Join Sai Baba Announcement List

DOWNLOAD SAMARPAN - APRIL 2016Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
Sai Ram
2
OM SAIRAM
OM SAIRAM
OM SAIRAM
3
Sai Baba Prayers and Naam Jaap / Re: Healing Prayer...
« Last post by guptrajesh31 on Today at 01:53:13 AM »
OM SAI RAM OM SAI RAM OM SAI RAM OM SAI RAM OM SAI RAM OM SAI RAM OM SAI RAM OM SAI RAM OM SAI RAM OM SAI RAM, OM SAI RAM, OM SAI RAM , OM SAI RAM , OM SAI RAM OM SAI RAM OM SAI RAM OM SAI RAM
4
OM NAMAHA SHIVAYA OM NAMAHA SHIVAYA OM NAMAHA SHIVAYA , OM NAMAHA SHIVAYA, OM NAMAHA SHIVAYA, OM NAMAHA SHIVAYA , OM NAMAHA SHIVAYA OM NAMHA SHIVAYA OM NAMHA SHIVAYA
5
Allotted chapter read... om sai ram
6
Sai Baba Prayers and Naam Jaap / Re: Maha Mrutunjay Mantra Chanting
« Last post by praspai on Today at 01:36:37 AM »
Om Trayambakam Yajaamahe
Sugandhim Pushtivardhanam
Urvaarukamiva Bandhanaan
Mrityor Muksheeya Maamritaat

OM SRI SAI RAM
7
ॐ नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय
8
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
9
Prathamam Sainathaya
Dwithiyam Dwarakamayiney
Thritheeyakam Theertharajaya
Chathurthakam Bhaktavatsale
Panchamam Paramatmaaya
Shashtamam Shirdivasaya
Saptamam Sadgurunathaya
Ashtamam Aanadanathaya
Navamam Niraadambaraaya
Dashamam Dattaavatharaya
Ethani Dasha namani Trisandyam
Yaha Patenneraha Sarva Kashto
Bhayanmukto Sainatha Guru Kripa
Bow to Shri Sai-Peace be to all !!!
10
Sai Baba Prayers and Naam Jaap / Re: Prayers for ALL DEITIES
« Last post by praspai on Today at 01:34:52 AM »
Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Tryambake Devi Narayani Namostute

Nilanjana Samabhasam Raviputram Yamagrajam
Chaya Martanda Sambhutam Tam Namami Shanaishcharam

Om Sham Shanishcharaye Namaha
Om Sham Shanishcharaye Namaha
Om Sham Shanishcharaye Namaha
Om Sham Shanishcharaye Namaha
Om Sham Shanishcharaye Namaha
Om Sham Shanishcharaye Namaha
Om Sham Shanishcharaye Namaha

Himakunda mrinalabham
Daityanam Paramam Gurum
Sarvashastra pravaktharam
Bharghavam pranamamyaham

Sri Rama Rama Rameti, Rame Rame Manorame
Sahasranama tattulyam, Rama Nama Varanane

Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

Om Hum Hunumathe Namaha

Om Gam Ganapataye Karyasiddhi kuru kuru swaha

Om Gopalaya Uttara Dwajaya Namaha

Om Namo Nareyanaya Namaha

OM SRI SAI RAM
Pages: [1] 2 3 ... 10