Join Sai Baba Announcement List

DOWNLOAD SAMARPAN - APRIL 2016
Author Topic: Akhanda Sai Naam Japa - 1,00,000 times  (Read 2491686 times)

0 Members and 19 Guests are viewing this topic.

Offline shova

 • Member
 • Posts: 14494
 • Blessings 14
 • MY BABY SAIMA
Re: Akhanda Sai Naam Japa - 1,00,000 times
« Reply #65835 on: Yesterday at 12:58:42 PM »
 • Publish
 • Om sai namo namaha
  Shree sai namo namaha
  Jai jai sai namo namaha
  Sadguru sai namo namaha
  Jai sai Ram

  Online kamp_kamp

  • Member
  • Posts: 1147
  • Blessings 6
  Re: Akhanda Sai Naam Japa - 1,00,000 times
  « Reply #65836 on: Today at 02:07:04 AM »
 • Publish
 • OM SHRI SAI RAMA
  OM SHRI SAI RAMA
  OM SHRI SAI RAMA

  OM SHRI SAI RAMA
  OM SHRI SAI RAMA
  OM SHRI SAI RAMA

  OM SHRI SAI RAMA
  OM SHRI SAI RAMA
  OM SHRI SAI RAMA
  Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum
  gam glaum aim hrim krim sam Sarvanbhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim Aum Hari Aum shrim shree Sai Venkateswara  shrim Om Shree Sai Rama hreem namah Shivaya  Namo Namah Aum Aim Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat Swaha Aum Aim Aum

  Online Satish

  • Member
  • Posts: 411
  • Blessings 1
   • Sai Baba
  Re: Akhanda Sai Naam Japa - 1,00,000 times
  « Reply #65837 on: Today at 03:08:26 AM »
 • Publish
 • omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam

  Offline sairuby

  • Member
  • Posts: 2153
  • Blessings 3
  Re: Akhanda Sai Naam Japa - 1,00,000 times
  « Reply #65838 on: Today at 03:51:55 AM »
 • Publish
 • OM SAI RAM

  Online praspai

  • Member
  • Posts: 11401
  • Blessings 10
  Re: Akhanda Sai Naam Japa - 1,00,000 times
  « Reply #65839 on: Today at 06:08:20 AM »
 • Publish
 • OM SRI SAI RAM

  Online Satish

  • Member
  • Posts: 411
  • Blessings 1
   • Sai Baba
  Re: Akhanda Sai Naam Japa - 1,00,000 times
  « Reply #65840 on: Today at 12:11:48 PM »
 • Publish
 • omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsariam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam

  Shri satchidananda sathguru sainath maharaj ki jai

   


  Facebook Comments