Gopalaya Uttara Dwajaya Namaha

    Om Namo Nareyanaya Namaha

    OM SRI SAI RAM

    Online kamp_kamp

    • Member
    • Posts: 1011
    • Blessings 6
    Re: Prayers for ALL DEITIES
    « Reply #3467 on: September 08, 2017, 11:14:07 AM »
  • Publish
  • OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
    OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
    OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
    Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum
    gam glaum aim hrim krim sam Sarvanbhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim Aum Hari Aum shrim shree Sai Venkateswara  shrim Om Shree Sai Rama hreem namah Shivaya  Namo Namah Aum Aim Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat Swaha Aum Aim Aum

    Online kamp_kamp

    • Member
    • Posts: 1011
    • Blessings 6
    Re: Prayers for ALL DEITIES
    « Reply #3468 on: September 09, 2017, 02:37:15 PM »
  • Publish
  • OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
    OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
    OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM

    Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum
    gam glaum aim hrim krim sam Sarvanbhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim Aum Hari Aum shrim shree Sai Venkateswara  shrim Om Shree Sai Rama hreem namah Shivaya  Namo Namah Aum Aim Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat Swaha Aum Aim Aum

    Online kamp_kamp

    • Member
    • Posts: 1011
    • Blessings 6
    Re: Prayers for ALL DEITIES
    « Reply #3469 on: September 10, 2017, 07:54:55 AM »
  • Publish
  • OM SRI SAI RAMA
    OM SRI SAI RAMA
    OM SRI SAI RAMA


    OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
    Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum
    gam glaum aim hrim krim sam Sarvanbhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim Aum Hari Aum shrim shree Sai Venkateswara  shrim Om Shree Sai Rama hreem namah Shivaya  Namo Namah Aum Aim Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat Swaha Aum Aim Aum

    Online praspai

    • Member
    • Posts: 9971
    • Blessings 10
    Re: Prayers for ALL DEITIES
    « Reply #3470 on: September 11, 2017, 01:13:02 AM »
  • Publish
  • Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Tryambake Devi Narayani Namostute

    Nilanjana Samabhasam Raviputram Yamagrajam
    Chaya Martanda Sambhutam Tam Namami Shanaishcharam

    Om Sham Shanishcharaye Namaha
    Om Sham Shanishcharaye Namaha
    Om Sham Shanishcharaye Namaha
    Om Sham Shanishcharaye Namaha
    Om Sham Shanishcharaye Namaha
    Om Sham Shanishcharaye Namaha
    Om Sham Shanishcharaye Namaha

    Himakunda mrinalabham
    Daityanam Paramam Gurum
    Sarvashastra pravaktharam
    Bharghavam pranamamyaham

    Sri Rama Rama Rameti, Rame Rame Manorame
    Sahasranama tattulyam, Rama Nama Varanane

    Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
    Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

    Om Hum Hunumathe Namaha

    Om Gam Ganapataye Karyasiddhi kuru kuru swaha

    Om Gopalaya Uttara Dwajaya Namaha

    Om Namo Nareyanaya Namaha

    OM SRI SAI RAM

    Online kamp_kamp

    • Member
    • Posts: 1011
    • Blessings 6
    Re: Prayers for ALL DEITIES
    « Reply #3471 on: September 11, 2017, 08:19:46 AM »
  • Publish
  • OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
    OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
    OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
    Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum
    gam glaum aim hrim krim sam Sarvanbhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim Aum Hari Aum shrim shree Sai Venkateswara  shrim Om Shree Sai Rama hreem namah Shivaya  Namo Namah Aum Aim Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat Swaha Aum Aim Aum

    Online praspai

    • Member
    • Posts: 9971
    • Blessings 10
    Re: Prayers for ALL DEITIES
    « Reply #3472 on: September 12, 2017, 12:15:08 AM »
  • Publish
  • Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Tryambake Devi Narayani Namostute

    Nilanjana Samabhasam Raviputram Yamagrajam
    Chaya Martanda Sambhutam Tam Namami Shanaishcharam

    Om Sham Shanishcharaye Namaha
    Om Sham Shanishcharaye Namaha
    Om Sham Shanishcharaye Namaha
    Om Sham Shanishcharaye Namaha
    Om Sham Shanishcharaye Namaha
    Om Sham Shanishcharaye Namaha
    Om Sham Shanishcharaye Namaha

    Himakunda mrinalabham
    Daityanam Paramam Gurum
    Sarvashastra pravaktharam
    Bharghavam pranamamyaham

    Sri Rama Rama Rameti, Rame Rame Manorame
    Sahasranama tattulyam, Rama Nama Varanane

    Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
    Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

    Om Hum Hunumathe Namaha

    Om Gam Ganapataye Karyasiddhi kuru kuru swaha

    Om Gopalaya Uttara Dwajaya Namaha

    Om Namo Nareyanaya Namaha

    OM SRI SAI RAM

    Online kamp_kamp

    • Member
    • Posts: 1011
    • Blessings 6
    Re: Prayers for ALL DEITIES
    « Reply #3473 on: September 12, 2017, 01:49:26 PM »
  • Publish


  • OM SRI SAI RAMA
    OM SRI SAI RAMA
    OM SRI SAI RAMA
    AUM SHREE SAI RAMA
    AUM SHREE SAI RAMA
    AUM SHREE SAI RAMA

    OM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
    Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum
    gam glaum aim hrim krim sam Sarvanbhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim Aum Hari Aum shrim shree Sai Venkateswara  shrim Om Shree Sai Rama hreem namah Shivaya  Namo Namah Aum Aim Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat Swaha Aum Aim Aum

    Online praspai

    • Member
    • Posts: 9971
    • Blessings 10
    Re: Prayers for ALL DEITIES
    « Reply #3474 on: September 13, 2017, 02:03:39 AM »
  • Publish
  • Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Tryambake Devi Narayani Namostute

    Nilanjana Samabhasam Raviputram Yamagrajam
    Chaya Martanda Sambhutam Tam Namami Shanaishcharam

    Om Sham Shanishcharaye Namaha
    Om Sham Shanishcharaye Namaha
    Om Sham Shanishcharaye Namaha
    Om Sham Shanishcharaye Namaha
    Om Sham Shanishcharaye Namaha
    Om Sham Shanishcharaye Namaha
    Om Sham Shanishcharaye Namaha

    Himakunda mrinalabham
    Daityanam Paramam Gurum
    Sarvashastra pravaktharam
    Bharghavam pranamamyaham

    Sri Rama Rama Rameti, Rame Rame Manorame
    Sahasranama tattulyam, Rama Nama Varanane

    Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
    Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

    Om Hum Hunumathe Namaha

    Om Gam Ganapataye Karyasiddhi kuru kuru swaha

    Om Gopalaya Uttara Dwajaya Namaha

    Om Namo Nareyanaya Namaha

    OM SRI SAI RAM

    Online kamp_kamp

    • Member
    • Posts: 1011
    • Blessings 6
    Re: Prayers for ALL DEITIES
    « Reply #3475 on: September 13, 2017, 02:02:47 PM »
  • Publish
  • OM SHREEM SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
    OM SHREEM SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
    OM SHREEM SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
    Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum
    gam glaum aim hrim krim sam Sarvanbhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim Aum Hari Aum shrim shree Sai Venkateswara  shrim Om Shree Sai Rama hreem namah Shivaya  Namo Namah Aum Aim Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat Swaha Aum Aim Aum

    Online praspai

    • Member
    • Posts: 9971
    • Blessings 10
    Re: Prayers for ALL DEITIES
    « Reply #3476 on: September 15, 2017, 12:06:47 AM »
  • Publish
  • Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Tryambake Devi Narayani Namostute

    Nilanjana Samabhasam Raviputram Yamagrajam
    Chaya Martanda Sambhutam Tam Namami Shanaishcharam

    Om Sham Shanishcharaye Namaha
    Om Sham Shanishcharaye Namaha
    Om Sham Shanishcharaye Namaha
    Om Sham Shanishcharaye Namaha
    Om Sham Shanishcharaye Namaha
    Om Sham Shanishcharaye Namaha
    Om Sham Shanishcharaye Namaha

    Himakunda mrinalabham
    Daityanam Paramam Gurum
    Sarvashastra pravaktharam
    Bharghavam pranamamyaham

    Sri Rama Rama Rameti, Rame Rame Manorame
    Sahasranama tattulyam, Rama Nama Varanane

    Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
    Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

    Om Hum Hunumathe Namaha

    Om Gam Ganapataye Karyasiddhi kuru kuru swaha

    Om Gopalaya Uttara Dwajaya Namaha

    Om Namo Nareyanaya Namaha

    OM SRI SAI RAM

    Online kamp_kamp

    • Member
    • Posts: 1011
    • Blessings 6
    Re: Prayers for ALL DEITIES
    « Reply #3477 on: September 15, 2017, 09:20:18 AM »
  • Publish
  • OM SHREEM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
    OM SHREEM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
    OM SHREEM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM
    Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum
    gam glaum aim hrim krim sam Sarvanbhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim Aum Hari Aum shrim shree Sai Venkateswara  shrim Om Shree Sai Rama hreem namah Shivaya  Namo Namah Aum Aim Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat Swaha Aum Aim Aum

    Online praspai

    • Member
    • Posts: 9971
    • Blessings 10
    Re: Prayers for ALL DEITIES
    « Reply #3478 on: September 17, 2017, 10:34:32 AM »
  • Publish
  • Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Tryambake Devi Narayani Namostute

    Nilanjana Samabhasam Raviputram Yamagrajam
    Chaya Martanda Sambhutam Tam Namami Shanaishcharam

    Om Sham Shanishcharaye Namaha
    Om Sham Shanishcharaye Namaha
    Om Sham Shanishcharaye Namaha
    Om Sham Shanishcharaye Namaha
    Om Sham Shanishcharaye Namaha
    Om Sham Shanishcharaye Namaha
    Om Sham Shanishcharaye Namaha

    Himakunda mrinalabham
    Daityanam Paramam Gurum
    Sarvashastra pravaktharam
    Bharghavam pranamamyaham

    Sri Rama Rama Rameti, Rame Rame Manorame
    Sahasranama tattulyam, Rama Nama Varanane

    Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
    Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

    Om Hum Hunumathe Namaha

    Om Gam Ganapataye Karyasiddhi kuru kuru swaha

    Om Gopalaya Uttara Dwajaya Namaha

    Om Namo Nareyanaya Namaha

    OM SRI SAI RAM

    Online praspai

    • Member
    • Posts: 9971
    • Blessings 10
    Re: Prayers for ALL DEITIES
    « Reply #3479 on: September 18, 2017, 04:39:39 AM »
  • Publish
  • Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Tryambake Devi Narayani Namostute

    Nilanjana Samabhasam Raviputram Yamagrajam
    Chaya Martanda Sambhutam Tam Namami Shanaishcharam

    Om Sham Shanishcharaye Namaha
    Om Sham Shanishcharaye Namaha
    Om Sham Shanishcharaye Namaha
    Om Sham Shanishcharaye Namaha
    Om Sham Shanishcharaye Namaha
    Om Sham Shanishcharaye Namaha
    Om Sham Shanishcharaye Namaha

    Himakunda mrinalabham
    Daityanam Paramam Gurum
    Sarvashastra pravaktharam
    Bharghavam pranamamyaham

    Sri Rama Rama Rameti, Rame Rame Manorame
    Sahasranama tattulyam, Rama Nama Varanane

    Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
    Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

    Om Hum Hunumathe Namaha

    Om Gam Ganapataye Karyasiddhi kuru kuru swaha

    Om Gopalaya Uttara Dwajaya Namaha

    Om Namo Nareyanaya Namaha

    OM SRI SAI RAM

     


    Facebook Comments