DwarkaMai - Sai Baba Forum

Prayers Section => Sai Baba Prayers and Naam Jaap => Topic started by: SS91 on December 15, 2004, 08:32:07 AM

Title: Sainatha Kashta Nivarana Stotram
Post by: SS91 on December 15, 2004, 08:32:07 AM
Sainatha Kashta Nivarana Stotram

Prathamam Sainathaya

Dwithiyam Dwarakamayiney

Thritheeyakam Theertharajaya

Chathurthakam Bhaktavatsaley

Panchamam Paramatmaaya

Shashtamam Shirdivasaya

Saptamam Sadgurunathaya

Ashtamam Anandathaya

Navamam Nidaarmbaraaya

Dashamam Dattaavatharithiney

Ethani Dasha namani

Trisandyam Yaha Patenneraha

Sarva Kashto Bhayanmukto Sainatha Guru Kripa

 

Om Shanti.. Shanti.. Shantihi...


Om Sri Satchidanda Sadguru Sainath Maharaj Ki Jai !!!


om sai sri sai jaya jaya sai