Join Sai Baba Announcement List

DOWNLOAD SAMARPAN - APRIL 2016Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
Om sai ram
Om sai ram
Om sai ram

Om sai ram
Om sai ram
Om sai ram

Om sai ram
Om sai ram
Om sai ram
2
OM SHREEM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM

OM SHREE SAI RAMA OM SHREE SAI RAMA OM SHREE SAI RAMA OM NAMAH SHIVAYA
3
Sai Baba Prayers and Naam Jaap / Re: SHUBHPRABHATAM AUR CHARAN SPARSH BABA!
« Last post by Aina on Today at 12:50:21 AM »
Jai sai ram
Shubhprabhatam or charansparsh mere baba
4
Sai Baba Prayers and Naam Jaap / Re: SHUBHRAATRI AUR CHARAN SPARSH BABA!
« Last post by Aina on Yesterday at 12:40:24 PM »
Jai sai ram
Shubhraatri or charansparsh mere baba
5
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM

OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM

OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
6
Sai Baba Prayers and Naam Jaap / Re: Maha Mrutunjay Mantra Chanting
« Last post by praspai on Yesterday at 03:08:54 AM »
Om Trayambakam Yajaamahe
Sugandhim Pushtivardhanam
Urvaarukamiva Bandhanaan
Mrityor Muksheeya Maamritaat

OM SRI SAI RAM
7
Sai Baba Prayers and Naam Jaap / Re: Prayers for ALL DEITIES
« Last post by praspai on Yesterday at 03:08:36 AM »
Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Tryambake Devi Narayani Namostute

Nilanjana Samabhasam Raviputram Yamagrajam
Chaya Martanda Sambhutam Tam Namami Shanaishcharam

Om Sham Shanishcharaye Namaha
Om Sham Shanishcharaye Namaha
Om Sham Shanishcharaye Namaha
Om Sham Shanishcharaye Namaha
Om Sham Shanishcharaye Namaha
Om Sham Shanishcharaye Namaha
Om Sham Shanishcharaye Namaha

Himakunda mrinalabham
Daityanam Paramam Gurum
Sarvashastra pravaktharam
Bharghavam pranamamyaham

Sri Rama Rama Rameti, Rame Rame Manorame
Sahasranama tattulyam, Rama Nama Varanane

Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

Om Hum Hunumathe Namaha

Om Gam Ganapataye Karyasiddhi kuru kuru swaha

Om Gopalaya Uttara Dwajaya Namaha

Om Namo Nareyanaya Namaha

OM SRI SAI RAM
8
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
9
Sai Baba Prayers and Naam Jaap / Re: Akhanda Sai Naam Japa - 1,00,000 times
« Last post by praspai on Yesterday at 03:07:20 AM »
om sri sai ram
10
ॐ नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय
Pages: [1] 2 3 ... 10