Join Sai Baba Announcement List

DOWNLOAD SAMARPAN - APRIL 2016
Author Topic: ஸ்ரீ சாயியின் திருவிளையாடல்கள்  (Read 9203 times)

0 Members and 3 Guests are viewing this topic.

Offline ShAivI

 • Members
 • Member
 • *
 • Posts: 11525
 • Blessings 56
 • बाबा मुझे अपने ह्र्दय से लगा लो, अपने पास बुला लो।
ஓம் சாய் ராம்!!!

ஸ்ரீ சாயியின் திருவிளையாடல்கள்
உனக்கு ஒரு விஷயத்தை தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன்.
கவனமாகக் கேள்! இதுவரை மட்டுமல்ல, இன்னமும் நீ அனுபவிக்கிற,
எதிர் கொள்கிற ஒவ்வொரு செயலும் உன் முன் ஜென்ம கர்மாவின்
படிதான் நடக்கிறது. இதை மாற்ற இயலாது. பரமேஸ்வரனாலேயே
மாற்ற முடியாத ஒன்றை நீ அனுபவித்துதான் ஆகவேண்டும்.

கர்மாவை மாற்ற முடியாத கடவுளை எதற்காக கும்பிடவேண்டும்
என நீ நினைக்கலாம். கர்மாவின் தீவிரத்தை குறைத்து, அதை
நல்ல வழியில் மாற்ற வழி காட்டுவதற்கு குரு வழிபாடு வேண்டும்.


- ஸ்ரீ சாயியின் குரல்

ஓம் சாய் ராம், ஸ்ரீ சாய் ராம், ஜெய் ஜெய் சாய் ராம் !!!

You can make the world a better place by simply making yourself a happier person.
If you see someone without a smile, give them one of yours. Here's one to get you started
  :D

Offline ShAivI

 • Members
 • Member
 • *
 • Posts: 11525
 • Blessings 56
 • बाबा मुझे अपने ह्र्दय से लगा लो, अपने पास बुला लो।
ஓம் சாய் ராம் !!!

ஸ்ரீ சாயியின் திருவிளையாடல்கள்

கடவுள் தன்னை வைத்திருக்கும் நிலையிலேயே திருப்தியுடன் இருக்க வேண்டும்.
ஆண்டவன் கொடுப்பது ஒருபோதும் இழக்கப்படுவத்தில்லை.
மனிதன் கொடுப்பது ஒருபோதும் நீடித்து நிலைப்பதில்லை.- ஷீரடி சாய்பாபா


[ஸ்ரீ சாயியின் திருவிளையாடல்கள்]

ஓம் சாய் ராம், ஸ்ரீ சாய் ராம், ஜெய் ஜெய் சாய் ராம் !!!

You can make the world a better place by simply making yourself a happier person.
If you see someone without a smile, give them one of yours. Here's one to get you started
  :D

Offline ShAivI

 • Members
 • Member
 • *
 • Posts: 11525
 • Blessings 56
 • बाबा मुझे अपने ह्र्दय से लगा लो, अपने पास बुला लो।
ஓம் சாய் ராம் !!!

ஸ்ரீ சாயியின் திருவிளையாடல்கள்

என் வார்த்தைகளின் மீது நம்பிக்கை வையுங்கள்.
என் மீதே உங்கள் கவனம் திருப்பப்படட்டும்.எந்தவொரு
பெருமுயற்சியும் இல்லாமலேயே,உங்கள் லட்சியத்தை
அடையும்படி செய்வேன்.என்னுடைய செயல்கள் வியப்பூட்டுபவை,
மிக மதிப்புள்ளவை,நெடுநாள் நிலைப்பவை.நாளடைவில்
உங்கள் இலட்சியம் நிறைவேறும்.இதற்காக நான் உங்களிடம்
கேட்பது விசுவாசமும்,உற்சாகத்துடன் பொறுத்திருத்தலும் மட்டுமே.
-ஸ்ரீ ஷிர்டி சாய்பாபா.


[ஸ்ரீ சாயியின் திருவிளையாடல்கள்]

ஓம் சாய் ராம், ஸ்ரீ சாய் ராம், ஜெய் ஜெய் சாய் ராம் !!!

You can make the world a better place by simply making yourself a happier person.
If you see someone without a smile, give them one of yours. Here's one to get you started
  :D

Offline ShAivI

 • Members
 • Member
 • *
 • Posts: 11525
 • Blessings 56
 • बाबा मुझे अपने ह्र्दय से लगा लो, अपने पास बुला लो।
ஓம் சாய் ராம்!!!

ஸ்ரீ சாயியின் திருவிளையாடல்கள்

புண்ணிய கர்மாக்களில் சிரத்தை கொண்டவர்கள் அந்த கர்மாக்களின்
பலனாக பாபாவிடம் வசீகரிக்கப்பட்டு அவரிடம் ஓடி வருகின்றனர்.
அத்தகையோர் பாபாவின் குலம், சாதி பற்றி கவலைபடுவதில்லை.
ஆனால் சிலர் பாபாவினுடைய குலத்தை விவாதிப்பதிலேயே நாட்கள்
கழித்து இம்மையிலும் மறுமைக்கும் பலனடையும் வாய்ப்பை
இழந்துவிடுகின்றனர்.

ஸ்ரீ சாயியால் ஆகர்ஷிக்கப்படுவது ஒருவனது ரிணானுபந்தம் அல்லது
முன்வினைப்பயனாலேயே. ஆனால்,ஒருவன் பொறுக்கவொணா வலி
அல்லது பெரும் துன்பம் இவற்றால் அவதிப்படும்போது,பாபா எங்கே பிறந்தார்,
எப்படி வளர்ந்தார் என்பவற்றைப் பற்றி சற்றும் கருதாமல் 'பாபா என்னைக்
காத்தருளவேண்டும்' என துள்ளும் இதயத்துடன் பாபாவை அணுகுகிறான்.
அவனுக்கு அத்புதமான பல பலன்கள் கிட்டிவிட்டவுடன், தனக்கு பாபாவே
கடவுள் என்ற ஆழ்ந்த நம்பிக்கை ஏற்பட்டு,பின்னர் பாபா சட்டபூர்வமாக
எந்த குலத்தைச் சார்ந்தவர் என்பது பற்றிய விவாதங்களில் ஈடுபடுவதில்லை,
தன்னை பற்றி பிறர் என்ன எண்ணுகிறார்கள் என்பது பற்றியும் லட்சியம்
செய்வதில்லை.தம்மை முஸ்லீமாக கருதிய சில இந்துக்களுக்கு பாபாவே
சில சமயங்களில்,"நான் ஒரு முஸ்லீம்,என்னிடம் வராதீர்கள்" என சொல்வதுண்டு.

தம்மை சத்குருவாகவும், குருதேவனாகவும் மதித்து வந்தவர்களிடம் பாபா,
"நான் ஒரு பிராம்மணன்,எனக்கு தட்சிணை கொடுங்கள்.நான் அமர்ந்திருக்கும்
இந்த இடம் ஒரு மசூதி அல்ல,இது துவாரகாமாயி" எனக் கூறுவார்.அவர்
எல்லோருக்கும் எல்லாமாகவும் இருந்தார்."யே யதா மாம் ப்ரபத்யந்தே,
தாம்ஸ் ததைவ பஜாம் யஹம்" என்பது கீதையின் வாக்கு.


- பூஜ்யஸ்ரீ நரசிம்ம சுவாமிஜி..

ஓம் சாய் ராம், ஸ்ரீ சாய் ராம், ஜெய் ஜெய் சாய் ராம் !!!

You can make the world a better place by simply making yourself a happier person.
If you see someone without a smile, give them one of yours. Here's one to get you started
  :D

Offline ShAivI

 • Members
 • Member
 • *
 • Posts: 11525
 • Blessings 56
 • बाबा मुझे अपने ह्र्दय से लगा लो, अपने पास बुला लो।
ஓம் சாய் ராம்!!!

ஸ்ரீ சாயியின் திருவிளையாடல்கள்

உணவு கொடுப்பவர், உணவு உண்பவர் என் வடிவங்களே,
காரியநிமித்தம் நீங்கள் சிரமப்பட்டுக் கொண்டிருகையில்
நான் அவ்விதமாக அங்கு தோன்றிக் கொண்டிருப்பேன்,
எனக்கு ஒரு வடிவம் என்பதும் இல்லை, பெயரும் இல்லை.
அப்படி அன்பு மழை பெய்விப்பவர் நானே என்று
என்னை அறிந்து கொள்பவர் என் பக்தர்கள்.


- ஷிர்டி சாய்பாபா.

ஓம் சாய் ராம், ஸ்ரீ சாய் ராம், ஜெய் ஜெய் சாய் ராம் !!!

You can make the world a better place by simply making yourself a happier person.
If you see someone without a smile, give them one of yours. Here's one to get you started
  :D

Offline ShAivI

 • Members
 • Member
 • *
 • Posts: 11525
 • Blessings 56
 • बाबा मुझे अपने ह्र्दय से लगा लो, अपने पास बुला लो।
ஓம் சாய் ராம்!!!

ஸ்ரீ சாயியின் திருவிளையாடல்கள்

உன்னைச் சுற்றியிருக்கிறவர்கள் திடிரென தாழும் போதும்,
விழும்போதும், அழும்போதும் அது அவர்கள் கர்மாவினால்
வந்தது என்பதை உணர்ந்து அமைதியாக இரு. அதைப் பார்த்து
நீ பயந்துவிடாதே. நான் எதுவரை உனது அசைக்கமுடியாத
நம்பிக்கையாக இருக்கிறேனோ, அதுவரை உனக்கு எந்தத்
தீங்கும் வராது.

உன்னை நம்பி வருகிறவர்கள் யாராக இருந்தாலும் மனப்பூர்வமாக
உதவி செய். திரும்ப வரும் என பலனை எதிர்பார்க்காதே. அது
உனக்கு நல்லதாக இருக்கும். உன்னை அண்டியிருப்பவர்களுக்கு
வஞ்சனை செய்ய நினைக்காதே. உன் மேல் பொறாமை உள்ளவர்களைப்
பார்த்தும், உனக்கு விரோதமாகப் புறம் பேசித் திரிபவர்களைப்
பார்த்தும் நீ பயப்படாதே.

என்னை மீறி யாரும் உனது இடத்தைப் பிடித்துக் கொள்ளமுடியாது.


- ஸ்ரீ சாயி தரிசனம்.

ஓம் சாய் ராம், ஸ்ரீ சாய் ராம், ஜெய் ஜெய் சாய் ராம் !!!

You can make the world a better place by simply making yourself a happier person.
If you see someone without a smile, give them one of yours. Here's one to get you started
  :D

Offline ShAivI

 • Members
 • Member
 • *
 • Posts: 11525
 • Blessings 56
 • बाबा मुझे अपने ह्र्दय से लगा लो, अपने पास बुला लो।
ஓம் சாய் ராம்!!!

ஸ்ரீ சாயியின் திருவிளையாடல்கள்

சதா என்னை நினை.
நான் நடத்துகிறேன் என திடமாக நம்பு.
எனக்கு நானாகவே செய்கிறேன் என்ற பாவத்தை வரவிடாதே.
நான் துணையாக இருப்பேன்.
நீ நடக்கும் பாதையில் முட்கள் இருந்தால்
நான் முன்பாகவே களைந்து விடுகிறேன்.
நான் உன்னுடனேயே வந்து கொண்டிருப்பதை
நீ மறந்தால் நான் என்ன செய்ய முடியும்?

"உன் முன்னாலும் பின்னாலும் நான் நிழலைப் போல் இருக்கிறேன்.'


- ஷீரடி சாய்பாபா

ஓம் சாய் ராம், ஸ்ரீ சாய் ராம், ஜெய் ஜெய் சாய் ராம் !!!

You can make the world a better place by simply making yourself a happier person.
If you see someone without a smile, give them one of yours. Here's one to get you started
  :D

Offline ShAivI

 • Members
 • Member
 • *
 • Posts: 11525
 • Blessings 56
 • बाबा मुझे अपने ह्र्दय से लगा लो, अपने पास बुला लो।
ஓம் சாய் ராம்!!!

ஸ்ரீ சாயியின் திருவிளையாடல்கள்

பாபா யாரை எப்போது எப்படி இழுக்க வேண்டும் என திட்டமிடுகிறாரோ,
அதை முடிப்பதற்காக தானே முன்கூட்டி அங்கு சென்று கவனிக்கப்படாத
காட்சியாளனாக அமர்ந்து விடுகிறார். அவர் அங்கே ஆண்டுக் கணக்கில்
இருந்தாலும் நாம் அவரை அடையாளம் கண்டு கொள்வதில்லை.
நமக்கு விதிக்கப்பட்ட நேரம் எப்போது வருகிறதோ, அப்போது அவர்
நமக்குத் தென்படுகிறார், அது மட்டுமல்ல, நம்மை பக்தனாக்கி,
பித்தேற்றி எல்லாவற்றையும் துறந்து தன்னை மட்டுமே நினைக்கும்படி
செய்துவிடுகிறார்.


-ஸ்ரீ சாயி தரிசனம்.

ஓம் சாய் ராம், ஸ்ரீ சாய் ராம், ஜெய் ஜெய் சாய் ராம் !!!


You can make the world a better place by simply making yourself a happier person.
If you see someone without a smile, give them one of yours. Here's one to get you started
  :D

Offline ShAivI

 • Members
 • Member
 • *
 • Posts: 11525
 • Blessings 56
 • बाबा मुझे अपने ह्र्दय से लगा लो, अपने पास बुला लो।
ஓம் சாய் ராம்!!!

ஸ்ரீ சாயியின் திருவிளையாடல்கள்

"மற்றவர்கள் உன்னை எத்தனை வழிகளில் வசைபாடினாலும்
கண்டனம் செய்தாலும் நீ எதிர்த்துக் கசப்பாகவோ,
மனம்புண்படும்படியாகவோ பேசாதே. அதை பொறுமையுடன்
சகித்துக்கொள்வாயாக; அதனால் உனக்கு அபாரமான
சுகம் கிடைக்கும்".


- ஷிர்டி சாய்பாபா

ஓம் சாய் ராம், ஸ்ரீ சாய் ராம், ஜெய் ஜெய் சாய் ராம் !!!You can make the world a better place by simply making yourself a happier person.
If you see someone without a smile, give them one of yours. Here's one to get you started
  :D

Offline ShAivI

 • Members
 • Member
 • *
 • Posts: 11525
 • Blessings 56
 • बाबा मुझे अपने ह्र्दय से लगा लो, अपने पास बुला लो।
ஓம் சாய் ராம்!!!

ஸ்ரீ சாயியின் திருவிளையாடல்கள்

"யாருடைய உழைப்பையும் எப்பொழுதும் இலவசமாகப் பெறக்கூடாது
என்னும் விதியை கடைப்பிடி. மற்றவர்களிடம் வேலை வாங்கிகொள்.
ஆனால் அவர்களுடைய உழைப்பை எவ்வளவு என்பதை அறிந்துகொள்".


- ஷிர்டி சாய்பாபா

ஓம் சாய் ராம், ஸ்ரீ சாய் ராம், ஜெய் ஜெய் சாய் ராம் !!!


You can make the world a better place by simply making yourself a happier person.
If you see someone without a smile, give them one of yours. Here's one to get you started
  :D

Offline birgitta

 • Member
 • Posts: 945
 • Blessings 6
OM SAI RAM

Guruve Saranam. How kind and merciful Baba is. With all our faults and sins, we have been loved and cared by HIM. May we all follow HIS words as best as possible that we dont make our Father Unhappy even a little. Let us make ourselves worthy to be Loved by Sai who is ocean in Love and Kindness.

Sai Saranam

Offline ShAivI

 • Members
 • Member
 • *
 • Posts: 11525
 • Blessings 56
 • बाबा मुझे अपने ह्र्दय से लगा लो, अपने पास बुला लो।
ஓம் சாய் ராம்!!!

ஸ்ரீ சாயியின் திருவிளையாடல்கள்

"சிறிதளவும் கவலைக்கு இடம்கொடுக்காதிர்கள்
எப்போதும் ஆனந்தம் நிரம்பியவர்களாக இருங்கள்.
மரணம் பற்றிய கவலை வேண்டாம், கவலையே வேண்டாம்.
அனைத்திற்கும் சாட்சியாக நான் இருக்கிறேன்.


- ஷிர்டி சாய்பாபா

ஓம் சாய் ராம், ஸ்ரீ சாய் ராம், ஜெய் ஜெய் சாய் ராம் !!!


You can make the world a better place by simply making yourself a happier person.
If you see someone without a smile, give them one of yours. Here's one to get you started
  :D

Offline ShAivI

 • Members
 • Member
 • *
 • Posts: 11525
 • Blessings 56
 • बाबा मुझे अपने ह्र्दय से लगा लो, अपने पास बुला लो।
ஓம் சாய் ராம்!!!

ஸ்ரீ சாயியின் திருவிளையாடல்கள்

"மன சாந்தி இல்லாத என்ற ஒரு அங்குல இடம் கூட
இவ்வுலகில் எங்கும் கிடையாது.
உன் பாரத்தை என் மேல் வை.
என் மீது உன் பார்வையை திருப்பு.
என்னையே தியானி,
நிச்சயமாய் நான் உனக்கு சாந்தியை அளிப்பேன்.


- ஷிர்டி சாய்பாபா

ஓம் சாய் ராம், ஸ்ரீ சாய் ராம், ஜெய் ஜெய் சாய் ராம் !!!You can make the world a better place by simply making yourself a happier person.
If you see someone without a smile, give them one of yours. Here's one to get you started
  :D

Offline ShAivI

 • Members
 • Member
 • *
 • Posts: 11525
 • Blessings 56
 • बाबा मुझे अपने ह्र्दय से लगा लो, अपने पास बुला लो।
ஓம் சாய் ராம்!!!

ஸ்ரீ சாயியின் திருவிளையாடல்கள்

"உன்னைச் சுற்றியிருக்கிறவர்கள் திடிரென தாழும் போதும்,
விழும்போதும், அழும்போதும் அது அவர்கள் கர்மாவினால் வந்தது
என்பதை உணர்ந்து அமைதியாக இரு. அதைப் பார்த்து நீ பயந்துவிடாதே.
நான் எதுவரை உனது அசைக்கமுடியாத நம்பிக்கையாக இருக்கிறேனோ,
அதுவரை உனக்கு எந்தத் தீங்கும் வராது.

உன்னை நம்பி வருகிறவர்கள் யாராக இருந்தாலும் மனப்பூர்வமாக
உதவி செய். திரும்ப வரும் என பலனை எதிர்பார்க்காதே. அது உனக்கு
நல்லதாக இருக்கும். உன்னை அண்டியிருப்பவர்களுக்கு வஞ்சனை செய்ய
நினைக்காதே. உன் மேல் பொறாமை உள்ளவர்களைப் பார்த்தும்,
உனக்கு விரோதமாகப் புறம் பேசித் திரிபவர்களைப் பார்த்தும்
நீ பயப்படாதே.

என்னை மீறி யாரும் உனது இடத்தைப் பிடித்துக் கொள்ளமுடியாது -


- ஷிர்டி சாய்பாபா

ஓம் சாய் ராம், ஸ்ரீ சாய் ராம், ஜெய் ஜெய் சாய் ராம் !!!
You can make the world a better place by simply making yourself a happier person.
If you see someone without a smile, give them one of yours. Here's one to get you started
  :D

Offline ShAivI

 • Members
 • Member
 • *
 • Posts: 11525
 • Blessings 56
 • बाबा मुझे अपने ह्र्दय से लगा लो, अपने पास बुला लो।
ஓம் சாய் ராம்!!!

ஸ்ரீ சாயியின் திருவிளையாடல்கள்

"உணவு கொடுப்பவர், உணவு உண்பவர் என் வடிவங்களே,
காரியநிமித்தம் நீங்கள் சிரமப்பட்டுக் கொண்டிருகையில்
நான் அவ்விதமாக அங்கு தோன்றிக் கொண்டிருப்பேன்,
எனக்கு ஒரு வடிவம் என்பதும் இல்லை, பெயரும் இல்லை.
அப்படி அன்பு மழை பெய்விப்பவர் நானே என்று
என்னை அறிந்து கொள்பவர் என் பக்தர்கள்.


- ஷிர்டி சாய்பாபா

ஓம் சாய் ராம், ஸ்ரீ சாய் ராம், ஜெய் ஜெய் சாய் ராம் !!!

You can make the world a better place by simply making yourself a happier person.
If you see someone without a smile, give them one of yours. Here's one to get you started
  :D

 


Facebook Comments