Join Sai Baba Announcement List

DOWNLOAD SAMARPAN - APRIL 2016
Author Topic: ஸ்ரீ சாயியின் திருவிளையாடல்கள்  (Read 9222 times)

0 Members and 3 Guests are viewing this topic.

Offline ShAivI

 • Members
 • Member
 • *
 • Posts: 11525
 • Blessings 56
 • बाबा मुझे अपने ह्र्दय से लगा लो, अपने पास बुला लो।
ஓம் சாய் ராம்!!!

ஸ்ரீ சாயியின் திருவிளையாடல்கள்

"யார் எப்படி என்னை ஆராதிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு
அதே விதத்தில் நான் கிடைக்கிறேன். விஸ்வாசம் இருக்கும்
இடத்தில நான் விஸ்வாசமாகவே இருப்பேன்.
என்னுடைய மூலசொருபமே விஸ்வாசமாகும்.


- ஷிர்டி சாய்பாபா

ஓம் சாய் ராம், ஸ்ரீ சாய் ராம், ஜெய் ஜெய் சாய் ராம் !!!


You can make the world a better place by simply making yourself a happier person.
If you see someone without a smile, give them one of yours. Here's one to get you started
  :D

Offline ShAivI

 • Members
 • Member
 • *
 • Posts: 11525
 • Blessings 56
 • बाबा मुझे अपने ह्र्दय से लगा लो, अपने पास बुला लो।
ஓம் சாய் ராம்!!!

ஸ்ரீ சாயியின் திருவிளையாடல்கள்

"புண்ணிய கர்மாக்களில் சிரத்தை கொண்டவர்கள் அந்த கர்மாக்களின்
பலனாக பாபாவிடம் வசீகரிக்கப்பட்டு அவரிடம் ஓடி வருகின்றனர்.
அத்தகையோர் பாபாவின் குலம், சாதி பற்றி கவலைபடுவதில்லை.
ஆனால் சிலர் பாபாவினுடைய குலத்தை விவாதிப்பதிலேயே நாட்கள்
கழித்து இம்மையிலும் மறுமைக்கும் பலனடையும் வாய்ப்பை
இழந்துவிடுகின்றனர். ஸ்ரீ சாயியால் ஆகர்ஷிக்கப்படுவது ஒருவனது
ரிணானுபந்தம் அல்லது முன்வினைப்பயனாலேயே. ஆனால்,
ஒருவன் பொறுக்கவொணா வலி அல்லது பெரும் துன்பம் இவற்றால்
அவதிப்படும்போது,பாபா எங்கே பிறந்தார்,எப்படி வளர்ந்தார் என்பவற்றைப்
பற்றி சற்றும் கருதாமல் 'பாபா என்னைக் காத்தருளவேண்டும்' என துள்ளும்
இதயத்துடன் பாபாவை அணுகுகிறான்.அவனுக்கு அத்புதமான பல பலன்கள்
கிட்டிவிட்டவுடன், தனக்கு பாபாவே கடவுள் என்ற ஆழ்ந்த நம்பிக்கை ஏற்பட்டு,
பின்னர் பாபா சட்டபூர்வமாக எந்த குலத்தைச் சார்ந்தவர் என்பது பற்றிய
விவாதங்களில் ஈடுபடுவதில்லை,தன்னை பற்றி பிறர் என்ன எண்ணுகிறார்கள்
என்பது பற்றியும் லட்சியம் செய்வதில்லை.தம்மை முஸ்லீமாக கருதிய
சில இந்துக்களுக்கு பாபாவே சில சமயங்களில்,"நான் ஒரு முஸ்லீம்,
என்னிடம் வராதீர்கள்" என சொல்வதுண்டு.தம்மை சத்குருவாகவும்,
குருதேவனாகவும் மதித்து வந்தவர்களிடம் பாபா,"நான் ஒரு பிராம்மணன்,
எனக்கு தட்சிணை கொடுங்கள்.நான் அமர்ந்திருக்கும் இந்த இடம் ஒரு மசூதி
அல்ல,இது துவாரகாமாயி" எனக் கூறுவார்.அவர் எல்லோருக்கும்
எல்லாமாகவும் இருந்தார்."யே யதா மாம் ப்ரபத்யந்தே, தாம்ஸ்
ததைவ பஜாம் யஹம்" என்பது கீதையின் வாக்கு. 


-பூஜ்யஸ்ரீ நரசிம்ம சுவாமிஜி.

ஓம் சாய் ராம், ஸ்ரீ சாய் ராம், ஜெய் ஜெய் சாய் ராம் !!!You can make the world a better place by simply making yourself a happier person.
If you see someone without a smile, give them one of yours. Here's one to get you started
  :D

Offline ShAivI

 • Members
 • Member
 • *
 • Posts: 11525
 • Blessings 56
 • बाबा मुझे अपने ह्र्दय से लगा लो, अपने पास बुला लो।
ஓம் சாய் ராம்!!!

ஸ்ரீ சாயியின் திருவிளையாடல்கள்

"யாரேனும் ஏதாவது பிச்சை அளிக்கும்படி கேட்டு வந்தால்,
உம்மால் முடிந்த அளவு அளிக்கவும்; அந்த நபர் திருப்தியடையாமல்
இன்னும் அதிகமாகக் கேட்டால், சாந்தமாக இல்லையெனக் கூறவேண்டும்.
அவர் மீது கோபத்தையும், அதிகாரபூர்வமான ஆணவத்தையும்
காண்பிக்காதீர்கள். 


ஷிர்டி சாய்பாபா

ஓம் சாய் ராம், ஸ்ரீ சாய் ராம், ஜெய் ஜெய் சாய் ராம் !!!

You can make the world a better place by simply making yourself a happier person.
If you see someone without a smile, give them one of yours. Here's one to get you started
  :D

Offline ShAivI

 • Members
 • Member
 • *
 • Posts: 11525
 • Blessings 56
 • बाबा मुझे अपने ह्र्दय से लगा लो, अपने पास बुला लो।
ஓம் சாய் ராம்!!!

ஸ்ரீ சாயியின் திருவிளையாடல்கள்

"உனது நம்பிக்கை, பொறுமையின் அளவை நான் சோதித்துக்கொண்டே இருக்கிறேன்.
நீ இன்னும் பக்குவப்படவில்லை.படபடவெனப் பேசுவதையும்,குழப்பமடைவதையும்,
கோபப்படுவதையும்,குறைகூறுவதையும் குறைத்துக்கொள்ளும்வரை என்னால்
உனக்கு ஏற்றதை செய்ய இயலாது.

உன் வாயிலிருந்து பிறரைப் பற்றிய அவதூறான வார்த்தைகள் வராமல் இருந்தால்,
எப்போதும் எனது நாமம் உனது வாயின் துதிகளாக இருந்தால் விலை ஏதும் இல்லாமல்
கஷ்டத்திலிருந்து விடுதலை அடைவாய் என்பதை உறுதியாகச் சொல்கிறேன். 


ஷிர்டி சாய்பாபா

ஓம் சாய் ராம், ஸ்ரீ சாய் ராம், ஜெய் ஜெய் சாய் ராம் !!!


You can make the world a better place by simply making yourself a happier person.
If you see someone without a smile, give them one of yours. Here's one to get you started
  :D

Offline ShAivI

 • Members
 • Member
 • *
 • Posts: 11525
 • Blessings 56
 • बाबा मुझे अपने ह्र्दय से लगा लो, अपने पास बुला लो।
ஓம் சாய் ராம்!!!

ஸ்ரீ சாயியின் திருவிளையாடல்கள்

"என்னை நினைவில் வைத்துக் கொண்டிருப்பவனை
நான் எப்போதும் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன்.
எனக்கு எவ்வித வாகனமோ, வண்டியோ, ரயிலோ
அல்லது விமானமோ தேவையில்லை. என்னை
எவன் அன்புடன் கூப்பிடுகிறானோ அவனிடம் ஓடிச்சென்று
நானே வெளிப்படையாகக் கலந்துகொள்கிறேன். 


ஷிர்டி சாய்பாபா

ஓம் சாய் ராம், ஸ்ரீ சாய் ராம், ஜெய் ஜெய் சாய் ராம் !!!

You can make the world a better place by simply making yourself a happier person.
If you see someone without a smile, give them one of yours. Here's one to get you started
  :D

Offline ShAivI

 • Members
 • Member
 • *
 • Posts: 11525
 • Blessings 56
 • बाबा मुझे अपने ह्र्दय से लगा लो, अपने पास बुला लो।
ஓம் சாய் ராம்!!!

ஸ்ரீ சாயியின் திருவிளையாடல்கள்

"நடப்பதை தாராளமாக பொறுத்துக்கொள்வோம்
அது சந்தோஷமாக இருந்தாலும் சரி,
கசப்பான செயலாக இருந்தாலும் சரி.
அல்லாமாலிக் நம்மை காப்பவர்.
நடப்பதை சுமப்பவரும் அவரே. 


ஷிர்டி சாய்பாபா

ஓம் சாய் ராம், ஸ்ரீ சாய் ராம், ஜெய் ஜெய் சாய் ராம் !!!


You can make the world a better place by simply making yourself a happier person.
If you see someone without a smile, give them one of yours. Here's one to get you started
  :D

Offline Nih@rik@

 • Member
 • Posts: 378
 • Blessings 0
 • Shirdi Sai Baba
OM SAI RAM

Shaivi Mam , Being new member in this divine forum i don't know whether i should suggest anything
but still want to make a request.

As you are posting this topic in Tamil like me there must be lots of other members who are not Tamil
and unable to understand the post , so if you can please post it in English/Hindi too.

So other members would also love to know more about our father.

Thanks, Nih@rik@

Offline ShAivI

 • Members
 • Member
 • *
 • Posts: 11525
 • Blessings 56
 • बाबा मुझे अपने ह्र्दय से लगा लो, अपने पास बुला लो।
ஓம் சாய் ராம்!!!

ஸ்ரீ சாயியின் திருவிளையாடல்கள்

"யார் வேண்டுமானாலும், எதை வேண்டுமானாலும் பேசட்டும்.
உங்கள் பாதையில் உறுதியாகச் செல்லுங்கள்.
அவரிடம் நம்பிக்கை வையுங்கள் இவரிடம் நம்பிக்கை வையுங்கள்
என்றெல்லாம் பிறர் சொல்வதைக் கேட்டு மயங்காதீர்கள்.
முதலில் உங்கள் மீது நம்பிக்கை வையுங்கள்.
உங்கள் மீது வைக்கிற அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையே
என் மீது நீங்கள் வைக்கிற நம்பிக்கையாகும்.
என்னால் எதுவும் முடியும் என்று சொல்லுங்கள்,
 நிச்சயம் அது முடியும். காரணம்,
உன்னில் இருப்பது நீயல்ல, நான்!" 


ஷிர்டி சாய்பாபா

ஓம் சாய் ராம், ஸ்ரீ சாய் ராம், ஜெய் ஜெய் சாய் ராம் !!!


You can make the world a better place by simply making yourself a happier person.
If you see someone without a smile, give them one of yours. Here's one to get you started
  :D

Offline ShAivI

 • Members
 • Member
 • *
 • Posts: 11525
 • Blessings 56
 • बाबा मुझे अपने ह्र्दय से लगा लो, अपने पास बुला लो।
OM SAI RAM

Shaivi Mam , Being new member in this divine forum i don't know whether i should suggest anything
but still want to make a request.

As you are posting this topic in Tamil like me there must be lots of other members who are not Tamil
and unable to understand the post , so if you can please post it in English/Hindi too.

So other members would also love to know more about our father.

Thanks, Nih@rik@

OM SAI RAM Nih@rik@ ji,

Thank you for your suggestion.
would like to clarify that, i am posting in tamil whatever i read or post in the following links.
Its only tamil translation  of our BABA's thoughts .

http://forum.spiritualindia.org/sai-thoughts/spiritual-gems-from-sri-sai-satcharitra/msg454360/#msg454360

http://forum.spiritualindia.org/sai-thoughts/baba-says/

http://forum.spiritualindia.org/sai-thoughts/shirdi-sai-thought!/


JAI SAI RAM !!!You can make the world a better place by simply making yourself a happier person.
If you see someone without a smile, give them one of yours. Here's one to get you started
  :D

Offline ShAivI

 • Members
 • Member
 • *
 • Posts: 11525
 • Blessings 56
 • बाबा मुझे अपने ह्र्दय से लगा लो, अपने पास बुला लो।
ஓம் சாய் ராம்!!!

ஸ்ரீ சாயியின் திருவிளையாடல்கள்

"என்னை நினைத்து,எனக்காக ஏங்குபவனையும்,
எதையும் முதலில் என்னை நினைக்காமல்
உண்ணாதவன்பாலும் நான் சார்ந்து இருக்கிறேன்.
இங்ஙனம் என்னிடம் வருபவன் ஆறு கடலுடன்
ஒன்றாவதுபோல் என்னுடன் இரண்டறக் கலக்கிறான்" 


ஷிர்டி சாய்பாபா

ஓம் சாய் ராம், ஸ்ரீ சாய் ராம், ஜெய் ஜெய் சாய் ராம் !!!

You can make the world a better place by simply making yourself a happier person.
If you see someone without a smile, give them one of yours. Here's one to get you started
  :D

Offline ShAivI

 • Members
 • Member
 • *
 • Posts: 11525
 • Blessings 56
 • बाबा मुझे अपने ह्र्दय से लगा लो, अपने पास बुला लो।
ஓம் சாய் ராம்!!!

ஸ்ரீ சாயியின் திருவிளையாடல்கள்

பாபாவின் பாதத்தை தஞ்சம் அடைந்தபிறகு, பொறுமையை
சோதிக்கும் நிகழ்வுகள் நடக்கும்.எல்லாமே கழுத்தைப் பிடித்து
நெறிப்பது போல இருக்கும். அதை கண்டோ, கேட்டோ தளராமல்
உறுதியுடன் இருந்து நம் உறுதியைக் குலைக்கும் மனக் கவலையை
விட வேண்டும்.

என் பேரில் உன் பளுவை சுமத்தினால் அதை நான் நிச்சயம் தாங்குவேன்
என உறுதியளித்துள்ளார். நான் இருக்க பயம் எதற்கு? என்றவர் அவர்.
அவரை நம்புகிறவன், அவர் வார்த்தையின் மீது நம்பிக்கை வைத்து,
தன் கவலைகளை விட்டு விட வேண்டும். சாயி மீது பாரத்தை
ஏற்றியாகிவிட்டது. அவர் பார்த்துக் கொள்வார்.ஒருவேளை பார்க்காமல்
போனாலும் நான் கவலைப்படமாட்டேன். என்னைப் பற்றி கவலைப்பட
வேண்டியது அவர், நானல்ல! என்ற உண்மையை உணர வேண்டும். 


ஷிர்டி சாய்பாபா

ஓம் சாய் ராம், ஸ்ரீ சாய் ராம், ஜெய் ஜெய் சாய் ராம் !!!

You can make the world a better place by simply making yourself a happier person.
If you see someone without a smile, give them one of yours. Here's one to get you started
  :D

Online mysur

 • Member
 • Posts: 1163
 • Blessings 2
Shaiviji  thank you for sharing. It's been wonderful to look at these on Thursday.

Offline ShAivI

 • Members
 • Member
 • *
 • Posts: 11525
 • Blessings 56
 • बाबा मुझे अपने ह्र्दय से लगा लो, अपने पास बुला लो।
ஓம் சாய் ராம்!!!

ஸ்ரீ சாயியின் திருவிளையாடல்கள்

நம்பிக்கை இல்லாதவர்களுக்கு பாபா தெரிவது இல்லை.
நம்பிக்கை உள்ளவர்களுக்கு அவர் எங்கிருந்தாலும் தரிசனம் தருவார்.
மக்களுடைய மனச்சாய்வு எப்படியோ அப்படியே நேரிடை அனுபவம் ஏற்படுகிறது.


ஷிர்டி சாய்பாபா

ஓம் சாய் ராம், ஸ்ரீ சாய் ராம், ஜெய் ஜெய் சாய் ராம் !!!

You can make the world a better place by simply making yourself a happier person.
If you see someone without a smile, give them one of yours. Here's one to get you started
  :D

Offline ShAivI

 • Members
 • Member
 • *
 • Posts: 11525
 • Blessings 56
 • बाबा मुझे अपने ह्र्दय से लगा लो, अपने पास बुला लो।
ஓம் சாய் ராம்!!!

ஸ்ரீ சாயியின் திருவிளையாடல்கள்

கண்டயோகம் உங்களுக்குத் தேவையில்லை.
கடின தவமும் வேண்டாம்.
அடர்ந்த கானகத்திற்கும் போகத் தேவையில்லை.
கடுமையான உபவாச தீட்சைகளும் தேவை இல்லை.
உங்கள் வீட்டிலேயே நீங்கள் இருங்கள்.
உங்கள் காரியங்களை நீங்கள் செய்து கொண்டிருங்கள்.
உங்கள் கடமைகளை,கடமைதவறாமல் செய்துவாருங்கள்.
என்னை கோவிலுக்கே கட்டுப்படுத்தாதீர்கள்.
உங்கள் இதயக் கோவிலில் வைத்திருங்கள்.
பூஜைகள் செய்து அலுத்துப் போக வேண்டியதில்லை.
சிறிதளவு நேரத்தை ஒதுக்கி என் நாமஸ்மரணை செய்யுங்கள்.
சாயி என்று ஜபம் செய்தால்,ஸ்மரித்தால்,
நினைத்தால் அவர்களுக்கு உதவி செய்ய சித்தமாக இருக்கிறேன்.
என் விருப்பம் அது மட்டுமே.
என் அவதார ரகசியமும் அதுவே.


ஷிர்டி சாய்பாபா

ஓம் சாய் ராம், ஸ்ரீ சாய் ராம், ஜெய் ஜெய் சாய் ராம் !!!

You can make the world a better place by simply making yourself a happier person.
If you see someone without a smile, give them one of yours. Here's one to get you started
  :D

Offline ShAivI

 • Members
 • Member
 • *
 • Posts: 11525
 • Blessings 56
 • बाबा मुझे अपने ह्र्दय से लगा लो, अपने पास बुला लो।
ஓம் சாய் ராம்!!!

ஸ்ரீ சாயியின் திருவிளையாடல்கள்

தனது பக்தர்களின் தேவையை பாபா நன்கு அறிவார்.
அவர்களுக்கு எது நன்மையோ அதை மட்டுமே பாபா அளிப்பார்.
பாபாவை நேசிக்கும் ஒருவன், உண்மையில் அவரிடம் 
எந்த வேண்டுதலையும் வைக்கத் தேவையில்லை.
எது நேரினும் அது பாபாவின் விருப்பம் என்பதை நன்கு அறிவோம்.

ஷிர்டி சாய்பாபா

ஓம் சாய் ராம், ஸ்ரீ சாய் ராம், ஜெய் ஜெய் சாய் ராம் !!!

You can make the world a better place by simply making yourself a happier person.
If you see someone without a smile, give them one of yours. Here's one to get you started
  :D

 


Facebook Comments