Join Sai Baba Announcement List


DOWNLOAD SAMARPAN - Nov 2018

Author Topic: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI  (Read 13909 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline kamp_kamp

 • Member
 • Posts: 3020
 • Blessings 6
Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
« Reply #30 on: May 08, 2013, 02:58:01 PM »
 • Publish
 • AUM SU-BHUJAYA NAMAH

  AUM DUR-DHARAUA NAMAH

  AUM VAGMINE NAMAH

  AUM MAHENDRAYA NAMAH

  AUM VASUDAYA NAMAH

  AUM VASAVE NAMAH

  AUM NAIKA-RUPAYA NAMAH

  AUM BR*HAD-RUPAYA NAMAH

  AUM SIPI-VISHTAYA NAMAH

  AUM PRAKAS(H)-ANAYA NAMAH


  Om shreem shroum shree sai rama hreem hroum namah shivayaa shivaya namaha Aum aing sai maa hum sah: Om shreem hroum shree dram hreem hroum shree sai rama dattatreya hari govindaya namah shivaya hreem hroum shreem shroum aing sai maa sastha dum durgaye hum sah: hari govindaya namah shivaya hum hanumate bam bhairavaya sham veerbhadraya namo namaha Aum
  Om Bhur Bhuvah Swaha Om Shirdi Vasaya Vidhmahe sat-chit-ananda dheemahi Tanno Sainathaya Prachodayaath  Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum Aing Sai Maa Hum Sah Om Shreem Shraum Sai Maa
  gam  Ganapathi glaum aim hrim krim chamunde vicche sam  Shree Sai Rama Sarvanabhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim  Sai Maa Hum Sah Aum Hari Aum shrim shree Sai Rama  Venkateswara  shrim hreem hroum Guru Sai Dutta RajaRama Om Shree Sai Rama hreem hroum  namah Shivaya Shivayaa Namaha Om Aing Sai Maa Hum Sah : Om  hreem hroum shreem shroum Sai Maa Shastaa Om aing Sai Maa Hum Sah Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat

  Offline kamp_kamp

  • Member
  • Posts: 3020
  • Blessings 6
  Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
  « Reply #31 on: May 09, 2013, 01:49:27 PM »
 • Publish
 • AUM OJAS-TEJO-DYUTI-DHAARYA NAMAH

  AUM PRAKAS(H)-ATMANE NAMAH

  AUM PRATAPANAYA NAMAH

  AUM RIDDHAYA NAMAH

  AUM SPASHT-AKSHARAYA NAMAH

  AUM MANTRAYA NAMAH

  AUM C(H)ANDRA-MSAVE NAMAH

  AUM BHASKARA-DYUTAYE NAMAH

  Om shreem shroum shree sai rama hreem hroum namah shivayaa shivaya namaha Aum aing sai maa hum sah: Om shreem hroum shree dram hreem hroum shree sai rama dattatreya hari govindaya namah shivaya hreem hroum shreem shroum aing sai maa sastha dum durgaye hum sah: hari govindaya namah shivaya hum hanumate bam bhairavaya sham veerbhadraya namo namaha Aum
  Om Bhur Bhuvah Swaha Om Shirdi Vasaya Vidhmahe sat-chit-ananda dheemahi Tanno Sainathaya Prachodayaath  Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum Aing Sai Maa Hum Sah Om Shreem Shraum Sai Maa
  gam  Ganapathi glaum aim hrim krim chamunde vicche sam  Shree Sai Rama Sarvanabhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim  Sai Maa Hum Sah Aum Hari Aum shrim shree Sai Rama  Venkateswara  shrim hreem hroum Guru Sai Dutta RajaRama Om Shree Sai Rama hreem hroum  namah Shivaya Shivayaa Namaha Om Aing Sai Maa Hum Sah : Om  hreem hroum shreem shroum Sai Maa Shastaa Om aing Sai Maa Hum Sah Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat

  Offline kamp_kamp

  • Member
  • Posts: 3020
  • Blessings 6
  Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
  « Reply #32 on: May 10, 2013, 02:10:00 PM »
 • Publish
 • AUM AMRTAMSUD- BHAVAYA NAMAH

  AUM BHANAVE NAMAH

  AUM SASA-BINDAVE NAMAH

  AUM SURESVARAYA NAMAH

  AUM AUSHADHAYA NAMAH

  AUM JAGATAH-SETAVE NAMAH

  AUM SATYA-DHARMA-PARAKRAMAYA NAMAH  Om shreem shroum shree sai rama hreem hroum namah shivayaa shivaya namaha Aum aing sai maa hum sah: Om shreem hroum shree dram hreem hroum shree sai rama dattatreya hari govindaya namah shivaya hreem hroum shreem shroum aing sai maa sastha dum durgaye hum sah: hari govindaya namah shivaya hum hanumate bam bhairavaya sham veerbhadraya namo namaha Aum
  Om Bhur Bhuvah Swaha Om Shirdi Vasaya Vidhmahe sat-chit-ananda dheemahi Tanno Sainathaya Prachodayaath  Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum Aing Sai Maa Hum Sah Om Shreem Shraum Sai Maa
  gam  Ganapathi glaum aim hrim krim chamunde vicche sam  Shree Sai Rama Sarvanabhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim  Sai Maa Hum Sah Aum Hari Aum shrim shree Sai Rama  Venkateswara  shrim hreem hroum Guru Sai Dutta RajaRama Om Shree Sai Rama hreem hroum  namah Shivaya Shivayaa Namaha Om Aing Sai Maa Hum Sah : Om  hreem hroum shreem shroum Sai Maa Shastaa Om aing Sai Maa Hum Sah Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat

  Offline kamp_kamp

  • Member
  • Posts: 3020
  • Blessings 6
  Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
  « Reply #33 on: May 11, 2013, 09:20:39 AM »
 • Publish
 • AUM BHUTA-BHAVYA-BHAVAN-NATHAYA NAMAH

  AUM PAVANAYA NAMAH

  AUM PAVANAYA NAMAH

  AUM ANALAYA NAMAH

  AUM KAMA-GHNE NAMAH

  AUM KAMA-KRTE NAMAH

  AUM KANTAYA NAMAH

  AUM KAMAYA NAMAH

  AUM KAMA-PRADAYA NAMAH

  AUM PRABHAVE NAMAH  Om shreem shroum shree sai rama hreem hroum namah shivayaa shivaya namaha Aum aing sai maa hum sah: Om shreem hroum shree dram hreem hroum shree sai rama dattatreya hari govindaya namah shivaya hreem hroum shreem shroum aing sai maa sastha dum durgaye hum sah: hari govindaya namah shivaya hum hanumate bam bhairavaya sham veerbhadraya namo namaha Aum
  Om Bhur Bhuvah Swaha Om Shirdi Vasaya Vidhmahe sat-chit-ananda dheemahi Tanno Sainathaya Prachodayaath  Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum Aing Sai Maa Hum Sah Om Shreem Shraum Sai Maa
  gam  Ganapathi glaum aim hrim krim chamunde vicche sam  Shree Sai Rama Sarvanabhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim  Sai Maa Hum Sah Aum Hari Aum shrim shree Sai Rama  Venkateswara  shrim hreem hroum Guru Sai Dutta RajaRama Om Shree Sai Rama hreem hroum  namah Shivaya Shivayaa Namaha Om Aing Sai Maa Hum Sah : Om  hreem hroum shreem shroum Sai Maa Shastaa Om aing Sai Maa Hum Sah Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat

  Offline kamp_kamp

  • Member
  • Posts: 3020
  • Blessings 6
  Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
  « Reply #34 on: May 12, 2013, 09:39:38 AM »
 • Publish
 • AUM YUGADI-KRTE NAMAH

  AUM YUGA-VARTAYA NAMAH

  AUM NAIKA-MAYAYA NAMAH

  AUM MAHA-SANAYA  NAMAH

  AUM ADRSYAYA NAMAH

  AUM VYAKTA-RUPAYA NAMAH

  AUM SAHASRA-JITE NAMAH

  AUM ANANTA-JITE NAMAH
  Om shreem shroum shree sai rama hreem hroum namah shivayaa shivaya namaha Aum aing sai maa hum sah: Om shreem hroum shree dram hreem hroum shree sai rama dattatreya hari govindaya namah shivaya hreem hroum shreem shroum aing sai maa sastha dum durgaye hum sah: hari govindaya namah shivaya hum hanumate bam bhairavaya sham veerbhadraya namo namaha Aum
  Om Bhur Bhuvah Swaha Om Shirdi Vasaya Vidhmahe sat-chit-ananda dheemahi Tanno Sainathaya Prachodayaath  Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum Aing Sai Maa Hum Sah Om Shreem Shraum Sai Maa
  gam  Ganapathi glaum aim hrim krim chamunde vicche sam  Shree Sai Rama Sarvanabhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim  Sai Maa Hum Sah Aum Hari Aum shrim shree Sai Rama  Venkateswara  shrim hreem hroum Guru Sai Dutta RajaRama Om Shree Sai Rama hreem hroum  namah Shivaya Shivayaa Namaha Om Aing Sai Maa Hum Sah : Om  hreem hroum shreem shroum Sai Maa Shastaa Om aing Sai Maa Hum Sah Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat

  Offline kamp_kamp

  • Member
  • Posts: 3020
  • Blessings 6
  Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
  « Reply #35 on: May 13, 2013, 09:49:32 AM »
 • Publish
 • AUM ISHTAYA NAMAH

  AUM AVISISHTAYA NAMAH

  AUM SISHTESHTAYA NAMAH

  AUM SIKHANDINE NAMAH

  AUM NAHUSHAYA NAMAH

  AUM VRSHAYA NAMAH

  AUM KRODHA-GHNE NAMAH

  AUM KRODHA-KRTE NAMAH

  AUM KARTRE NAMAH

  AUM VISVA-BAHAVE NAMAH

  AUM MAHI-DHARAYA NAMAH

  Om shreem shroum shree sai rama hreem hroum namah shivayaa shivaya namaha Aum aing sai maa hum sah: Om shreem hroum shree dram hreem hroum shree sai rama dattatreya hari govindaya namah shivaya hreem hroum shreem shroum aing sai maa sastha dum durgaye hum sah: hari govindaya namah shivaya hum hanumate bam bhairavaya sham veerbhadraya namo namaha Aum
  Om Bhur Bhuvah Swaha Om Shirdi Vasaya Vidhmahe sat-chit-ananda dheemahi Tanno Sainathaya Prachodayaath  Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum Aing Sai Maa Hum Sah Om Shreem Shraum Sai Maa
  gam  Ganapathi glaum aim hrim krim chamunde vicche sam  Shree Sai Rama Sarvanabhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim  Sai Maa Hum Sah Aum Hari Aum shrim shree Sai Rama  Venkateswara  shrim hreem hroum Guru Sai Dutta RajaRama Om Shree Sai Rama hreem hroum  namah Shivaya Shivayaa Namaha Om Aing Sai Maa Hum Sah : Om  hreem hroum shreem shroum Sai Maa Shastaa Om aing Sai Maa Hum Sah Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat

  Offline kamp_kamp

  • Member
  • Posts: 3020
  • Blessings 6
  Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
  « Reply #36 on: May 14, 2013, 09:23:48 AM »
 • Publish
 • AUM ACUTAYA NAMAH

  AUM PRATHITAYA NAMAH

  AUM PRANAYA NAMAH

  AUM PRANADAYA NAMAH

  AUM VASAV-ANUJAYA NAMAH

  AUM APAM-NIDHAYE NAMAH

  AUM ADHISHTHANAYA NAMAH

  AUM APRAMATTAYA NAMAH

  AUM PRATISH-THITAYA NAMAH
  Om shreem shroum shree sai rama hreem hroum namah shivayaa shivaya namaha Aum aing sai maa hum sah: Om shreem hroum shree dram hreem hroum shree sai rama dattatreya hari govindaya namah shivaya hreem hroum shreem shroum aing sai maa sastha dum durgaye hum sah: hari govindaya namah shivaya hum hanumate bam bhairavaya sham veerbhadraya namo namaha Aum
  Om Bhur Bhuvah Swaha Om Shirdi Vasaya Vidhmahe sat-chit-ananda dheemahi Tanno Sainathaya Prachodayaath  Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum Aing Sai Maa Hum Sah Om Shreem Shraum Sai Maa
  gam  Ganapathi glaum aim hrim krim chamunde vicche sam  Shree Sai Rama Sarvanabhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim  Sai Maa Hum Sah Aum Hari Aum shrim shree Sai Rama  Venkateswara  shrim hreem hroum Guru Sai Dutta RajaRama Om Shree Sai Rama hreem hroum  namah Shivaya Shivayaa Namaha Om Aing Sai Maa Hum Sah : Om  hreem hroum shreem shroum Sai Maa Shastaa Om aing Sai Maa Hum Sah Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat

  Offline nitin_super

  • Member
  • Posts: 493
  • Blessings 10
  • ॐ साईं राम
  Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
  « Reply #37 on: June 14, 2013, 08:48:07 AM »
 • Publish
 • ऊँ नमो भगवते वासुदेवाय नमः
  -- BABA, Bless all of your devotees. Calling your poor nitin from the valley of sorrow...!

  Offline nitin_super

  • Member
  • Posts: 493
  • Blessings 10
  • ॐ साईं राम
  Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
  « Reply #38 on: June 20, 2013, 08:01:24 AM »
 • Publish
 • ऊँ नमों भगवते वासुदेवाय नमः
  ऊँ नमों भगवते वासुदेवाय नमः
  श्री हरि विष्णु श्री हरि विष्णु
  ऊँ श्री गुरूवेः नमः
  ऊँ श्री गुरूवेः नमः
  ऊँ श्री साईं गुरूवेः नमः
  -- BABA, Bless all of your devotees. Calling your poor nitin from the valley of sorrow...!

  Offline nitin_super

  • Member
  • Posts: 493
  • Blessings 10
  • ॐ साईं राम
  Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
  « Reply #39 on: June 23, 2013, 04:02:04 AM »
 • Publish
 • ऊँ शिरडीवासाय विद्महे, सच्चिदानंदाय धीमही, तन्नो साईं प्रचोदयात ।।
  -- BABA, Bless all of your devotees. Calling your poor nitin from the valley of sorrow...!

  Offline nitin_super

  • Member
  • Posts: 493
  • Blessings 10
  • ॐ साईं राम
  Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
  « Reply #40 on: June 23, 2013, 04:11:05 AM »
 • Publish
 • ऊँ नमों भगवते वासुदेवाय नमः
  श्री हरि विष्णु
  ऊँ श्री लक्ष्मीपति नमः
  ऊँ श्री माधवाय नमः
  ऊँ श्री केशवाय नमः
  -- BABA, Bless all of your devotees. Calling your poor nitin from the valley of sorrow...!

  Offline kamp_kamp

  • Member
  • Posts: 3020
  • Blessings 6
  Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
  « Reply #41 on: August 12, 2013, 08:54:23 AM »
 • Publish
 • AUM ASANKH-YEYAH NAMAH

  AUM APRAMEY(A) -ATMANE NAMAH

  AUM VISISTAYE NAMAH

  AUM SISTAKRT-YE NAMAH

  AUM SUCIH-YE NAMAH

  AUM SIDDHARTH-AYE NAMAH

  AUM SIDDHA-SANKALPAH-AYE NAMAH

  AUM SIDDHI-DAH-AYE NAMAH

  AUM SIDDHI-SADHANAH-AYE NAMAH


  Om shreem shroum shree sai rama hreem hroum namah shivayaa shivaya namaha Aum aing sai maa hum sah: Om shreem hroum shree dram hreem hroum shree sai rama dattatreya hari govindaya namah shivaya hreem hroum shreem shroum aing sai maa sastha dum durgaye hum sah: hari govindaya namah shivaya hum hanumate bam bhairavaya sham veerbhadraya namo namaha Aum
  Om Bhur Bhuvah Swaha Om Shirdi Vasaya Vidhmahe sat-chit-ananda dheemahi Tanno Sainathaya Prachodayaath  Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum Aing Sai Maa Hum Sah Om Shreem Shraum Sai Maa
  gam  Ganapathi glaum aim hrim krim chamunde vicche sam  Shree Sai Rama Sarvanabhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim  Sai Maa Hum Sah Aum Hari Aum shrim shree Sai Rama  Venkateswara  shrim hreem hroum Guru Sai Dutta RajaRama Om Shree Sai Rama hreem hroum  namah Shivaya Shivayaa Namaha Om Aing Sai Maa Hum Sah : Om  hreem hroum shreem shroum Sai Maa Shastaa Om aing Sai Maa Hum Sah Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat

  Offline kamp_kamp

  • Member
  • Posts: 3020
  • Blessings 6
  Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
  « Reply #42 on: August 21, 2013, 11:43:24 PM »
 • Publish
 • AUM VRUSHA-HINEYA NAMAH

  AUM VRUSHA-BHAYA NAMAH

  AUM VISHNAVE NAMAH

  AUM VRUSH-PARVANE NAMAH

  AUM VROSH-ODARAYE NAMAH

  AUM VAR-DHANAYA NAMAH

  AUM VAR-DHAMANAYA NAMAH

  AUM VIVIK-THAAYA NAMAH

  AUM SHRUTHI-SAAGARAYA NAMAH  Om shreem shroum shree sai rama hreem hroum namah shivayaa shivaya namaha Aum aing sai maa hum sah: Om shreem hroum shree dram hreem hroum shree sai rama dattatreya hari govindaya namah shivaya hreem hroum shreem shroum aing sai maa sastha dum durgaye hum sah: hari govindaya namah shivaya hum hanumate bam bhairavaya sham veerbhadraya namo namaha Aum
  Om Bhur Bhuvah Swaha Om Shirdi Vasaya Vidhmahe sat-chit-ananda dheemahi Tanno Sainathaya Prachodayaath  Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum Aing Sai Maa Hum Sah Om Shreem Shraum Sai Maa
  gam  Ganapathi glaum aim hrim krim chamunde vicche sam  Shree Sai Rama Sarvanabhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim  Sai Maa Hum Sah Aum Hari Aum shrim shree Sai Rama  Venkateswara  shrim hreem hroum Guru Sai Dutta RajaRama Om Shree Sai Rama hreem hroum  namah Shivaya Shivayaa Namaha Om Aing Sai Maa Hum Sah : Om  hreem hroum shreem shroum Sai Maa Shastaa Om aing Sai Maa Hum Sah Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat

  Offline nitin_super

  • Member
  • Posts: 493
  • Blessings 10
  • ॐ साईं राम
  Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
  « Reply #43 on: August 22, 2013, 01:01:18 AM »
 • Publish
 • ॐ  नमो भगवते वासुदेवाय नमो नम:
  ॐ हिरण्यगर्भाय अव्यक्तरूपिणे नम:
  ॐ श्री हरि विष्णु नम:
  ॐ श्री लक्ष्मीनारायणे नम:
  ॐ श्री दत्तात्रेय नम:
  -- BABA, Bless all of your devotees. Calling your poor nitin from the valley of sorrow...!

  Offline kamp_kamp

  • Member
  • Posts: 3020
  • Blessings 6
  Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
  « Reply #44 on: August 26, 2013, 05:05:44 AM »
 • Publish
 • AUM SUBHUJAH-AYE NAMAH

  AUM DHUR-DHARAYA NAMAH

  AUM VAGMINE NAMAH

  AUM MAHENDRAYA NAMAH

  AUM VASU-DAYA NAMAH

  AUM VASAVE NAMAH

  AUM NAIKA-RUPAYA NAMAH

  AUM BRIHAD-RUPAYA NAMAH

  AUM SHIPI(COW)-VISHTAYA NAMAH

  AUM PRAKASH-ANAYA NAMAH


  Om shreem shroum shree sai rama hreem hroum namah shivayaa shivaya namaha Aum aing sai maa hum sah: Om shreem hroum shree dram hreem hroum shree sai rama dattatreya hari govindaya namah shivaya hreem hroum shreem shroum aing sai maa sastha dum durgaye hum sah: hari govindaya namah shivaya hum hanumate bam bhairavaya sham veerbhadraya namo namaha Aum
  Om Bhur Bhuvah Swaha Om Shirdi Vasaya Vidhmahe sat-chit-ananda dheemahi Tanno Sainathaya Prachodayaath  Om Hari  Om hrim hraum namah sivaya sivayaa namah aum Aing Sai Maa Hum Sah Om Shreem Shraum Sai Maa
  gam  Ganapathi glaum aim hrim krim chamunde vicche sam  Shree Sai Rama Sarvanabhavaya saum Om Kreem  Bam kleem kalikaye bam Bhairvaya Aum Aim  Sai Maa Hum Sah Aum Hari Aum shrim shree Sai Rama  Venkateswara  shrim hreem hroum Guru Sai Dutta RajaRama Om Shree Sai Rama hreem hroum  namah Shivaya Shivayaa Namaha Om Aing Sai Maa Hum Sah : Om  hreem hroum shreem shroum Sai Maa Shastaa Om aing Sai Maa Hum Sah Aum ham Hanumate Rudramatke Hum phat

   


  Facebook Comments